KOŠICE

4. mája 2019

 

Košice v znamení jubileí


   Skončil sa ďalší kvalifikačný turnaj, ktorého priebežné výsledky ste mohli vďaka Majovi Šimkovi sledovať v priamom prenose. Turnaju nechýbalo nič, čo by turnaj mal mať. Predpokladané výsledky, aj prekvapivé výsledky, tesné výsledky, aj výsledky s označením debakel. Mňa osobne prekvapil Willie boy Furík, nie tým, že už neporáža len baya, tie ďalšia víťazstvá prídu, ale prekvapil ma tým, že sa iniciatívne prihlásil, že spracuje výsledky, a to si vážim. Je príjemné vážiť si takého mladého človeka. Okrem hlavnej súťaže boli už tradične zaradené aj dve doplnkové: najhodnotnejší ťah a tematické slovo. Vzhľadom na blížiace sa MS v hokeji (Košice tým budú žiť) to slovo bolo „puk“. Cenami boli kvalitné knižné publikácie. Tematické slovo vyhrala Renka Janovská a cenu za najhodnotnejší ťah (117 bodov) Vilo Šnábel. Víťazom turnaja sa stal Peťo Lámer pred Jarom Vernarským a na treťom mieste skončil Vilo Šnábel.

   Tento ročník bol v znamení jubileí. Presne pred 650 rokmi 7. mája uhorský kráľ Ľudovít Veľký z Anjou udelil mestu Košice erbovú listinu a to sa stalo v Európe po prvýkrát. Presne pred 25 rokmi (štvrťstoročie) sa mesto Košice rozhodlo tento dátum oslavovať ako Deň Košíc. Tieto oslavy prebiehajú od polovice apríla do polovice mája a skladajú sa z množstva akcií – zábavné, oddychové, historické, edukatívne, športové, kultúrne... tieto akcie vytvárajú mozaiku, obraz o našom meste a jeho obyvateľoch. Presne pred 10 rokmi sa košické scrabblové turnaje stali súčasťou týchto osláv ako sprievodné podujatie, dokonca s puncom záštity primátora. To, že sa naše turnaje konajú pod kepienkom spomínaných osláv, nám prináša určité výhody – zviditeľnenie nášho spolku, pocit hrdosti, spolupatričnosti, sebaúcta, no a tiež finančná podpora od mesta na usporiadanie turnaja.

   Každoročná snaha získať podporu mesta nespočíva v tom, že sa chceme „vytiahnuť“ pred ostatnými, ktorí, žiaľ, takúto možnosť nemajú, nechceme byť niečo extra, niečo nóbl. Ani ja neprijímam z magistrátu peniaze so slovami „Na, ale budete za to na turnaji skandovať 10 minút Nech žije pán primátor!“ To skutočne nie. Ja počujem vetu „Na, ucti si hostí.“ A to tie peniaze s vďakou a pokorou prijmem.

   Na turnaji zhruba polovica účastníkov viacej zápasov prehrá ako vyhrá. Mojou túžbou je, aby išli domov všetci spokojní, aby si povedali, že neľutujú, že dnešný deň bol fajn, že si ho užili. Nemôžem povedať, že som pretourobil úplne všetko, vždy sa niečo nájde. Napríklad, keď som hľadal vhodné priestory, skontroloval som aj záchody, no priznám sa, že na ženskom som nebol. Zodpovedne však môžem povedať, že som urobil, koľko som vládal. Či to bolo veľa, alebo málo, to neviem. Viem len jedno, že keď sa splnila moja túžba, znamená to pre mňa veľa.

      Dano Brezovan