BRATISLAVA

24. októbra 2015

ponuka:

 

Resumje z Prešporku


Ak to zoberiem od zmeny systému hrania kvalifikácie na jeseň – leto, tak sezóna začínala už v Martine, Banskej Bystrici, Seredi, Liptovskom Mikuláši, potom dvakrát v Bardejove, Ružomberku, no a táto sezóna začala 24. 10. 2015 na železničnej stanici v Petržalke. Prihliadnuc na okolnosti, zišla sa úctyhodná účasť 35 hráčov, pričom organizátori dúfali, že ten počet bude i vyše 39. Z východu od Hornádu došla Janka Jalčová, spoza rieky Moravy Miro Vaňo, Peťa Kiššová a Ivo Škavronka, a vlastne každý došiel od nejakej rieky do reštaurácie Lokálka. Účasť bola teda hojná a pre všetkých Jožko Gajdoš pripravil pekné ceny v spolupráci s firmami Tempest, Asbis, Atos a Prematlak, svoje propagačné predmety poslalo do Bratislavy aj mesto Banská Štiavnica, ktoré sa takýmto spôsobom uchádza o možnosť otvorenia tej ďalšej súťažnej sezóny 2016/17. Organizátori s ročným predstihom už lobujú, veď čo, olympiáda sa vyberá aj 10 rokov vopred. Takú menšiu knižnicu pre súťažiacich priniesla aj Lucka Juricová, ktorá je našou dlhoročnou spriaznenou dušou a konečne si prišla prvý raz naživo zasúťažiť. Tých nováčikov prišlo celkom početne, ďalším prihláseným bol Martin Sliš, s ktorým sme sa stretli onehdá na akcii Ruslana, tak ako s Majkou, Luckou, Martou, ale v tom čase mal ešte povinnosti rozhodcovské, neskôr pribudli ďalšie, a tak sa Scrabble venoval na herni. No a ostatnou prihlásenou sa stala pani Gabika Sládeková. Áno, je to tá pani, ktorá vyhrala 2. písomnú súťaž uplynulú sezónu a teraz si to došla poprobovať live.


A keď už spomínam tie rieky, túto sezónu sa na Dunaji uskutočnia 3 kvalifikačné turnaje, organizátori teda vyhlásili trojboj Dunajské (s)útoky, do ktorých sa započítajú body z Bratislavy (24.10.2015), Štúrova (v stredu na Troch kráľov 6.1.2016) a Komárna (20.2.2016 – zase sobota).


Na úvod sme si ešte pripomenuli významné sviatky, ktoré sa na nás valia, Deň vzniku Československa, Martinskú deklaráciu a 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra.


Tak aké by to bolo, keby to Ludevítovi nepokazili Hodža, Hattala, Czambel a ďalší?


Však aj on to trochu prerobiu tomu Bernolákovi. Tu vihoďiu ipsilon, tu mekčeňe pridau, z e ich odobrau, ňjekďe l ako u písau. o prehlasovanom a aňi ňechirovali, dlhje l i r v ňedohladňe, boxovať bi sa ňedalo, iba toho ó bi bolo ako čečini a i z toho w na konci slov u zrobiu. Nuž veruže onakvejšje Skrabľe bi sme dňeska hrali. Z tohto bi sa aj Matťelovi hlava zakrúťila, kebi mau oceňiť hracje kamjenki s písmenkamí, alebo ktovje akje kulehi bi to na nás vimisleu, tak ako naposledi, však?


Takže tridsaťpeť hráčou sa stretlo, abi v sjedmich kolách viskúšali, ako sú na tom. Štaťisťiku a vísledki si pod patronát zobrau v Prešporku, tak ako i v Liptovskom Mikuláši, Peťvák Zahradňik.
Prišjeu aj čerství aktuálni majsťer Peťer Lámer, ale ten ako kebi aňi ňebou. A kďe bou? Asi ňjekďe je...


Úvodňje kolo bolo hňeď s prekvapeňjami,  nováčikovja ešťe hladali tú správnu koorďinácju pohibou – polož, povedz, spočítaj, stlač, zapíš, ťahaj. Ale táto koorďinácja robí problem i skúseňejším hráčom, i keď to tí Radní prizvukujú, ako tomu i ťeraz tak bolo na úvod, keď sa i zmeni praviďjel prípomenuli. Abi sa ňezabudlo.


Celkom bingoidní bou Ivan Broďeňec s 9 a Jozef Poremba s 8 bingamí za turnaj. Cenu za bingostar získala Anka Majerová za 2 regulárňe stovki ňegriluj a ňehlbme, čo bol najhodnotňejší prví ťah na turnaji. Dve stovki položiu i Marceu Makovňík, satenom a ozrejmuj za stoďeveťďesjatštiri bodou. Celkovo bolo položeních ďesať stovák. V druhom kole vihrau prví nováčik Marťin Sliš, ňeskuor i Lucka Juricová, iba Gabike Sláďekovej sa to ňepodarilo na tíchto biťevních stoloch. Po obeďe, ktorí pozostávau zo zeleňinovej poljevki a kuracej rolki so zemjakovou kašou alebo grilovanjeho encijánu a špenátovimí zemjakmi, zostávali ešťe tri kolá, pričom všetko bolo otvoreňje ňjelen vpredu, ale aj vzdau, že kdo si zahrá s BIE-om. Ťesňje víhri, drvivje prehri, velkí súčet, malje počti, to sú praviďelňe sa opakujúce znaki na všetkích turnajoch. tu tomu ňebolo inak . Ťisícku nahrali iba Mariján Šimko a Slavo Kohúťik, a o trpkje dva bodi prehrala svoj zápas Janka Jalčová, ktorá to dvakrát zo všetkích stran rátala a našla chibi za ďesať bodou u svojho súpera, čo však ňestačilo. Ňenájďe, prehrá o dvanásť a možno ju to menej škrje. Janka spolu s Majkou Slezákovou doňjesli doma robeňje cícerovje ďezerti, po ktorích sa celkom zaprášilo.


A takto sme sa dopracuvali cez všetki ťje kolá k záverečnjemu čítaňju prítomních na železňičnej staňici a ich odmeňovaňju. Bolo to ťesňje prevelmi. Vihrau Noro Lančarič pred Evou Zahradňíkovou a Mirom Vaňom, ktorí dostali poháre a ňejakje ceni, tak ako i všetci prečítaní hráči a pomocňík.


Spoločná fotografja a hajďe každí svojou cestou. ďalší turnaj buďe v utorok seďemnásťeho novembra v Barďejove, potom presun na Liptou, prví krát do Liskovej, následňe zase prví krát turnaj v stredu, tento raz v prví raz v Štúrove (Parkáňi).


Šťastnú cestu za turnajmi, bodmi a hlavňe zábavou Vám želajú orgaňizátori z Prešporku


Jožko a Rasťo