Vyhodnotenie 1. písomnej kvalifikácie na 2. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE.

Svoje riešenia zadanej úlohy nám zaslalo 68 riešiteľov. Tri z nich však nespĺňali základnú podmienku - neboli podľa platných pravidiel SCRABBLE, keďže autorky v jednom ťahu vytvárali viac súvislých radov písmen, takže v každom ťahu si "pripočítali" prémiu za použitie všetkých písmen zo zásobníka. Tieto riešenia sme samozrejme vyradili. Piati súťažiaci získali v súčte menej ako 300 bodov, 10 mali svoj výsledok medzi 301 a 400 bodmi, 22 účastníci kvalifikácie dosiahli 401 až 500 bodov a rovnako 22 scrabblistov získalo v súčte výsledok medzi 501 a 600 bodmi. Na kvalifikovanie sa na MS nestačilo ani 690 bodov Martina Boroša z Komárna, ba ani 699 bodov, ktoré za svoje riešenie získal Erich Staško. Na postup bolo potrebných aspoň 700 bodov a presne túto hodnotu malo riešenie Jaroslava Vaculu z Banskej Bystrice. Ešte o bod viac získal za svoje riešenie Róbert Staško z Prešova. Na prvých dvoch miestach sa zhodne so ziskom 797 bodov ocitli dvojčatá Martin a Peter Obložinskí z Marcelovej.
Všetci štyria účastníci kvalifikácie, ktorí zaslali riešenie 700 bodov a viac sa teda kvalifikovali na novembrové majstrovstvá Slovenska.
Všetky "sedemstobodové" riešenia si môžete pozrieť na našej domovskej stránke.
SSS.

Na základe písomnej kvalifikácie postupujú na majstrovstvá Slovenska títo hráči:

Meno Počet bodov  
Martin Obložinský, Marcelová 797 ukáž hru
Peter Obložinský, Marcelová 797 ukáž hru
Ing. Robert Staško, Prešov 701 ukáž hru
Jaroslav Vacula, B. Bystrica 700 ukáž hru