Vyhodnotenie prvej psomnej kvalifikcie na 2. majstrovstv Slovenska vSCRABBLE - najlepie hry.

Vazn hra, Martin a Peter Obloinsk, Marcelov, 797 bodov

                    A B C D E F G H I J K L M N O  
1. B C E N T cent 1                               14
2. A I J N R S T centa, jatri 2                               17
3. A M N R V im, man 3                               35
4. A A I K kaa, ja 4                               18
5. A G L O O S jalo 5                               7
6. H M N V X Y no 6                               2
7. E J L O S okaa, o 7                             N 52
8. E E I R U V r, re, e 8               C             E 26
9. D E K M N O nedokem 9               E             D 365
10. A B E L S U sbenou 10               N             O 261
                  11               T             K 797
                  12             J A T R I        
                  13     O K A A       M A N  
                  14           L             R E  
                  15 S B E N O U             M  

 

Ing. Robert Stako, Preov, 701 bodov

                    A B C D E F G H I J K L M N O  
1. B C E N T cent 1                               14
2. A I J N R S T centa, jastri 2                               27
3. A M N R V man, jastria 3               N E B U S L A 41
4. A A I K kaa, ma 4                             31
5. A G L O O S osle 5               H O             7
6. H M N V X Y ho, nh 6                 S             26
7. E J L O S olej, k 7                 L     J     N 72
8. E E I R U V r, re, e 8               C E N T A     E 26
9. D E K M N O nedokem 9                       S     D 365
10. A B E L S U nebusla 10                       T     O 92
                  11                       R     K 701
                  12                       I      
                  13                     M A N  
                  14               K A A     R E  
                  15       O L E J             M  

 

Jaroslav Vacula, B. Bystrica, 700 bodov

                    A B C D E F G H I J K L M N O  
1. B C E N T cent 1                             S 14
2. A I J N R S T centa, jastri 2                             27
3. A M N R V man, jastria 3                         G   U 41
4. A A I K kaa, ma 4                         L   B 31
5. A G L O O S glosa, ja 5                     V N O H Y 33
6. H M N V X Y vhohy 6                         S     22
7. E J L O S lke 7                       J A   N 72
8. E E I R U V r, re, e 8               C E N T A     E 26
9. D E K M N O nedokem 9                       S     D 365
10. A B E L S U suby 10                       T     O 69
                  11               L       R     K 700
                  12                     I      
                  13                   M A N  
                  14               K A A     R E  
                  15               E             M