PÍSOMNÁ  SÚŤAŽ  V SCRABBLE
2 / 2020


Svoje riešenia posielajte na adresu  pisomna.scrabble@gmail.com  do 18. septembra 2020
 


Bolo vylosovaných 10 zásobníkov, s ktorými sa hrá. Poradie zásobníkov je pevné!
Úlohou je, aby ste desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova použite iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah použite iba písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah použite písmená z tretieho zásobníka a tak pokračujete až do desiateho ťahu, kedy použijete písmená z desiateho zásobníka.
Je dovolené v niektorom ťahu nepoložiť žiadne slovo, započítať si 0 bodov a pokračovať ďalším zásobníkom.
 
    Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.
 
Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. H8); ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. 8H). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov.
POZOR: Keďže na svete sa vyskytujú dva typy scrabblovníc - jedna s riadkami označenými písmenami a druhá s riadkami označenými číslami - vy uvádzajte polohu začiatočného písmena podľa scrabblovnice, kde sú riadky označené písmenami a stĺpce číslami.

Samozrejme uveďte aj kontakt na vás (meno a priezvisko, mesto, e-mail).
Hráč má právo poslať vylepšené alebo opravné riešenie. Do hodnotenia sa berie posledné prijaté riešenie.
 

V sezóne 2019/2020 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné súťaže.
Tie nebudú mať kvalifikačný charakter, ale výsledky oboch súťaží sa započítajú do Slovenského pohára.

Víťazom 2. písomnej súťaže sa stal 
MARCEL MAKOVNÍK.
Blahoželáme!
Pozrite si jeho 745-bodové riešenie.
 

1.  Marcel Makovník  (745 bodov)
2.  Ivan Pastucha  (740 bodov)
3.  JaroslaV Vernarský  (738 bodov)
4.  Eva Bošková  (715 bodov)
5.  Vladimír Karaka  (683 bodov)
6.  Ivan Brodenec  (678 bodov)
7.  Patrik Pinter  (673 bodov)
8.  Gabriela Sládeková  (635 bodov)
9.  Milan Macek  (623 bodov)
10.  Alexander Udvardy  (577 bodov)
11.  Ján Milan  (574 bodov)
12.  Ján Paco  (565 bodov)
13.  Július Alexy  (552 bodov)
14.  Andreja Vidová  (546 bodov)
15.  Rastislav Michalka  (526 bodov)    [nadhodnotený 3. ťah]
16.  Zdenka Žákovičová  (492 bodov)
17.  Daniel Mojžiš  (485 bodov)
18.  Miroslav Kiss  (481 bodov)
19.  Cecília Telková  (434 bodov)
20.  Jana Cigániková  (316 bodov)