PÍSOMNÁ  SÚŤAŽ  V SCRABBLE
1 / 2020


Svoje riešenia posielajte na adresu  pisomna.scrabble@gmail.com  do 31. marca 2020
 


Bolo vylosovaných 10 zásobníkov, s ktorými sa hrá. Poradie zásobníkov je pevné!
Úlohou je, aby ste desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova použite iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah použite iba písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah použite písmená z tretieho zásobníka a tak pokračujete až do desiateho ťahu, kedy použijete písmená z desiateho zásobníka.
Je dovolené v niektorom ťahu nepoložiť žiadne slovo, započítať si 0 bodov a pokračovať ďalším zásobníkom.
 
    Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.
 
Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. H8); ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. 8H). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov.
POZOR: Keďže na svete sa vyskytujú dva typy scrabblovníc - jedna s riadkami označenými písmenami a druhá s riadkami označenými číslami - vy uvádzajte polohu začiatočného písmena podľa scrabblovnice, kde sú riadky označené písmenami a stĺpce číslami.

Samozrejme uveďte aj kontakt na vás (meno a priezvisko, mesto, e-mail).
Hráč má právo poslať vylepšené alebo opravné riešenie. Do hodnotenia sa berie posledné prijaté riešenie.
 

V sezóne 2019/2020 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné súťaže.
Tie nebudú mať kvalifikačný charakter, ale výsledky oboch súťaží sa započítajú do Slovenského pohára.

Víťazom 1. písomnej súťaže sa stal 
JAROSLAV VERNARSKÝ.
Blahoželáme!
Pozrite si jeho 670-bodové riešenie.
 

1.  Jaroslav Vernarský  (670 bodov)
2.-3.  Jozef Gajdoš  (652 bodov)
2.-3.  Viera Jambrichová  (652 bodov)
4.  Ivan Pastucha  (611 bodov)
5.  Marcel Makovník  (601 bodov)
6.  Július Alexy  (560 bodov)
7.  Vladimír Karaka  (531bodov)
8.  Gabriela Sládeková  (530 bodov)
9.  Zdenka Žákovičová  (508 bodov)
10.  Alexander Udvardy  (494 bodov)
11.  Ivan Brodenec  (436 bodov)
12.  Ján Paco  (433 bodov)
13.  Andreja Vidová  (422 bodov)
14.  Miroslav Kiss  (375 bodov)
15.  Daniel Mojžiš  (374 bodov)
16.  Jaroslav Grajciar  (347 bodov)
17.  Cecília Telková  (301 bodov)

1.

P2 Ô8 A1 Ŕ10 T1 O1 L2
 

2.

O1 Ó10 Š5 K2 M2 N1 N1
 

3.

A1 S1 L2 O1 A1 É7 J3
 

4.

* U3 E1 D2 T1 D2 Z4
 

5.

I1 A1 Í5 R1 N1 E1 H4
 

6.

Ä10 G8 K2 Á4 E1 Ý5 O1
 

7.

O1 O1 D2 E1 Ú7 C4 E1
 

8.

Č5 Ť7 Ň8 R1 I1 O1 X10
 

9.

R1 M2 Ĺ10 M2 R1 * E1
 

10.

F8 P2 A1 T1 N1 V1 Y4