PÍSOMNÁ  SÚŤAŽ  V SCRABBLE
2 / 2019


Svoje riešenia posielajte na adresu  eva.zahradnikova@soselh.sk  do 8. septembra 2019
 


Bolo vylosovaných 10 zásobníkov, s ktorými sa hrá. Poradie zásobníkov je pevné!
Úlohou je, aby ste desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova použite iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah použite iba písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah použite písmená z tretieho zásobníka a tak pokračujete až do desiateho ťahu, kedy použijete písmená z desiateho zásobníka.
Je dovolené v niektorom ťahu nepoložiť žiadne slovo, započítať si 0 bodov a pokračovať ďalším zásobníkom.
 
    Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.
 
Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu.
Ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. H8).
Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. 8H).
Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov.
POZOR: Keďže na svete sa vyskytujú dva typy scrabblovníc - jedna s riadkami označenými písmenami a druhá s riadkami označenými číslami - vy uvádzajte polohu začiatočného písmena podľa scrabblovnice, kde sú riadky označené písmenami a stĺpce číslami!!!

Samozrejme uveďte aj kontakt na vás (meno a priezvisko, mesto, e-mail).
Hráč má právo poslať vylepšené alebo opravné riešenie. Do hodnotenia sa berie posledné prijaté riešenie.
 

V sezóne 2018/2019 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné súťaže.
Tie nebudú mať kvalifikačný charakter, ale výsledky oboch súťaží sa započítajú do Slovenského pohára.

Víťazom 2. písomnej súťaže sa stal 
JOZEF GAJDOŠ.
Blahoželáme!
Pozrite si jeho 848-bodové riešenie.
 

1.  Jozef Gajdoš  (848 bodov)
2.  Ivan Pastucha  (802 bodov)
3.  Gabriela Sládeková  (791 bodov) - podhodnotený jeden ťah o 2 body
4.  Patrik Pinter  (781 bodov)
5.  Jaroslav Vernarský  (734 bodov)
6.  Vladimír Karaka  (670 bodov)
7.  Alexander Udvardy  (661bodov)
8.  Zdenka Žákovičová  (618 bodov)
9.  Július Alexy  (600 bodov)
10.  Jana Kolenová  (589 bodov)
11.  Miroslav Kiss  (576 bodov)
12.  Vladimír Makýš  (572 bodov)
13.  Daniel Mojžiš  (562 bodov)
14.  Ján Paco  (555 bodov)
15.  Ivan Brodenec  (475 bodov) - podhodnotený jeden ťah o 1 bod
16.  Cecília Telková  (385 bodov)
17.  Viliam Furík  (380 bodov) - nadhodnotený jeden ťah o 3 body

1.

Ď8 R1 R1 T1 A1 É7 E1
 

2.

Č5 G8 K2 Z4 Ž5 E1 O1
 

3.

B4 C4 D2 J3 T1 E1 O1
 

4.

B4 L2 N1 N1 E1 I1 Ý5
 

5.

V1 R1 A1 Á4 U3 I1 A1
 

6.

N1 V1 Š5 Ŕ10 * O1 E1
 

7.

F8 T1 M2 D2 L2 I1 O1
 

8.

S1 X10 V1 I1 U3 A1 A1
 

9.

P2 Ĺ10 N1 M2 Ó10 E1 E1
 

10.

Ľ7 H4 Ň8 N1 L2 A1 A1