PÍSOMNÁ  SÚŤAŽ  V SCRABBLE
2 / 2019


Svoje riešenia posielajte na adresu  eva.zahradnikova@soselh.sk  do 8. septembra 2019
 


Bolo vylosovaných 10 zásobníkov, s ktorými sa hrá. Poradie zásobníkov je pevné!
Úlohou je, aby ste desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova použite iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah použite iba písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah použite písmená z tretieho zásobníka a tak pokračujete až do desiateho ťahu, kedy použijete písmená z desiateho zásobníka.
Je dovolené v niektorom ťahu nepoložiť žiadne slovo, započítať si 0 bodov a pokračovať ďalším zásobníkom.
 
    Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.
 
Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu.
Ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. H8).
Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. 8H).
Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov.
POZOR: Keďže na svete sa vyskytujú dva typy scrabblovníc - jedna s riadkami označenými písmenami a druhá s riadkami označenými číslami - vy uvádzajte polohu začiatočného písmena podľa scrabblovnice, kde sú riadky označené písmenami a stĺpce číslami!!!

Samozrejme uveďte aj kontakt na vás (meno a priezvisko, mesto, e-mail).
Hráč má právo poslať vylepšené alebo opravné riešenie. Do hodnotenia sa berie posledné prijaté riešenie.
 

V sezóne 2018/2019 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné súťaže.
Tie nebudú mať kvalifikačný charakter, ale výsledky oboch súťaží sa započítajú do Slovenského pohára.

1.

Ď8 R1 R1 T1 A1 É7 E1
 

2.

Č5 G8 K2 Z4 Ž5 E1 O1
 

3.

B4 C4 D2 J3 T1 E1 O1
 

4.

B4 L2 N1 N1 E1 I1 Ý5
 

5.

V1 R1 A1 Á4 U3 I1 A1
 

6.

N1 V1 Š5 Ŕ10 * O1 E1
 

7.

F8 T1 M2 D2 L2 I1 O1
 

8.

S1 X10 V1 I1 U3 A1 A1
 

9.

P2 Ĺ10 N1 M2 Ó10 E1 E1
 

10.

Ľ7 H4 Ň8 N1 L2 A1 A1