LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, DEMÄNOVÁ

7. decembra 2013

Rekordy turnaja

Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body
LM ´13
1.
  Jalčová Jana   Žákovičová Zdena
422
:
564
564
LM ´13
2.
  Frický Vladimír   Pastucha Ivan
562
:
297
562
LM ´13
3.
  Jalčová Jana   Vaňo Miroslav
348
:
526
526
LM ´13
4.
  Žákovičová Zdena   Zahradníková Eva
300
:
521
521
LM ´13
5.
  Tomková Erika   Blahová Emília
505
:
376
505
LM ´13
6. 
  Vilner Gertrúda   Slezáková Mária
502
:
259
502
LM ´13
7.
  Pastucha Ivan   Žákovičová Zdena
540
:
334
540
                   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
LM ´13
1.
  Jalčová Jana   Žákovičová Zdena
422
:
564
986
LM ´13
2.
  Murgač Ladislav   Šimko Marián
436
:
461
897
LM ´13
3.
  Slezáková Mária   Balent Milan
491
:
426
917
LM ´13
4.
  Vaňo Miroslav   Tomková Erika
516
:
392
908
LM ´13
5.
  Pastucha Ivan   Šimko Marián
481
:
479
960
LM ´13
6. 
  Balent Milan   Pinter Patrik
447
:
452
899
LM ´13
7.
  Pastucha Ivan   Žákovičová Zdena
540
:
334
874
                   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
LM ´13
1.
  Jalčová Jana   Žákovičová Zdena
422
:
564
142
LM ´13
2.
  Frický Vladimír   Pastucha Ivan
562
:
297
265
LM ´13
3.
  Jalčová Jana   Vaňo Miroslav
348
:
526
178
LM ´13
4.
  Žákovičová Zdena   Zahradníková Eva
300
:
521
221
LM ´13
5.
  Pinter Patrik   Jacková Soňa
490
:
329
161
LM ´13
6.
  Vilner Gertrúda   Slezáková Mária
502
:
259
243
LM ´13
7.
  Pastucha Ivan   Žákovičová Zdena
540
:
334
206
                   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
LM ´13
1.
  Zahradníková Eva   Kohútik Slavomír
450
:
441
9
LM ´13
2.
  Tomková Erika   Zahradníková Eva
449
:
432
17
LM ´13
3.
  Jacková Soňa   Vilner Gertrúda
396
:
395
1
LM ´13
4.
  Blahová Emília   Stašková Brigita
374
:
356
18
LM ´13
5.
  Pastucha Ivan   Šimko Marián
481
:
479
2
LM ´13
6.
  Vaňo Miroslav   Pastucha Ivan
420
:
418
2
LM ´13
7.
  Stašková Brigita   Balent Milan
413
:
425
12
                   
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body
LM ´13
1.
  Stašková Brigita   vyduť      
48
LM ´13
2.
  Murgač Ladislav   nenatri      
64
LM ´13
3.
  Šimko Marián   vokáň      
48
LM ´13
4.
  Vaňo Miroslav   sojkino      
76
LM ´13
5.
  Tomková Erika   súrime      
40
LM ´13
6.
  Balent Milan   pagode      
34
LM ´13
7.
  Jalčová Jana   sálať      
44
LM ´13
7.
  Zahradníková Eva   zakoľ      
44
                   
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
LM ´13
1.
  Vaňo Miroslav   vítaný(c)h      
107
LM ´13
2.
  Frický Vladimír   tiene(n)ým      
158
LM ´13
3.
  Tomková Erika   potĺkala      
90
LM ´13
4.
  Šimko Marián   p(o)chode      
98
LM ´13
5.
  Pinter Patrik   strčenie      
101
LM ´13
6.
  Frický Vladimír   odporujú      
92
LM ´13
7.
  Poremba Jozef   svätené , éta      
122
                   
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
LM ´13
1.
  Vaňo Miroslav   vítaný(c)h      
107
LM ´13
2.
  Frický Vladimír   tiene(n)ým      
158
LM ´13
5.
  Pinter Patrik   strčenie      
101
LM ´13
7.
  Poremba Jozef   svätené , éta      
122