BANSKÁ BYSTRICA

25. januára 2014

Rekordy turnaja

Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč
Skóre
Body
BB ´14
1.
  Vaňo Miroslav   Štrelinger Viliam
570
:
395
570
BB ´14
2.
  Lámer Peter   Slezáková Mária
546
:
328
546
BB ´14
3.
  Zahradníková Eva   Šnábel Viliam
533
:
401
533
BB ´14
4.
  Šnábel Viliam   Lámer Peter
638
:
432
638
BB ´14
5.
  Žákovičová Zdena   Ivan Michal
544
:
452
544
BB ´14   6.    Poremba Jozef   Lámer Peter
630
:
384
630
BB ´14
7.
  Šnábel Viliam   Žákovičová Zdena
574
:
468
574
 
       
 
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč
Skóre
Súčet
BB ´14
1.
  Vaňo Miroslav   Štrelinger Viliam
570
:
395
965
BB ´14
2.
  Vaňo Miroslav   Šnábel Viliam
464
:
477
941
BB ´14
3.
  Zahradníková Eva   Šnábel Viliam
533
:
401
934
BB ´14
4.
  Šnábel Viliam   Lámer Peter
638
:
432
1070
BB ´14
5.
  Žákovičová Zdena   Ivan Michal
544
:
452
996
BB ´14
6. 
  Poremba Jozef   Lámer Peter
630
:
384
1014
BB ´14
7.
  Šnábel Viliam   Žákovičová Zdena
574
:
468
1042
 
       
 
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč
Skóre
Rozdiel
BB ´14
1.
  Tomková Erika   Teicher Tomáš
522
:
208
314
BB ´14
2.
  Štrelinger Viliam   Udvardy Alexander
536
:
214
322
BB ´14
3.
  Teicher Tomáš   Mojžiš Daniel
255
:
492
237
BB ´14
4.
  Šnábel Viliam   Lámer Peter
638
:
432
206
BB ´14
5.
  Koleno Marián   Udvardy Alexander
477
:
202
275
BB ´14
6.
  Poremba Jozef   Lámer Peter
630
:
384
246
BB ´14
7.
  Štrelinger Viliam   Majerová Anna
466
:
338
128
 
       
 
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč
Skóre
Rozdiel
BB ´14
1.
  Jacková Soňa   Králiková Lýdia
379
:
390
11
BB ´14
2.
  Pastucha Ivan   Piskláková Monika
400
:
410
10
BB ´14
3.
  Pastucha Ivan   Mráz Jozef
426
:
443
17
BB ´14
4.
  Majerová Anna   Teicher Tomáš
407
:
389
18
BB ´14
5.
  Piskláková Monika   Majerová Anna
377
:
388
11
BB ´14
6.
  Mojžiš Daniel   Janovská Renata
423
:
427
4
BB ´14
7.
  Ivan Michal   Pastucha Ivan
482
:
490
8
 
       
 
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo
Body
BB ´14
1.
  Slezáková Mária   zónam
 
44
BB ´14
2.
  Pastucha Ivan   cŕkni
 
44
BB ´14
3.
  Tomková Erika   tajnú
 
40
BB ´14
4.
  Poremba Jozef   (d)opitie
 
68
BB ´14
5.
  Žákovičová Zdena   zap(o)jte
 
82
BB ´14
6.
  Mráz Jozef   lieňova
 
82
BB ´14
7.
  Šnábel Viliam   nudia(c)i
 
74
 
       
 
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová
Body
BB ´14
1.
  Vaňo Miroslav   strašn(e)j
 
212
BB ´14
2.
  Lámer Peter   nezrúkni
 
114
BB ´14
3.
  Ivan Michal   p(o)hasme
 
96
BB ´14
4.
  Šnábel Viliam   dingov(o)m
 
266
BB ´14
5.
  Lámer Peter   votrime
 
98
BB ´14
6.
  Poremba Jozef   okoreníš
 
203
BB ´14
7.
  Ivan Michal   o(h)ŕda(n)ie
 
122
 
       
 
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová
Body
BB ´14
1.
  Janovská Renata   obe(ž)ivu , vsať
 
104
BB ´14
1.
  Vaňo Miroslav   strašn(e)j
 
212
BB ´14
2.
  Lámer Peter   nezrúkni
 
114
BB ´14
4.
  Šnábel Viliam   dingov(o)m
 
266
BB ´14
4.
  Vaňo Miroslav   zomieľa(j)
 
104
BB ´14
6.
  Poremba Jozef   okoreníš
 
203
BB ´14
6.
  Janovská Renata   híka(n)ie
 
104
BB ´14
7.
  Ivan Michal   o(h)ŕda(n)ie
 
122