PÍSOMNÁ  SÚŤAŽ  V SCRABBLE
1 / 2010

Svoje riešenia posielajte na adresu  sit.scrabble@gmail.com  do 31. marca 2010
 


Počítač vylosoval 10 zásobníkov, s ktorými sa hrá. Poradie zásobníkov je pevné!
Úlohou je, aby ste desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova použite iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah použite iba písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah použite písmená z tretieho zásobníka a tak pokračujete až do desiateho ťahu, kedy použijete písmená z desiateho zásobníka.
Je dovolené v niektorom ťahu nepoložiť žiadne slovo, započítať si 0 bodov a pokračovať ďalším zásobníkom.
 
    Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.
 
Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. H8); ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. 8H). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov.
POZOR: Keďže na svete sa vyskytujú dva typy scrabblovníc - jedna s riadkami označenými písmenami a druhá s riadkami označenými číslami - vy uvádzajte polohu začiatočného písmena podľa scrabblovnice, kde sú riadky označené číslami a stĺpce písmenami.

Samozrejme uveďte aj kontakt na vás (meno a priezvisko, mesto, e-mail).
Hráč má právo poslať vylepšené alebo opravné riešenie. Do hodnotenia sa berie posledné prijaté riešenie.
 

V roku 2010 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné súťaže. Tie nebudú mať kvalifikačný charakter, ale výsledky oboch súťaží sa započítajú do Slovenského pohára. Za najlepšie riešenie získate 25 bodov, za 2. miesto 22 bodov, za 3. miesto 20 bodov, za 4. miesto 19 bodov atď. až 1 bod za 22. miesto.

Výsledková tabuľka

Víťazom 1. písomnej súťaže sa stal JAROSLAV VERNARSKÝ. Blahoželáme!
Pozrite si jeho riešenie.

 

1.

O1 Č5 A1 R1 T1 N1 K2
 

2.

A1 E1 Ť7 O1 E1 P2 N1
 

3.

A1 M2 G8 D2 R1 Ĺ10 E1
 

4.

P2 Ý5 D2 T1 Ľ7 I1 O1
 

5.

A1 L2 * É7 E1 D2 O1
 

6.

P2 Ď8 K2 F8 I1 Ó10 O1
 

7.

R1 N1 M2 U3 Š5 O1 Ä10
 

8.

S1 Í5 S1 I1 E1 * A1
 

9.

E1 L2 S1 R1 N1 X10 Ú7
 

10.

E1 B4 Ô8 V1 M2 O1 J3