PÍSOMNÁ  SÚŤAŽ  V SCRABBLE

Svoje riešenia posielajte na adresu  erika.tomkova@gmail.com  do 5.4.2008
alebo odovzdajte osobne v zalepenej obálke niektorému z členov rady na kvalifikačnom turnaji v Banskej Bystrici.


Počítač vylosoval 10 zásobníkov, s ktorými sa hrá. Poradie zásobníkov je pevné!
Úlohou je, aby ste desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova použite iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah použijete písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah využijete políčka z tretieho zásobníka a tak pokračujte až do desiateho ťahu, kedy použite písmená z desiateho zásobníka.
 
    Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.
 
Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. H8); ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. 8H). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov. Samozrejme uveďte aj kontakt na Vás (meno a priezvisko, adresu, telefón, e-mail).

V roku 2008 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné súťaže. Tie nebudú mať kvalifikačný charakter, ale výsledky oboch súťaží sa započítajú do Slovenského pohára. Za najlepšie riešenie získate 25 bodov, za 2. miesto 22 bodov, za 3. miesto 20 bodov, za 4. miesto 19 bodov atď. až 1 bod za 22. miesto.

Výsledková tabuľka

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.