slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble

SCRELO 038 Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
  Turnaj č. 38 - 8. kvalifikačný turnaj na MS, B. Bystrica, 16. 10. 2004
        	  starý                počet očaká-   nový
  Meno hráča   rating s kým hral v jedn. kolách výhier vané Akc. rating
 
 1. Bizoňová    1910  26 15 5 3 2 13 16 4   8.0  5.19    1955
 2. Vernarský J.  1902  22 13 6 21 1 4 3 7   7.0  5.52    1926
 3. Jambrichová   1852  4 29 25 1 17 14 2 6   6.0  5.35    1862
 4. Gažíkova M.   1638  3 23 9 8 10 2 13 1   5.0  2.13    1695
 5. Pastucha    1832  17 11 1 14 18 21 6 16   5.0  5.33    1827
 6. Vernarský M.  1801  23 8 2 25 14 17 5 3   5.0  4.86    1803
 7. Košlabová    1737  21 18 30 23 8 10 15 2   5.0  4.07    1756
 8. Zahradníková  1875  30 6 26 4 7 18 17 13   5.0  5.76    1863
 9. Simon      1828  18 21 4 22 11 20 23 14   5.0  6.13    1810
10. Košlab T.    1886  24 16 21 29 4 7 14 15   5.0  5.93    1864
11. Károlyi     1716  19 5 27 31 9 15 25 22   5.0  4.60 0.40 1724
12. Lámer      1827  20 25 17 18 28 27 21 19   5.0  6.50 0.40 1803
13. Augustín    1816  14 2 28 27 21 1 4 8   4.0  5.11    1798
14. Farkašová    1583  13 24 16 5 6 3 10 9   4.0  1.70    1629
15. Gendiarová   1817  28 1 18 17 27 11 7 10   4.0  5.07    1800
16. Staško R.    1805  27 10 14 28 19 25 1 5   4.0  5.28 0.40 1781
17. Gažík N.    1635  5 31 12 15 3 6 8 28   4.0  2.64    1662
18. Sliacka     1621  9 7 15 12 5 8 29 23   4.0  2.44    1652
19. Cimermanová   1498  11 0 29 26 16 22 24 12   4.0  2.40 8.00 1554
20. Vaňo M.     1618  12 26 22 0 24 9 31 21   4.0  3.89    1621
21. Marenčáková   1513  7 9 10 2 13 5 12 20   3.0  1.33    1546
22. Boroš M.    1696  2 28 20 9 31 19 27 11   3.0  4.40 0.40 1668
23. Kmeťová     1535  6 4 24 7 26 29 9 18   3.0  2.11    1553
24. Matis      1694  10 14 23 30 20 31 19 29   3.0  4.64 0.40 1662
25. Gažík T.    1451  0 12 3 6 29 16 11 26   3.0  1.94    1472
26. Skalka     1709  1 20 8 19 23 30 0 25   3.0  5.01 0.40 1669
27. Burda      1582  16 30 11 13 15 12 22 0   3.0  2.88    1584
28. Krýzová     1606  15 22 13 16 12 0 30 17   3.0  3.17    1603
29. Boroš P.    1740  31 3 19 10 25 23 18 24   2.0  5.04 0.40 1680
30. Vernarský T.  1673  8 27 7 24 0 26 28 31   2.0  4.47    1599
31. Vaňo R.     1532  29 17 0 11 22 24 20 30   2.0  3.11    1499 
 
 
 
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
 1. Bizoňová    1955 252
 2. Vernarský J.  1926 203
 3. Krakovský M.  1884 106
 4. Košlab T.    1864  40
 5. Zahradníková  1863 224
 6. Jambrichová   1862 249
 7. Krakovský T.  1859 150
 8. Pastucha    1827 209
 9. Košalko     1818 202
 10. Simon      1810 135
 11. Modránszky   1807 244
 12. Vernarský M.  1803 112
 13. Lámer      1803 164
 14. Gendiarová   1800 202
 15. Augustín    1798 246
 16. Jakuš      1787  77
 17. Staško R.    1781 202
 18. Košlabová    1756  93
 19. Košalková    1749 217
 20. Rak       1732 201
 21. Petrík     1726 210
 22. Károlyi     1724  83
 23. Botto      1720 154
 24. Žofaj      1705 122
 25. Ďurechová E.  1704 224
 26. Gažíková M.   1695 258
 27. Harvanová    1691  60
 28. Simonová    1691  61
 29. Mozola     1683 149
 30. Boroš P.    1680 217
 31. Kožová     1678  87
 32. Skalka     1669  61
 33. Boroš M.    1668 164
 34. Krnáč J.    1664 127
 35. Gažík N.    1662 267
 36. Matis      1662 179
 37. Vernarská    1654  16
 38. Sliacka     1652  79
 39. Paulisová    1638 103
 40. Farkašová    1629  86
 41. Dvorská     1622  53
 42. Vaňo M.     1621  40
 43. Horváth     1618 103
 44. Peško      1616  8
 45. Stašková    1611  99
 46. Krýzová     1603  70
 47. Leitmanová   1600  8
 48. Jambrich    1599  17  
 
 49. Vernarský T.  1599  46
 50. Bujna      1594  8
 51. Višňovec    1591  7
 52. Sádovská    1587 161
 53. Leitman     1585  23
 54. Košlab P.    1585  8
 55. Burda      1584  90
 56. Zábranská    1583  15
 57. Skalková    1579  23
 58. Žofajová    1567  23
 59. Gazikova P.   1567 167
 60. Chudý      1560 103
 61. Gregorová    1559  15
 62. Cimermanová   1554  39
 63. Dobrodenka   1553  76
 64. Kmeťová     1553  89
 65. Tkáč      1549  7
 66. Marenčáková   1546 163
 67. Prielomek    1545  49
 68. Backová     1537  23
 69. Sagat      1536  57
 70. Ondo      1533  7
 71. Zalešáak    1531  7
 72. Sadovsky    1529 102
 73. Brodenec    1525  7
 74. Saghy      1521  29
 75. Backo      1519  31
 76. Pauliková    1515  8
 77. Bucko      1511  8
 78. Bulla      1507  30
 79. Repka      1504  8
 80. Vaňo R.     1499  16
 81. Paulík     1497  7
 82. Kubicova    1492  7
 83. Vacula     1489 108
 84. Torma      1488  8
 85. Daubner     1487  7
 86. Tomka      1477  16
 87. Pokrivčák    1473  16
 88. Gažík T.    1472 134
 89. Štéglová    1468  8
 90. Čajko      1449  16
 91. Vašečkova    1437  22
 92. Kondelová    1427  29
 93. Bobálová    1417  16
 94. Chorváth    1416  32
 95. Janatka     1395  44
  
 
 
 
 

Poznámka : V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2003 aspoň jeden turnaj