slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble

SCRELO 037 Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
  Turnaj č. 37 - 7. kvalifikačný turnaj na MS, Komárno, 26.9.2004
        	  starý                počet očaká-   nový
  Meno hráča   rating s kým hral v jedn. kolách výhier vané Akc. rating
 
 1. Košlab T.    1707  31 7 25 8 6 5 2 3   7.0  3.21 69.56 1886
 2. Krakovský T.  1844  18 11 6 26 16 9 1 7   6.0  5.30 3.48 1859
 3. Modránszky   1784  20 16 5 18 27 19 10 1   6.0  5.00 3.48 1807
 4. Krakovský M.  1892  15 9 22 11 17 21 13 6   5.5  5.98    1884
 5. Bizoňová    1917  14 13 3 6 10 1 12 9   5.0  5.68 3.48 1910
 6. Jakuš      1764  17 22 2 5 1 7 8 4   5.0  4.00 3.48 1787
 7. Jambrichová   1850  27 1 23 12 8 6 9 2   5.0  5.07 3.48 1852
 8. Augustín    1817  19 23 12 1 7 15 6 16   5.0  5.28 3.48 1816
 9. Pastucha    1826  23 4 24 13 18 2 7 5   5.0  4.63    1832
10. Gendiarová   1823  24 15 19 27 5 11 3 17   5.0  5.35    1817
11. Boroš M.    1679  32 2 16 4 22 10 24 19   5.0  4.17    1696
12. Košalková    1741  29 30 8 7 28 18 5 15   5.0  4.60    1749
13. Košlabová    1726  33 5 17 9 20 16 4 24   5.0  4.47    1737
14. Mozola     1679  5 17 29 15 31 28 20 22   5.0  4.81    1683
15. Ďurechová E.  1677  4 10 21 14 25 8 16 12   4.5  3.16    1704
16. Sádovská    1544  21 3 11 25 2 13 15 8   4.0  1.84    1587
17. Burda      1546  6 14 13 23 4 27 18 10   4.0  2.19    1582
18. Gažíková M.   1633  2 33 30 3 9 12 17 28   4.0  3.75    1638
19. Paulisová    1627  8 31 10 32 26 3 27 11   4.0  3.47    1638
20. Krýzova     1595  3 26 33 30 13 29 14 25   4.0  3.47    1606
21. Rak       1764  16 28 15 29 33 4 31 23   4.0  5.60    1732
22. Kmeťová     1510  26 6 4 24 11 0 23 14   4.0  2.75    1535
23. Vaňo M.     1629  9 8 7 17 32 25 22 21   3.0  3.37    1618
24. Sliacka     1628  10 25 9 22 30 26 11 13   3.0  3.35    1621
25. Boroš P.    1788  28 24 1 16 15 23 26 20   3.0  5.55 3.48 1740
26. Matis      1735  22 20 28 2 19 24 25 31   3.0  5.07    1694
27. Gažík N.    1667  7 29 32 10 3 17 19 0   3.0  4.60    1635
28. Farkašová    1596  25 21 26 31 12 14 0 18   3.0  3.67    1583
29. Marenčáková   1525  12 27 14 21 0 20 33 32   3.0  3.59    1513
30. Chorváth    1422  0 12 18 20 24 31 32 33   3.0  3.19    1416
31. Gažík T.    1466  1 19 0 28 14 30 21 26   2.0  2.92 3.48 1451
32. Janatka     1430  11 0 27 19 23 33 30 29   2.0  3.16    1395
33. Bobálová    1499  13 18 20 0 21 32 29 30   1.0  3.75    1417 
 
 
    
 
 
 
 
 
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
 1. Bizoňová    1910 244
 2. Vernarský J.  1902 195
 3. Košlab T.    1886  32
 4. Krakovský M.  1884 106
 5. Zahradníková  1875 216
 6. Krakovský T.  1859 150
 7. Jambrichová   1852 241
 8. Pastucha    1832 201
 9. Simon      1828 127
 10. Lámer      1827 156
 11. Košalko     1818 202
 12. Gendiarová   1817 194
 13. Augustín    1816 238
 14. Modránszky   1807 244
 15. Staško R.    1805 194
 16. Vernarský M.  1801 104
 17. Jakuš      1787  77
 18. Košalková    1749 217
 19. Boroš P.    1740 209
 20. Košlabová    1737  85
 21. Rak       1732 201
 22. Petrík     1726 210
 23. Botto      1720 154
 24. Károlyi     1716  75
 25. Skalka     1709  53
 26. Žofaj      1705 122
 27. Ďurechová E.  1704 224
 28. Boroš M.    1696 156
 29. Matis      1694 171
 30. Simonová    1691  61
 31. Harvanová    1691  60
 32. Mozola     1683 149
 33. Kožova     1678  87
 34. Vernarský T.  1673  38
 35. Krnáč J.    1664 127
 36. Vernarská    1654  16
 37. Gažíkova M.   1638 250
 38. Paulisová    1638 103
 39. Gažík N.    1635 259
 40. Dvorská     1622  53
 41. Sliacka     1621  71
 42. Vaňo M.     1618  32
 43. Horváth     1618 103
 44. Peško      1616  8
 45. Stašková    1611  99
 46. Krýzová     1606  62
 47. Leitmanová   1600  8
 48. Jambrich    1599  17  
 
 49. Bujna      1594  8
 50. Višnovec    1591  7
 51. Sádovská    1587 161
 52. Leitman     1585  23
 53. Košlab P.    1585  8
 54. Farkašová    1583  78
 55. Zábranská    1583  15
 56. Burda      1582  82
 57. Skalková    1579  23
 58. Gažíková P.   1567 167
 59. Žofajová    1567  23
 60. Chudý      1560 103
 61. Gregorová    1559  15
 62. Dobrodenka   1553  76
 63. Tkáč      1549  7
 64. Prielomek    1545  49
 65. Backová     1537  23
 66. Sagát      1536  57
 67. Kmeťová     1535  81
 68. Ondo      1533  7
 69. Vaňo R.     1532  8
 70. Zalešňák    1531  7
 71. Sádovský    1529 102
 72. Brodenec    1525  7
 73. Saghy      1521  29
 74. Backo      1519  31
 75. Paulíková    1515  8
 76. Marenčáková   1513 155
 77. Bucko      1511  8
 78. Bulla      1507  30
 79. Repka      1504  8
 80. Cimermanová   1498  31
 81. Paulík     1497  7
 82. Kubicová    1492  7
 83. Vacula     1489 108
 84. Torma      1488  8
 85. Daubner     1487  7
 86. Tomka      1477  16
 87. Pokrivčák    1473  16
 88. Steglová    1468  8
 89. Gažík T.    1451 126
 90. Čajko      1449  16
 91. Vašečková    1437  22
 92. Kondelová    1427  29
 93. Bobálová    1417  16
 94. Chorváth    1416  32
 95. Janatka     1395  44 
 
 
 
 

Poznámka : V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2003 aspoň jeden turnaj