► eoýklnSsv ooklps SCRABBLE ► Slovenský spolok SCRABBLE ◄ 
 ► prvá písomná súťaž v siedmom roku tretieho tisícročia
 ► zadanie
    V roku 2007 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné súťaže, ktoré nebudú mať kvalifikačný charakter.
 
    Lepší z dosiahnutých výsledkov sa bude započítavať do súťaže o slovenský pohár ´07.

 
    Za najlepšie riešenie získate 25 bodov, za 2. miesto 22 bodov, za 3. miesto 20 bodov, za 4. miesto 19 bodov a tak postupne až 1 bod za 22. miesto.

 ► zásobníky

1.

A D E K L Ň O

2.

A A K L Ĺ Ľ P

3.

A É N N N R U

4.

A J O O Ô S Y

5.

A B I N O Ť Ž

6.

E K M O R Ŕ T

7.

E H Í L V Ý X

8.

žolík O R S T V V

9.

B D D E J M O

10.

Č E M O R T V
 ► zadanie úlohy
    Máte k dispozícii 10 zásobníkov s vyžrebovanými písmenami. Poradie zásobníkov je pevné!
 
    Úlohou riešiteľov je, aby desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova sa použijú iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah sa použijú písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah využijeme políčka z tretieho zásobníka a tak pokračujeme až do desiateho ťahu, kedy použijeme písmená z desiateho zásobníka.

 
    Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.
    Upozornenie! Rada SSS rozhodla o tom, že Slovník súčasného slovenského jazyka je platným zdrojom pre súťaže v roku 2007. Pre 1. písomnú súťaž, ktorá je už rozbehnutá (prišlo už aj niekoľko riešení) však naďalej platia pôvodné pravidlá (t.j. aj so slovami EG a GO a bez platnosti SSSJ).

 
    Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. H8), ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. 8H). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov. Samozrejme uveďte aj kontakt na Vás (meno a priezvisko, adresu, telefón, e-mail).

 
    Riešenie pošlite v zalepenej obálke na adresu:

 
    Slovenský spolok SCRABBLE, Hornozoborská 118, 949 01 Nitra.

 
    Na obálku do ľavého dolného rohu napíšte heslo "Písomná súťaž" a odošlite do 15. marca 2007 (dátum poštovej pečiatky).

 
    Riešenie je možné odovzdať aj osobne, a to na kvalifikačnom turnaji v Nitre dňa 18. marca 2007 niektorému z členov rady SSS.

 
    SSS