organizačné informácie
pozvánka   
   
podujatie  9. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE 
dátum  10. a 11. novembra 2007 
miesto  KRPÁČOVO (Nízke Tatry) 
   
miesto turnaja  horský hotel Polianka 
prezentácia  od 9:15 do 9:45 hod. 
začiatok 1. kola  10:00 hod. 
   
účastníci ms  zoznam štartujúcich k 6. 11. 2007 
   
štartovné  0,- Sk (členovia SSS so zaplateným členským za rok 2007, deti do 15 rokov, dôchodcovia, členovia ČAS); 
300,- Sk (ostatní účastníci) 
počet kôl  11 (7 v sobotu, 4 v nedeľu) 
hrací systém  švajčiarsky, v znení súťažného poriadku SSS 
   
organizátor(i)  SSS, Magdalénka Gažíková 
kontakt  Peter Augustín 
mejl  augustinp@mail.t-com.sk 
mobil   
kontakt  Magdaléna Gažíková 
mejl  magdalena.gazikova@assetsoft.sk 
mobil   
   
   
strava  hradia si účastníci, požiadavku na vegetariánsku oznámte organizátorom 
občerstvenie  podľa možností organizátorov / individuálne 
 prístupová cesta
    9. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE sa budú konať v horskom hoteli Polianka v Krpáčove (Nízke Tatry).
 
     navigácia pre prístup autom od Banskej Bystrice aj zo smeru od Čertovice
 
    Krpáčovo sa nachádza 40 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Nemali by ste prehliadnuť križovatku v obci Podbrezová - časť Lopej, v smere od Banskej Bystrice je to tesne pred Podbrezovou. Po odbočení pokračujte stále po hlavnej ceste (cez obec Dolná Lehota) až na Krpáčovo. Od spomínanej križovatky sú všade smerové tabule, podľa ktorých sa na Krpáčovo dá ľahko trafiť.

 
    Hotel Polianka sa nachádza pri Krpáčovskom jazere, v tesnej blízkosti oveľa známejšieho hotela Junior, ktorý nájdete aj na smerových tabuliach. Po príchode na Krpáčovo prvá odbočka doprava je k hotelu Hydrostav, resp. UZPSR (Účelové zariadenie Prokuratúry SR), druhá odbočka doprava je k hotelom Junior a Polianka. Tesne pred parkoviskom sa cesta rozdvojuje, doprava je k Polianke, doľava k Junioru.

 
     mapy, linky
 
    K dispozícii je linka na mapu Nízkych Tatier (Slovenska), miesto turnaja je označené červenou blikajúcou značkou.
    Mapu je možné vytlačiť, dá sa meniť jej veľkosť aj mierka.
    Nižšie je k dispozícii mapa k popisu cesty so zakrúžkovaným miestom odbočenia.
 mapa k popisu cesty
   späť na začiatok      linka na hlavnú stránku SSS