► organizačné informácie
pozvánka  zé-monoLIT (... zvolávam zväčša zabehnutú z... ) 
   
podujatie  5. kvalifikačný turnaj na 9. MS 
dátum  12. 05. 2007 
mesto  ŽILINA 
   
miesto turnaja  Rondel klub 23  
   Závodská cesta č. 6 
prezentácia  od 8:30 do 9:00 hod. 
začiatok 1. kola  9:15 hod. 
   
štartovné  250,- Sk (členovia SSS, ČAS) / 300,- Sk (ostatní) 
počet kôl 
hrací systém  švajčiarsky, v znení súťažného poriadku SSS 
   
organizátor(i)  Ivan Leitman, Miroslav Smatana 
prihláste sa do  07. 05. 2007, 23:59 hod. (pondelok) 
prihlášky prijíma  Ivan Leitman 
mejl  naruc@nextra.sk 
mobil    
   
náhradný kontakt  Peter Augustín 
mail  augustinp@mail.t-com.sk 
mobil   
   
obed  zahrnutý v štartovnom, vegetariánsky uveďte v prihl. 
občerstvenie  v štartovnom podľa možností org. / individuálne 
► prístupová cesta
    Miestom konania 5. kvalifikačného turnaja je Rondel klub 23 na Závodskej ceste č. 6. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti kruhového objazdu, ktorý Žilinčania poznajú ako rondel. Tak je to aj v podrobných mapách. Je to nižšia žltá budova s výrazným nápisom SVATBY.
 
    ► navigácia pre príjazd zo smeru Košice resp. Martin
 
    Pri vjazde do Žiliny je prvá veľká svetelná križovatka pri hypermarkete TESCO. Na nej zatočíme doľava a asi po 2 km prejdeme pod podjazd a z ľavého jazdného pruhu pokračujeme smerom na Centrum. Prídeme na kruhový objazd a z neho odbočíme doprava (vlastne ideme skoro rovno).
    Hneď za kruhovým objazdom vľavo je žltá budova s výraznou reklamou SVATBY - to je Rondel klub 23, miesto turnaja. Aby sme sa tam dostali, musíme sa z pravého jazdného pruhu otočiť do protismeru - napr. na blízkej zastávke MHD. Parkovať možno pred vchodom do budovy.

 
    ► navigácia pre príjazd zo smeru Bratislava
 
    Pri vjazde do Žiliny cez Žilinu-Strážov prejdeme mostom cez rieku Rajčanka a po chvíli míňame benzínku. Za ňou zatočíme doprava smer Centrum. Po cca 300 m zabočíme doľava (stále smer Centrum). Prídeme na kruhový objazd a z neho odbočíme doprava (vlastne ideme skoro rovno).
    Hneď za kruhovým objazdom vľavo je žltá budova s výraznou reklamou SVATBY - to je Rondel klub 23, miesto turnaja. Aby sme sa tam dostali, musíme sa z pravého jazdného pruhu otočiť do protismeru - napr. na blízkej zastávke MHD. Parkovať možno pred vchodom do budovy.

 
    ► navigácia pre príjazd zo smeru Prievidza
 
    Pri vjazde do Žiliny míňame po pravej strane vysokú budovu Váhostavu. Pokračujeme po hlavnej, až sa dostaneme na kruhový objazd a z neho odbočíme doprava (vlastne ideme skoro rovno).
    Hneď za kruhovým objazdom vľavo je žltá budova s výraznou reklamou SVATBY - to je Rondel klub 23, miesto turnaja. Aby sme sa tam dostali, musíme sa z pravého jazdného pruhu otočiť do protismeru - napr. na blízkej zastávke MHD. Parkovať možno pred vchodom do budovy.

 
    ► navigácia pre príjazd zo smeru Čadca
 
    Pri vjazde do Žiliny sa držíme smeru Žilina-centrum, až kým sa nedostaneme na kruhový objazd. Na tretej odbočke kruhového objazdu zabočíme doprava (Centrum).
    Hneď za kruhovým objazdom vľavo je žltá budova s výraznou reklamou SVATBY - to je Rondel klub 23, miesto turnaja. Aby sme sa tam dostali, musíme sa z pravého jazdného pruhu otočiť do protismeru - napr. na blízkej zastávke MHD. Parkovať možno pred vchodom do budovy.

 
    ► navigácia pre príchod vlakom alebo autobusom
 
    Zastávka MHD, na ktorú sa potrebujeme dostať, je hneď pri východe zo železničnej stanice. Po vystúpení z vlaku treba vojsť do vestibulu stanice (nepokračovať podchodom na druhú stranu ulice). Po odchode z vestibulu stanice zabočíme doprava, kde je zastávka MHD.
    Autobusová stanica je 5 minút od železničnej stanice.
    Na zastávke MHD nastúpime na linku č. 6. V sobotu odchádza o 8:16 hod. Vystúpime na Hálkovej (3. zastávka). 50 m od miesta, kde vystúpime, je na pravej strane nižšia žltá budova - Rondel klub 23 - miesto turnaja.
    Z hlavnej stanice sa cez centrum dá pohodlne za 20-25 minút prísť aj pešo.

 
    ► mapy, linky
 
    K dispozícii je aj linka na mapu Žiliny, Závodská cesta je označená červenou blikajúcou značkou.
    Mapu je možné vytlačiť, dá sa meniť jej veľkosť aj mierka.
   späť na začiatok      linka na hlavnú stránku SSS