► organizačné informácie
pozvánka   
   
podujatie  4. kvalifikačný turnaj na 9. MS 
dátum  21. 04. 2007 
mesto  KOMÁRNO 
   
miesto turnaja  Spoločenský dom 
   Dunajské nábrežie 
prezentácia  od 8:30 do 9:00 hod. 
začiatok 1. kola  9:15 hod. 
   
štartovné  250,- Sk (členovia SSS, ČAS) / 300,- Sk (ostatní) 
počet kôl 
hrací systém  švajčiarsky, v znení súťažného poriadku SSS 
   
organizátor(i)  Peter Augustín, Pavol Boroš 
prihláste sa do  16. 04. 2007, 23:59 hod. (pondelok) 
prihlášky prijíma  Peter Augustín 
mejl  augustinp@mail.t-com.sk 
mobil    
   
obed  zahrnutý v štartovnom, vegetariánsky uveďte v prihl. 
občerstvenie  v štartovnom podľa možností org. / individuálne 
► prístupová cesta
    4. kvalifikačný turnaj sa uskutoční v Spoločenskom dome na Dunajskom nábreží.
 
    ► navigácia pre prístup dopravnými prostriedkami zo všetkých smerov
 
    Po príjazde alebo príchode do Komárna akýmkoľvek spôsobom dopravy pokračujte smerom na Budapešť. Tesne pred nadjazdom k mostu však zmeňte smer, odbočte doľava a pokračujte po hlavnej ceste (po pár metroch zabočíte doprava a cca po 85 m zabočíte doľava). Budova okolo ktorej sa otočíte (máte ju po ľavej ruke) je Spoločenský dom, pred ktorým môžete zaparkovať. Na plániku je označená 1 v krúžku (nad nápismi Príjazd od Budapešti resp. CLO).

 
    ► mapy, linky
 
    K dispozícii je aj linka na mapu Komárna, miesto tunaja je označené červenou blikajúcou značkou.
    Možnosť bezplatného parkovania je cca 50 m doprava z Lehárovej ulice (za budovou označenou ako Okresný úrad práce) pod mostom do Maďarska.
    Mapu je možné vytlačiť, dá sa meniť jej veľkosť aj mierka.
► mapa k popisu cesty (plánik)
   späť na začiatok      linka na hlavnú stránku SSS