► organizačné informácie
pozvánka   
   
podujatie  3. kvalifikačný turnaj na 9. MS 
dátum  31. 03. 2007 
mesto  PREŠOV 
   
miesto turnaja  Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 
   ulica 17. novembra 
prezentácia  od 8:30 do 9:00 hod. 
začiatok 1. kola  9:15 hod. 
   
štartovné  250,- Sk (členovia SSS, ČAS) / 300,- Sk (ostatní) 
počet kôl 
hrací systém  švajčiarsky, v znení súťažného poriadku SSS 
   
organizátor(i)  Jaroslav Vernarský 
prihláste sa do  26. 03. 2007, 23:59 hod. (pondelok) 
prihlášky prijíma  Jaroslav Vernarský 
mejl  vernarsky@ikaro.sk 
mobil    
   
náhradný kontakt  Peter Augustín 
mail  augustinp@mail.t-com.sk 
mobil   
   
obed  zahrnutý v štartovnom, vegetariánsky uveďte v prihl. 
občerstvenie  v štartovnom podľa možností org. / individuálne 
► prístupová cesta
    Areál Prešovskej univerzity sa nachádza na ulici 17. novembra, oproti reštaurácii Hviezda, kde sa v minulosti hral jeden z kvalifikačných turnajov. Parkovať sa môže pred reštauráciou Hviezda, alebo aj na okolitých parkoviskách. Keďže v sobotu je areál PU zavalený diaľkovými študentmi, môžu byť parkoviská plné.
 
    ► Univerzitná knižnica PU, študovňa
 
    Do areálu PU cez hlavný vchod priamo, v polovici dlhej priamej chodby doprava dolu schodmi do univerzitnej knižnice. Po dohode s PU, miesto turnaja nebude označené ako turnaj v SCRABBLE (takúto informáciu nedostane podľa všetkého ani informátor pri vstupe do budovy), takže je potrebné sa v pripade nejasností pýtať na Univerzitnú knižnicu, ktorá je v areáli budovy veľmi dobre označená.

 
    ► vjazd do PO zo smeru Poprad
 
    Na druhej svetelnej križovatke doprava (smer KE) stále po hlavnej ceste, po prechode cez rieku Torysa naďalej po hlavnej ceste, priamo cez ďalší semafor ešte cca 100 m k areálu Prešovskej univerzity (napravo od cesty, vzadu vysoká budova internátu).

 
    ► vjazd do PO zo smeru Košice
 
    na druhej svetelnej križovatke doľava (smer PP), stále po hlavnej ceste cez semafor, po zákrute doprava este cca 300 m k areálu Prešovskej univerzity (naľavo od cesty, vzadu vysoká budova internátu).

 
    ► príchod vlakom alebo autobusom
 
    Trolejbusom č. 38, odchod zo stanice 7,30; 8,00; 8,30, vystúpiť treba na druhej zastávke, cca 5 min. jazdy.

 
    ► mapy, linky
 
    Miestna linka na mapu mesta Prešov, vyberte si ulicu 17. novembra.
 
    Linka na mapu Prešova, miesto tunaja je označené červenou blikajúcou značkou.
    Mapu je možné vytlačiť, dá sa meniť jej veľkosť aj mierka.
   späť na začiatok      linka na hlavnú stránku SSS