► organizačné informácie
pozvánka  n-monoLIT  (... nástojčivo nabádam našincov n... ) 
   
podujatie  2. kvalifikačný turnaj na 9. MS 
dátum  18. 03. 2007 (nedeľa) 
mesto  NITRA 
   
miesto turnaja  PKO (Park Centrum OLYMP) 
   ulica Janka Kráľa 
prezentácia  od 8:30 do 9:00 hod. 
začiatok 1. kola  9:15 hod. 
   
štartovné  250,- Sk (členovia SSS, ČAS) / 300,- Sk (ostatní) 
počet kôl 
hrací systém  švajčiarsky, v znení súťažného poriadku SSS 
   
organizátor(i)  Viera Košalková 
prihláste sa do  12. 03. 2007, 23:59 hod. (pondelok) 
prihlášky prijíma  Peter Augustín 
mejl  augustinp@mail.t-com.sk 
mobil    
   
náhradný kontakt 
mail   
mobil   
   
obed  v štartovnom, vegetariánsky uveďte v prihláške 
občerstvenie  v štartovnom podľa možností org. / individuálne 
► prístupová cesta
    Kvalifikačný turnaj sa bude konať v PKO (Park Centrum OLYMP) na ulici Janka Kráľa. Pozor, hrací deň turnaja je nedeľa!
 
    ► navigácia pre prístup autom zo smeru Banská Bystrica
 
    Na kruhovom objazde pod Zoborom (tretia svetelná križovatka) odbočte vľavo smer centrum, Mostnou ulicou (na mape je vyznačená žltou) poza divadlo, na svetelnej križovatke Mostnej a Farskej odbočte vpravo, potom hneď vľavo cez Župné námestie na ulicu Janka Kráľa, kde po cca 200 m sa vpravo nachádza budova PKO (na priloženej mape je Park Centrum Olymp takmer hore, vpravo od stredu). Parkovať je možné pred budovou alebo vedľa nej.

 
    ► navigácia pre prístup autom zo smeru Bratislava
 
    Ak zabočíte z diaľnice smer Nitra na Bratislavskú cestu, popri TESCU sa dostanete na kruhový objazd, kde na jeho poslednej (štvrtej) odbočke sa dostanete na ulicu Janka Kráľa (na mape je vyznačená žltou len tretina z nej). Po nej a neskôr po Schurmannovej a Mostnej ulici (ulica J.Kráľa je čiastočne jednosmerná) sa dostanete na svetelnú križovatku Mostnej a Farskej, kde odbočíte vľavo, potom opäť vľavo a cez Župné námestie na ulicu Janka Kráľa, kde po cca 200 m sa vpravo nachádza budova PKO (na priloženej mape je Park Centrum Olymp takmer hore, vpravo od stredu).

 
    Ak budete v smere od Bratislavy pokračovať po obchvate Nitry až ku kruhovému objazdu pod Zoborom (prvá svetelná križovatka) odbočte vpravo smer centrum, Mostnou ulicou (na mape je vyznačená žltou) poza divadlo, na svetelnej križovatke Mostnej a Farskej odbočte vpravo, potom hneď vľavo cez Župné námestie na ulicu Janka Kráľa, kde po cca 200 m sa vpravo nachádza budova PKO (na priloženej mape je Park Centrum Olymp takmer hore vpravo od stredu). Parkovať je možné pred budovou alebo vedľa nej.

 
    ► mapy, linky
 
    Linka na mapu Nitry, miesto tunaja je označené červenou blikajúcou značkou.
    Mapu je možné vytlačiť, dá sa meniť jej veľkosť aj mierka.
► mapa k popisu cesty
   späť na začiatok      linka na hlavnú stránku SSS