organizačné informácie
pozvánka   
   
podujatie  11. kvalifikačný turnaj na 9. MS 
dátum  29. 09. 2007 
mesto  TRNAVA 
   
miesto turnaja  bistro Gurmán 
   Bulharská ulica č. 44 
prezentácia  od 8:30 do 9:00 hod. 
začiatok 1. kola  9:15 hod. 
   
štartovné  250,- Sk (členovia SSS, ČAS) / 300,- Sk (ostatní) 
počet kôl 
hrací systém  švajčiarsky, v znení súťažného poriadku SSS 
   
organizátor(i)  Marek Petrík 
prihláste sa do  24. 09. 2007, 23:59 hod. (pondelok) 
prihlášky prijíma  Marek Petrík 
mejl  petrik.marek@ebo.seas.sk 
mobil   
   
náhradný kontakt  Peter Augustín 
mail  augustinp@mail.t-com.sk 
mobil   
   
obed  zahrnutý v štartovnom, vegetariánsky uveďte v prihl. 
občerstvenie  v štartovnom podľa možností org. / individuálne 
 prístupová cesta
    11. kvalifikačný turnaj na 9. MS v SCRABBLE sa bude konať v bistre Gurmán na Bulharskej ulici č. 44.
 
     navigácia pre prístup autom z diaľnice od Bratislavy, Žiliny i Nitry
 
    Je predpoklad, že všetci "autičkári" prídu od diaľnice, preto je popis len jednej trasy. Po vjazde do Trnavy z diaľničného napájača miniete po pravej a ľavej strane čerpacie stanice, za nimi odbočíte doľava na Priemyselnú ulicu a po necelých 500 metroch ste na križovatke s Bulharskou ulicou, odbočte vľavo a ste pred bistrom Gurmán.

 
 
     navigácia pre prístup z vlakovej a autobusovej stanice
 
    Skúste to podľa mapy.

 
     mapy, linky
 
    K dispozícii je linka na mapu Trnavy, miesto turnaja je označené červenou blikajúcou značkou.
    Mapu je možné vytlačiť, dá sa meniť jej veľkosť aj mierka.
   späť na začiatok      linka na hlavnú stránku SSS