eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

druhý internetový turnaj v siedmom roku tretieho tisícročia

výsledky

2. SIT - link

 stav kvalifikácie    pohár ´07 

► celkové poradie

             Body v jednotlivých kolách        Body 
Por.Priezvisko, meno   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. spolu
 1. Krnáč, Jozef     196 89 105 75 111 112 93 92 85 75 1033
 2. Korytárová, Marcela 192 89 105 75 93 112 93 98 85 75 1017
 3. Leitman, Ivan    192 88 95 75 111 112 70 98 85 78 1004
 4. Pastucha, Ivan    196 88 105 75 93 105 93 74 85 78  992
 5. Vernarský, Jaroslav 188 89 105 75 111 123 93 98 85 21  988
 6. Torma, Stanislav   188 89 105 74 76 123 70 98 80 78  981
 7. Nosál, Ivan     192 89 105 74 76 112 70 98 85 69  970
  Klimáček, Vladimír  188 89 105 74 76 123 93 64 80 78  970
 9. Janovská, Renáta   154 80 105 74 111 122 70 98 80 73  967
10. Vernarský, Michal  192 89 105 75 111 112 93 85 85    947
11. Nemčoková, Klára   160 89 70 67 111 123 60 98 80 72  930
12. Cimermanová, Ivona  154 80 105 74 76 123 70 98 73 70  923
13. Gažíková, Magda   196 80 105 75 13 112 70 98 80 72  901
14. Chorváth, Milan   188 80 105 75 76 98 93 13 73 78  879
15. Kohútik, Slavomír  160 89 54 74 76 112 70 66 80 72  853
16. Brodenec, Ivan    162 79 99 74 76 82 70 57 80 72  851
17. Macek, Milan     192 80 63 67 111 98  4 85 63 75  838
18. Zahradníková, Eva  188 89 105 75 93 95 70 57      772
19. Jakuš, Dalibor    192 89 95 74 93 112          655
20. Paulisová, Dagmar  160 89 63 74 76 82          544
21. Králiková, Lýdia   162 79 64 74   82          461
22. Vávrová, Darina      50 60 65 67 111 93        446
23. Drusková, Zuzana             123 58 72 80 72  405
24. Makovník, Marcel   162       76     98  0    336
25. Krivoňák, Jozef   154 79 46     54          333
26. Košalková, Viera   162 89 63                314
27. Jambrichová, Viera  177 89                  266
28. Bizoňová, Dagmar   177                    177
  Lančarič, Norbert  177                    177

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS