Tabuľka kvalifikácie na 9. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE ( 2007 )
2007  Hráči kvalifikovaní na 9. MS priamo z/zo: 03.02. 18.03. 31.03. 21.04. 12.05. 09.06. 16.06. 30.06. 25.08. 08.09. 29.09. 13.10. Kva-
Po-  8. MS (1., 2., 3. m.); x. Q. (víťaz kvalif. t.) 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. 5. Q. 6. Q. 7. Q. 8. Q. 9. Q. 10. Q. 11. Q. 12. Q. lifik.
radie  Priezvisko, meno DT NR PO KN ZA PP BA PE LH KE TT BB body
1.   Košlab, Tomáš 8. MS   9   0     15           24
2.   Vernarský, Michal 8. MS 19   16 25 18 22     25 18   25 168
3.   Bizoňová, Dagmar 8. MS   22 17 15 14   22   20 25 22 4 161
4.   Vernarský, Jaroslav 1. Q. 25   19 22 2 25     14 19   18 144
5.   Čulen, Ľuboš 2. Q.   25   2     20           47
6.   Gažíková, Magdaléna 3. Q. 0 0 25 11 0 1     0     1 38
7.   Zahradníková, Eva 5. Q. 0   11   25 20   13 13   25 20 127
8.   Rak, Jozef 7. Q.             25       20 13 58
9.   Krnáč, Jozef 8. Q. 20 5 1 5 20 17 9 25 19 15   17 153
10.   Jambrichová, Viera   13 12 22   15 19   14 22   13 15 145
11.   Pastucha, Ivan   18 17 14   13 16   17 11       106
12.   Staško, Róbert   22   10 12 7 18   19 7       95
13.   Boroš, Pavol   14 20   4     12 18     14 11 93
14.   Augustín, Peter   11 0   3 0     22 18 14 19 0 87
15.   Janovská, Renáta   0 4 0 20 0 14   16 17     10 81
16.   Vaňo, Miroslav   17 18 20 0 12       9       76
17.   Lančarič, Norbert   7 0   10 6 15   11 0   2 22 73
18.   Heriban, Roman     2   16 16 13 19 3         69
19.   Janikovičová, Miroslava   16 0   6 9     15 16     6 68
20.   Vernarský, Tomáš   2   18   10 12     0 17   7 66
21.   Žofaj, Ivan     8   0 22 4 13 6 10 2 0   65
22.   Karolyi, Dušan       12           12 20   19 63
23.   Michalka, Rastislav       4 14 8   10   6   17 2 61
24.   Lámer, Peter   10       11 6     15   15   57
25.   Dobrodenka, Peter     19   7     14       16   56
26.   Jaso, Miroslav   0 13 9   0 8 3 8 2 11     54
27.   Matis, Rastislav     15   19     11       8   53
28.   Krakovský, Tomáš     11   9       20     12   52
29.   Košalková, Viera     16   18 0           18   52
30.   Staško, Samuel   4   13 0 0 10   9 4 12     52
31.   Peško, Boris   0   15   19 0       8   8 50
32.   Nemčoková, Klára               17 12 0   1 16 46
33.   Paulisová, Dagmar     0   17 0   18       9 0 44
34.   Skalka, Peter   0   8   3 3     5 9 7 9 44
35.   Tomková, Erika   8 6   0 0     7 0   3 14 38
36.   Moznerová, Stela   5   6           0 22     33
37.   Košlabová, Silvia   15 7   0     8           30
38.   Štrelinger, Viliam   9   0   0 7     8 6     30
39.   Sobala, Martin   12       17               29
40.   Vaňo, Radoslav   0 0 5   4 5   2 0     12 28
41.   Smatana, Miroslav   3 0     0 9   4 0 0 11 0 27
42.   Gendiarová, Kristína    6 0   0     5 10     6   27
43.   Petrík, Marek     14   0 5           5   24
44.   Torma, Stanislav       2             16     18
45.   Šimko, Marián                     13 4   17
46.   Skalková, Anna   0   7   0       0 10 0   17
47.   Nosál, Ivan               16           16
48.   Kohútik, Slavomír       0     11     0 5   0 16
49.   Krakovský, Martin         13                 13
50.   Stašková, Brigita   1   0 0 0 2   5 3   0   11
51.   Marenčáková, Mária   0 10 0 0 0 0     0     0 10
52.   Švrčková, Kristína     0   0             10   10
53.   Gažík, Norbert   0 0 0 8 0 0     1     0 9
54.   Mozolová, Mária               7           7
55.   Simonová, Eva                     7     7
56.   Varga, Miroslav       3     0       4     7
57.   Chorváth, Milan     0   0     6           6
58.   Brodenec, Ivan           0             5 5
59.   Burda, Zbyněk       0       4 0 0       4
60.   Cimermanová, Ivona   0                     3 3
61.   Uchaľová, Mária       0             3     3
62.   Korytárová, Marcela     3                     3
63.   Leitman, Ivan   0 1   1 0     1 0       3
64.   Košlab, Peter               2           2
65.   Králiková, Lýdia           1               1
66.   Papinčák, Vojtech                     1     1
67.   Sádovský, Oliver               1           1
68.   Štrelinger, Bruno       0   0 0     0 0     0
69.   Dvorská, Oľga   0 0       0     0       0
70.   Gažík, Tomáš   0 0 0   0               0
71.   Nemeček, Zdenko   0 0   0 0               0
72.   Bobálová, Mária   0 0                 0   0
73.   Ďurechová, Eva   0       0       0       0
74.   Druska, Jozef                     0   0 0
75.   Drusková, Zuzana                     0   0 0
76.   Karas, Marek                 0       0 0
77.   Lehotzký, Viktor       0             0     0
78.   Leitmanová, Mária         0 0               0
79.   Stašková, Sára       0     0             0
80.   Uchaľová, Timea       0             0     0
81.   Boroš, Martin   0                       0
82.   Gažíková, Petra             0             0
83.   Gregorová, Illona                     0     0
84.   Győri, Ladislav         0                 0
85.   Chomičová, Mariana                   0       0
86.   Ižo, Štefan                     0     0
87.   Karasová, Katarína                 0         0
88.   Klein, Marián       0                   0
89.   Košnár, Peter           0               0
90.   Kožová, Ingrid     0                     0
91.   Krakovská, Anna         0                 0
92.   Lehotzká, Renáta       0                   0
93.   Matirko, Ervín       0                   0
94.   Mazán, Ľubomír                 0         0
95.   Mičicová, Alena           0               0
96.   Modránszky, Peter           0               0
97.   Moré, Richard       0                   0
98.   Paulíková, Katarína                     0     0
99.   Pokrivčák, Boris     0                     0
100.  Ponťuchová, Viera               0           0
101.  Pős, Roman                 0         0
102.  Priesol, Ivan       0                   0
103.  Sádovská, Oľga               0           0
104.  Šeršeň, Nikolaj               0           0
105.  Tiererová, Eva                 0         0
106.  Tomka, František                     0     0
107.  Turčianska, Monika                     0     0
108.  Vojtková, Danica               0           0
 Poznámka: Hráči bez získaných kvalifikačných bodov sú zoradení podľa počtu turnajov a podľa abecedy.