Písomná kvalifikácia na 4. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE

Výsledky:

Víťazné riešenie J. Krnáča                                            *** Stav kvalifikácie ***
Por. Meno a priezvisko  	  Počet bodov

 1. Jozef Krnáč			658
 2. Jaroslav Vernarský			644
 3. Ivan Pastucha			626
 4. Viera Košalková			564
 5. Marek Petrík			527
 6. Peter Modránszky			516
 7. Milan Macek			507
 8. Rastislav Matis			506
 9. Jozef Rak				492
10. Milan Beharka			474
11. Vladimír Chládek (Ben)		399
  
Neplatné riešenia: Jaroslav Vacula, Eva Zahradníková
    
Zadanie:

Je vyžrebovaných desať zásobníkov s nasledovnými písmenami:

1.

A I I K O P V

2.

A C J K S R U

3.

A A Ä Č D I Ý

4.

E L Ĺ P R O Ť

5.

E E J M O Ô S

6.

A D E E M N V

7.

Á E E F O O S

8.

I N N O R X Z

9.

A A L Ľ O R T

10.

B É I L P S V

Poradie zásobníkov je pevné!

Úlohou záujemcov o kvalifikovanie sa na 4. MS v SCRABBLE je, aby desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova sa použijú iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah sa použijú písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah využijeme políčka z tretieho zásobníka a pokračujeme až do desiateho ťahu, kedy použijeme písmená z desiateho zásobníka.

Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti nového súťažného poriadku, ktorý je platný od 19. januára 2002.

Svoje riešenia zasielajte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, napíšete slovo, resp. slová, ktoré ste vytvorili, spočítate za každý ťah bodovú hodnotu a uvediete polohu začiatočného písmena slova. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. H8), ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. 8H).

Svoje riešenie pošlite na adresu:

Slovenský spolok SCRABBLE, Hornozoborská 118, 949 01 Nitra.

Na obálku do ľavého dolného rohu napíšte heslo "Kvalifikácia" a odošlite do 31. marca 2002. Aby sme Vás mohli informovať o kvalifikovaní sa na 4. MS v SCRABBLE, uveďte aj kontakt na Vás (e-mail, adresu, telefón).

 SSS