Tabuľka kvalifikácie na 4. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE ( 2002 )
2002  Hráči kvalifikovaní na 4. MS priamo z/zo: 17.02. 16.03. 20.04. 11.05. 08.06. 14.09. 12.10. 31.03. 2002 Kva-
Po-  3. MS - x. Q. - int. kv. - pís. kv. - Relaxu 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. 5. Q. 6. Q. 7. Q. písom. inter. lifik.
radie  Priezvisko, meno KN BB PO TA NR BA LH kval. kval. body
1.   Boroš, Pavol 3. MS 14 0   2 14 20       50
2.   Krakovský, Tomáš 3. MS 16       5 18       39
3.   Krakovský, Martin 3. MS                   0
4.   Krnáč, Jozef pís. kv. 1 0           20 6 27
5.   Kmeťová, Valéria Relax                   0
6.   Quittner, Pavol Relax                   0
7.   Jakuš, Dalibor 1. Q. 30 6             2,5 38,5
8.   Szász, Marek 1. Q. 24         30       54
9.   Rak, Jozef 1. Q. 20 20 10 20 1 2 18 2 20 113
10.   Jambrichová, Viera 2. Q. 12 30 18 7 20 10 12   13,3 122,3
11.   Bizoňová, Dagmar 2. Q. 4 24 12 0 30   20   13,3 103,3
12.   Vernarský, Jaroslav 3. Q.   12 30 16     24 16   98
13.   Košalko, Ivan 3. Q.   1 24     0       25
14.   Pastucha, Ivan 3. Q.   10 20 12 12 24 3 13   94
15.   Modránszky, Peter 4. Q. 10 0 16 30 18 8 14 7 0 103
16.   Zahradníková, Eva 4. Q. 18 16 6 24 16   30 0 0 110
17.   Gendiarová, Kristína  5. Q. 7 7     24 4       42
18.   Augustín, Peter   6 8 14 18 0 14 16     76
19.   Staško, Róbert     14 0 10 7   8   9 48
20.   Košalková, Viera     5 1   0 7   11 13,3 37,3
21.   Lámer, Peter           8 16 10     34
22.   Matis, Rastislav   8       6 12 0 3 0 29
23.   Petrík, Marek     0 0 0 4 6 0 9 0 19
24.   Rommerová, Viera     18               18
25.   Boroš, Martin   2     14 0         16
26.   Košlabová, Silvia   5 3     0 5       13
27.   Ďurechová, Eva   0 4 3 5 0 1       13
28.   Gažík, Norbert   0 0 0 0 10 0 1     11
29.   Žofaj, Ivan   3     8   0 0     11
30.   Botto, Vladimír       7 4 0         11
31.   Gažíková, Magdaléna   0 0 2 0 0 3 6     11
32.   Vacula, Jaroslav     0   0     5 0 6 11
33.   Stašková, Brigita       0       7   2,5 9,5
34.   Simon, Eduard       8       0   0 8
35.   Kožová, Ingrid   0     6         0 6
36.   Horváth, Maroš       5 1           6
37.   Marenčáková, Mária     2 0 0 3   0     5
38.   Macek, Milan                 5 0 5
39.   Chudý, Milan     0   0     4   0 4
40.   Simonová, Eva       4             4
41.   Sádovská, Oľga   0 0 0 3 0 0       3
42.   Gažíková, Petra     0   0 0   2     2
43.   Paulisová, Dagmar   0 0     2         2
44.   Beharka, Milan                  1 0 1
45.   Bódi, V.                   1 1
46.   Gažík, Tomáš   0   0   0 0 0     0
47.   Chládek, Vladimír   0     0   0 0 0   0
48.   Burda, Zbyněk   0     0   0 0     0
49.   Sádovský, Oliver   0 0 0 0           0
50.   Mozola, Martin           0 0 0   0 0
51.   Janatka, Jiří   0     0   0       0
52.   Vernarský, Michal       0 0     0     0
53.   Harvanová, Sabína            0         0
54.   Hubová, Jana         0           0
55.   Jakušová, Terézia     0               0
56.   Krasková, Mária     0               0
57.   Šagát, Štefan   0                 0
58.   Vašečková, Barbora             0       0
59.   Cimermanová, Ivona                   0 0
60.   Vavrová, Darina                    0 0
61.   Bečka                   0 0
62.   Backo, Peter                   0 0
63.   Krnáč, Mário                   0 0
64.   Bubnár                   0 0
 Poznámka: Hráči bez získaných kvalifikačných bodov sú zoradení podľa počtu turnajov a podľa abecedy.