Vyhodnotenie 2. písomnej kvalifikácie na 2. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE

Svoje riešenia zadanej úlohy nám zaslalo 29 riešiteľov. Dve z nich však nespĺňali základnú podmienku - neboli podľa platných pravidiel SCRABBLE, keďže autori v jednom ťahu vytvárali viac súvislých radov písmen, takže takmer v každom ťahu použili všetky písmená zo zásobníka. Tieto riešenia sme samozrejme vyradili. Štyria súťažiaci získali v súčte menej ako 300 bodov, siedmi mali svoj výsledok medzi 301 a 400 bodmi, šiesti účastníci kvalifikácie dosiahli 401 až 500 bodov a štyria scrabblisti získali v súčte výsledok medzi 501 a 600 bodmi. Na kvalifikovanie sa na MS aspoň v roli náhradníka bolo potrebné prekonať hranicu 600 bodov, čo sa podarilo presne štyrom priamo postupujúcim a dvom náhradníkom. V tejto kvalifikácii dominovali scrabblisti z najväčšej scrabblovej komunity, Komárna, ktorí obsadili všetky štyri postupové miesta. Víťazom tejto kvalifikácie sa stal Martin Boroš s počtom bodov 687, pred Tomášom a Martinom Krakovskými so 663 bodmi a Štefanom Šagátom, ktorý získal 653 bodov. Náhradníkmi pre účasť na 2. majstrovstvách Slovenska sú Tibor Tkáč zo Žiliny s počtom bodov 641 a Mário Krnáč z Dolného Kubína, ktorý získal iba o bod menej.

Na základe písomnej kvalifikácie postupujú na majstrovstvá Slovenska títo hráči:

Meno Počet bodov  
Martin Boroš, Komárno 687 ukáž hru
Tomáš a Martin Krakovskí, Komárno 663 ukáž hru
Štefan Šagát, Komárno 653 ukáž hru