eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

písomná kvalifikácia na prvé ms v scrabble

výsledky, riešenia

zadanie

► zhodnotenie

Kvalifikácie sa zúčastnilo a svoje riešenia zadanej úlohy nám poslalo 57 hráčov. 3 hráči boli diskvalifikovaní, pretože vytvárali z jedného zásobníka slová na viac ťahov ako jeden. Je potešiteľné, že kvalifikácie sa zúčastnili i hráči, ktorí už mali účasť na majstrovstvách zaistenú z kvalifikačných turnajov, nultých majstrovstiev Slovenska a zo SCRABBLE ligy. Najvyšší počet bodov (574) získala Ing. Eva Zahradníková, ktorá patrí medzi nich. Jej ťahy ako i hrací plán s vyloženými slovami uverejňujeme.

► hráči postupujúci na 1. ms z písomnej kvalifikácie

Na základe písomnej kvalifikácie postupujú na majstrovstvá
Slovenska títo hráči:

  Meno, priezvisko; bydlisko   Body
 1. Ing. Pavol Boroš, Komárno    544
 2. Marek Szász, Komárno      537
 3. Ing. Robert Staško, Prešov   498
 4. Kristína Grendiarová, Komárno  495
 5. Milan Chudý, B.Bystrica     491
 6. Vladimír Klimáček, Šaľa     491
 7. Ing. Mário Krnáč, D.Kubín    466

Ako náhradníci sú na majstrovstvá Slovenska pozvaní:

  Meno, priezvisko; bydlisko   Body
 1. Juraj Varga, ml., Levice    443
 2. Jozef Krnáč, Hriňová      440
 3. Ing. Eduard Simon, Košice    437

V porovnaní s propozíciami kvalifikácie sme sa rozhodli počet
náhradníkov rozšíriť na troch, pretože list J.Vargu sme dostali
až 17.11.1999, avšak s pečiatkou zo dňa 10.11.1999. Keďže
medzičasom sme už oznámili p. Ing. Simonovi, že bude náhradníkom,
nepovažovali sme za korektné túto informáciu dementovať. 

Náhradníkom, ktorí nebudú zaradení do turnaja bude preplatená
doprava v cene cestovného lístka SAD.

► hráči postupujúci na 1. ms zo SCRABBLE ligy

Zo SCRABBLE ligy z časopisu Relax postupujú na majstrovstvá
títo hráči:

  Meno, priezvisko; bydlisko     Body
 1. Zuzana Bublincová, Bratislava   1078 
 2. Jarmila Pavolová, Žiar nad Hronom 1078 
 3. Jaroslav Vernarský, Prešov     1078 
 4. Milan Beharka, Pribylina      1074 
 5. Jozef Husár, Prešov        1068 
 6. Stano Torma, Prešov        1068 
 7. Mária Tormová, Prešov       1068 
 8. Jozef Vaško, Nové Mesto nad Váhom 1060 
 9. Peter Zbell, Poprad        1050 
10. Ján Kúkel, Bratislava       1044 

Jaroslav Vacula z Banskej Bystrice, ktorý dosiahol 1078 bodov je
kvalifikovaný už z nultých majstrovstiev Slovenska, ktoré sa
uskutočnili v minulom roku v Komárne.

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS