Vyhodnotenie písomnej kvalifikácie na 1. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE - najlepšia hra

Najvyšší počet, až 574 bodov, získala vďaka uvedenej hre Ing. Eva Zahradníková.

  A B C D E F G H I J K L M N O
1                              
2                              
3                              
4           T                  
5         R A Š P I E Ľ        
6           X                  
7           O     F E Z E      
8         D U M K A     G R O S
9         O                   P
10         Ň                   R
11   O V L A Ž   P O S A D A N Á
12                             V
13                             A
14                             M
15                 I M I T (U) J E
1.ťah: DUMKA 20 bodov 8E
2.ťah: FA, FEZE 39 bodov I7
3.ťah: DOŇ 11 bodov E8
4.ťah: EG, GRO 35 bodov L7
5.ťah: DOŇA, OVLAŽ 44 bodov E8
6.ťah: TAXOU 36 bodov F4
7.ťah: RAŠPIEĽ 72 bodov 5E
8.ťah: GROS, SPRÁVAM 122 bodov L8
9.ťah: POSADANÁ 76 bodov 11H
10.ťah: IMIT(U)JE, SPRÁVAME 119 bodov 15 I