slovenskÝ spolok scrabble Slovenský  spolok scrabble Slovenský  spolok  scrabble

 
Dokumenty Slovenského spolku SCRABBLE Na stiahnutie

8/2021

Interný predpis Slovenského spolku SCRABBLE o podmienkach organizácie hromadných podujatí SSS

10/2020

Rozhodnutie rady SSS
o pozastavení organizácie hromadných podujatí SSS

zrušené 12. 5. 2021

9/2020

  Aktualizované usmernenie SSS – COVID-19

platnosť skončila

9/2020

  Mimoriadny snem SSS 2020 – Splnomocnenie

7/2020

  Usmernenie SSS – COVID-19

platnosť skončila

7/2020

  Aktualizované Zásady činnosti komisií

2020

  2 % z daní
   - vyhlásenie
   - potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

2019

  Zápisnica zo snemu
  Zápisnica zo zasadnutia Rady SSS
  Snem SSS 2019 – Splnomocnenie

2019

  2 % z daní
   - vyhlásenie
   - potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

2019

  Zásady činnosti komisií

2018

  2 % z daní
   - vyhlásenie
   - potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

2017

  Snem SSS, Liptovský Mikuláš, 30. septembra 2017
  Dokumenty k snemu SSS

02. 2017

  2 % z daní
   - vyhlásenie
   - potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

2015

  Snem SSS, Liptovský Mikuláš, 3. októbra 2015
  Dokumenty k snemu SSS

2013

  Snem SSS, Liptovský Mikuláš, 28. septembra 2013

10. 11. 2007

  Snem SSS, Krpáčovo, 10. novembra 2007
  Dokumenty k snemu SSS

STANOVY

28. 02. 2007

2 % z daní

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

25. 11. 2006

  Snem SSS, Banská Bystrica, 25. novembra 2007
  Dokumenty k snemu SSS

Platné 2 a 3-písmenkové výrazy

16. 12. 2006

  Zasadanie rady SSS dňa 17. decembra 2006
  Sedem najzaujímavejších rozhodnutí

Platné 4-písmenkové výrazy

17. 12. 2005

  Zasadanie rady SSS dňa 17. decembra 2005
  Sedem najzaujímavejších rozhodnutí

Zoznam platných chemických prvkov

12. 03. 2005

  Zápisnica č. 1/2005 z rokovania rady SSS dňa 12. marca 2005
  Voľba predsedu a podpredsedu rady SSS

Zoznam zvieracích prídavných mien

12. 03. 2005

  Snem SSS, Banská Bystrica, 12. marca 2005
  Pozvánka a program snemu

 

08. 11. 2003

  Snem SSS, Krpáčovo, 8. novembra 2003
  Rokovací poriadok snemu SSS

 

07. 12. 2002

  Zasadanie rady SSS dňa 7. decembra 2002
  Zápisnica

 

11. 03. 2001

  Zasadanie rady SSS dňa 11. marca 2001
  Organizovanie oficiálnych súťaží v roku 2001

 

06. 01. 2000

  Z kuchyne prípravného výboru

 

12. 06. 1999

  Ustanovujúci snem Slovenského spolku SCRABBLE - pozvánka
  Program rokovania snemu