26.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V SCRABBLE

 10. kolo - POSLEDNÉ 


Riešenia posielajte na adresu  scrabblesit@gmail.com do  18.3.2020  do 21:00

Víťazmi 26. internetového turnaja sa stali Vladimír Makýš a Július Alexy.
 

 


  O turnaji

  Pravidlá

  Zmeny

  Poradie

  Ťahy

  Komentár
 

 

    Najlepší hráči 10. kola

 1.  Patrik Pinter (114)
 2.  Vladimír Makýš  (114)
 3.  Juraj Ondo  (114)
 4.  Július Alexy  (114)
 5.  Eva Bošková  (114)

 

    Najlepší hráči turnaja

 1.-2.  Vladimír Makýš  (1107)
 1.-2.  Július Alexy  (1107)
 3.  Eva Zahradníková  (1092)
 4.-5.  Valéria Kmeťová  (1089)
 4.-5.  Lucia Juricová  (1089) Počet riešiteľov 10. kola : 27
 Maximálny počet 114 bodov
 dosiahlo 9 hráčov.

 Celkový počet hráčov :  35