26. INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   (1. november 2019 - 18. marec 2020)
Por. Priezvisko Meno Kolá Body spolu 10. kolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. ťah 2. ťah
1-2 Makýš Vladimír 178 108 112 131 89 75 72 116 112 114 1107 13L MOL  28 O10 MIX(U)JE  MOL(U) 86
Alexy Július 178 108 112 131 89 75 72 116 112 114 1107 13L MOL  28 O10 MIX(U)JE  MOL(U) 86
3 Zahradníková Eva 178 108 106 131 89 75 70 116 112 107 1092 13L MOJE  32 O11 AXELI 75
4-5 Kmeťová Valéria 178 108 112 131 80 75 70 116 112 107 1089 13L MOJE  32 O11 AXELI 75
Juricová Lucia 178 108 112 131 80 75 70 116 112 107 1089 13L MOJE  32 O11 AXELI 75
6 Karaka Vladimír 178 108 112 131 72 75 72 100 112 114 1074 13L MOL  28 O10 MIX(U)JE  MOL(U) 86
7 Paco Ján 178 108 112 92 89 75 72 116 112 109 1063 13L MOL  28 O10 (M)AXIME  MOLI 81
8 Makovník Marcel 178 106 101 92 89 75 72 116 112 114 1055 13L MOL  28 O10 MIX(U)JE  MOL(U) 86
9 Černinská Anna 178 94 101 131 66 62 70 100 112 107 1021 13L MOJI  32 O10 LEXI(K)A 75
10 Pinter Patrik 178 108 101 92 80 75 70 116 76 114 1010 13L MOL  28 O10 MIX(U)JE  MOL(U) 86
11-12 Žákovičová Zdenka 178 108 112 92 89 75 70 100 76 107 1007 13L MOJE  32 O11 AXELI 75
Macek Milan 178 108 112 92 89 75 70 100 76 107 1007 13L MOJE  32 O11 AXELI 75
13 Udvardy Alexander 150 108 98 131 75 75 70 116 71 107 1001 13L MOJE  32 O11 AXELI 75
14 Vidová Andreja 150 108 98 131 75 75 70 116 69 107 999 13L MOJI  32 O10 (M)AXIME 75
15 Pastucha Ivan 178 108 106 92 80 75 70 116 76 90 991 15A JU 18 13A OSME(L)ILA 72
16 Bošková Eva 148 94 112 92 89 75 72 116 71 114 983 13L MOL  28 O10 MIX(U)JE  MOL(U) 86
17 Barák Peter 148 106 112 92 89 75 62 100 76 114 974 13L MOL  28 O10 MIX(U)JE  MOL(U) 86
18 Gajdoš Jozef 148 108 112 92 80 61 72 80 112 107 972 13L MOJE  32 O11 AXELI 75
19-20 Sládeková Gabika 178 108 81 92 89 61 70 116 69 107 971 13L MOJE  32 O11 AXELI 75
Baráková Oľga 150 108 112 92 89 75 70 100 71 104 971 13L MOJI  32 O11 EXIL(U) 72
21 Torma Stanislav 140 100 112 92 75 70 70 116 71 114 960 13L MOL  28 O10 MIX(U)JE  MOL(U) 86
22 Brodenec Ivan 142 94 101 92 89 75 70 116 70 107 956 13L MOJE  32 O11 AXELI 75
23 Janikovičová Miroslava 178 108 112 92 80 75 70 100   107 922 13L MOJE  32 O11 AXELI 75
24 Telková Cecília 178 76 101 92 69 70 72 64 76 107 905 13L MOJE  32 O11 AXELI 75
25 Mojžiš Daniel 124 108 83 92 66 56 70 76 65 73 813 13L MOJI  32 H11 EX  ĽUFTE 41
26 Ondo Juraj 138 0 112 131   75 58 100 71 114 799 13L MOL  28 O10 MIX(U)JE  MOL(U) 86
27 Kiss Miroslav 131 94 30 92 63 66 45 100 71 82 774 6N JA 10 13A OSME(L)ILA 72
28 Jančurová Dagmar 150 108 112 92 75 75 70       682            
29 Kanjaková Nina 126 108 100               334            
30 Opavský Ivan 68 22 55 92             237            
31 Furík Viliam 92 41 96               229            
32 Modránszky Peter 178 22                 200            
33 Janovská Renata 148                   148            
34 Dubiel Tomáš 140                   140            
35 Jalčová Jana 128                   128            
                                       
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                              
                                       
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.        
 Pri rovnosti bodov nie je abecedné poradie, ale poradie podľa dátumu a času prijatého riešenia.        
                                       
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.          
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.