ssslogo.gif

 17. SCRABBLOVÝ  INTERNETOVÝ TURNAJ 

VYHODNOTENIE

Víťazom sa stal   Ivan PASTUCHA.

Gratulujeme!

 


            
Najhodnotnejšie riešenie kola našlo 17 hráčov.

 a.)  J1 (alebo 2I) RÓ, RÓ  =   72

 b.) 11H   FŔKAJ              = 106

 c.)  O8    DŽEZY, OD      =   72

                             SPOLU:  179 bodov

 

Pocitadlo.sk

 

 

 

 

 Ceny do súťaže venovala firma: 

 

 

 


  O turnaji

  Pravidlá


 
Zmeny

 
Komentár

 
Poradie

  Ťahy
 

scrabblovnica.png

 

    Najrýchlejší hráči  7.kola:

1.      Ján Milan

 

2.      Eva Zahradníková

 

3.      Ivan Pastucha

 

 


 

     Najlepší hráči turnaja:

    1. Ivan Pastucha

   2.-3. Zdenka Žákovičová

   2.-3. Marcel Makovník

 

 Počet riešiteľov  7.kola:   29
 
Maximálny počet bodov   179
 
dosiahlo   17 hráčov.

 Celkový počet hráčov:  35

 

         1355 b

 0

 

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarný turnaj sezóny 2014/2015

 

17. SCRABBLOVÝ  INTERNETOVÝ  TURNAJ   (Apríl 2015 – Júl 2015)

 

 

 

kolo

dátum uzavretia kola

1. zásobník

2. zásobník

1. ťah

2. ťah

body

počet hráčov

 

 

slová

body

slová

body

spolu

v kole

max b

spolu

 

 

1.

20.4.2015

C U X A Á L I

Ľ P K Í E N M

LUXÁCIA

106

PEĽNÍKMI

116

222

34

13

34

 

 

2.

30.4.2015

M D E * N O B

E T O J N B U

NEOBÍD(E)M

114

NEBOXUJTE

100

214

34

12

34

 

 

3.

10.5.2015

R É N A K S A

E R O V S A A

KRA, LA

9

OKRESANÉ

194

203

34

8

34

 

 

4.

20.5.2015

V S A A L O T

A S T O R L E

POVSTALA

83

NESTARLO

72

155

35

24

35

 

 

5.

30.5.2015

Ŕ S M T E P N

O O A R P Š Ť

STŔPNEM, AS

73

POŠOMRAŤ

131

204

33

17

35

 

 

6.

10.6.2015

G M Ň I D Č O

A E O Ú V * I

ODČIŇME

72

AGEN(S)OVÚ

106

178

33

7

35

 

 

7.

30.6.2015

a) zásobník

Ĺ Ó V ä Ď I H

RÓ, RÓ

62

 

 

179

29

17

35

 

 

b) zásobník

K ô F A I J Ý

FŔKAJ

48

 

 

 

 

c) zásobník

V I E Y D Z Ž

DŽEZY, OD

69

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie:
Víťaz internetového turnaja dostal za 1.miesto 25 bodov, za 2. miesto 22 bodov, za 3. miesto 20 bodov, za 4. miesto 19 bodov a tak ďalej až 1 bod za 22. miesto.

V prípade viacerých hráčov s rovnakým počtom nahraných bodov sa každému z nich započíta aritmetický priemer bodov prislúchajúcich daným miestam zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

 

Body do Slovenského pohára :

V tomto roku sa do Slovenského pohára započítajú hráčovi výsledky z oboch internetových turnajov podľa nasledovného kľúča.

   

turnaj

koeficient

1. najlepší SIT

x 1,0

2. najlepší SIT

x 0,5

 

INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   (16.SIT + 17.SIT)

 

Prepočet bodov do Slovenského pohára 2015

 

 

priezvisko

meno

body  16.SIT

body  17.SIT

Prepočet pre SP

body do SP 2015

 

 

Barák

Peter

0

6

0

6

6,0

 

Baráková

Oľga

0

2,5

0

2,5

2,5

 

Basová

Alena

1

0

1

0

1,0

 

Brodenec

Ivan

3

0

3

0

3,0

 

Čižmár

Ján

-

2,5

-

2,5

2,5

 

Diheneščíková

Božena

-

0

-

0

0,0

 

Dubiel

Tomáš

0

0

0

0

0,0

 

Fiala

Marcel

0

-

0

-

0,0

 

Chylová

Silvia

0

0

0

0

0,0

 

Ivan

Michal

17

-

17

-

17,0

 

Jacková

Soňa

2

0

2

0

2,0

 

Jalčová

Jana

-

0

-

0

0,0

 

Janovská

Renata

7

4

7

4

11,0

 

Juricová

Lucia

4

17

2

17

19,0

 

Klimáček

Vladimír

-

10,5

-

10,5

10,5

 

Kmeťová

Valéria

8

14

4

14

18,0

 

Kohútik

Slavomír

13

8

13

4

17,0

 

Kováčová

Jana

5

-

5

-

5,0

 

Macek

Milan

10,5

15

5,25

15

20,25

 

Makovník

Marcel

12

21

6

21

27,0

 

Makýš

Vladimír

-

0

-

0

0,0

 

Martinkovičová

Lucia

9

12

4,5

12

16,5

 

Michalka

Rastislav

0

0

0

0

0,0

 

Milan

Ján

-

18

-

18

18,0

 

Ondo

Juraj

6

5

6

2,5

8,5

 

Paco

Ján

20

-

20

-

20,0

 

Pastucha

Ivan

15

25

7,5

25

32,5

 

Pinter

Patrik

18

10,5

18

5,25

23,25

 

Ponická

Mária

0

1

0

1

1,0

 

Sládeková

Gabriela

-

7

-

7

7,0

 

Slezáková

Mária

16

16

8

16

24,0

 

Telková

Cecília

-

0

-

0

0,0

 

Tomková

Erika

25

0

25

0

25,0

 

Torma

Stanislav

14

0

14

0

14,0

 

Udvardy

Alexander

0

9

0

9

9,0

 

Vaňo

Miroslav

10,5

13

5,25

13

18,3

 

Víznerová

Jana

0

-

0

-

0,0

 

Zahradníková

Eva

22

19

22

9,5

31,5

 

Zamkovský

Marek

0

-

0

-

0,0

 

Zaťovičová

Iveta

0

0

0

0

0,0

 

Žákovičová

Zdenka

19

21

9,5

21

30,5

 

 

TOPlist