ZLATÁ TABUĽKA VO VYKLADACOM SCRABBLE
Pozn. Pri rovnosti bodov rozhodujú  Umiestnenie v jednotlivých rokoch Počet vyhratých partií
lepšie a čerstvejšie umiestnenia.  ( 1. m. = 3 b.  /  2. m. = 2 b.  /  3. m. = 1 b. )  
Por.  Priezvisko meno body 1. m 2. m 3. m ∑ 1.-3. m ´19 ´18 ´17 ´16 ´15 ´14 ´13 ´12 ´11 ´19 ´18 ´17 ´16 ´15 ´14 ´13 ´12 ´11
   
1. Zahradníková Eva 16 4 2 0 6 1   1 2   2 1   1 6 1   1     1 1   2
2. Vernarský Jaroslav 12 3 1 1 5     3 1   1   1 2 3 1     1   1      
3. Makovník Marcel 4 1 0 1 2   3     1         1         1        
4. Janikovičová Miroslava 4 0 1 2 3 3   2       3     1     1            
5. Gajdoš Jozef 3 1 0 0 1   1               1   1              
6. Jambrichová Viera 3 0 1 1 2             2   3 1             1    
7. Pinter Patrik 2 0 1 0 1 2                 1 1                
7. Štrba Miroslav 2 0 1 0 1   2               1   1              
7. Lančarič Norbert 2 0 1 0 1         2         2         1   1    
7. Lámer Peter 2 0 1 0 1               2   2               1 1
11. Pastucha Ivan 1 0 0 1 1       3           4   1   2       1  
11. Macek Milan 1 0 0 1 1         3         1         1        
11. Vaňo Miroslav 1 0 0 1 1           3       1     1            
11. Poremba Jozef 1 0 0 1 1               3   1               1  
  Kohútik Slavomír                             1           1