ZLATÁ TABUĽKA - SLOVENSKÝ POHÁR

Umiestnenie a počet bodov v jednotlivých rokoch
Por. Priezvisko a meno body 1.m 2.m 3.m Σ 1.-3.m 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

2008

2007 2006 2005
1. Vernarský Jaroslav 20 6 1 0 7 1 1             2 1 1 1 1  
2. Pastucha Ivan 15 2 4 1 7   2 1 1 2 3   2           2
3. Lámer Peter 9 3 0 0 3             1 1 1          
4. Vaňo Miroslav 8 1 2 1 4       3 1 2 2              
4. Poremba Jozef 8 1 0 5 6         3 1 3 3 3 3        
6. Pinter Patrik 6 0 3 0 3 2   2 2                    
7. Vernarský Michal 5 0 2 1 3                     3 2 2  
8. Bizoňová Dagmar 4 1 0 1 2                       3   1
8. Jambrichová Viera 4 0 1 2 3     3               2   3  
10. Janovská Renáta 2 0 1 0 1                   2        
10. Zahradníková Eva 2 0 0 2 2 3 3                        
11. Rak Jozef 1 0 0 1 1                           3

 

Pri rovnosti bodov rozhodujú lepšie a čerstvejšie umiestnenia

( 1. m. = 3 b. / 2. m. = 2 b. / 3. m. = 1 b. )