logo

Slovenský spolok SCRABBLE

5eS - Sieň slávy Slovenského spolku SCRABBLEinfo

close 5eS tabuľka je zostavená z hráčov, ktorí získali na majstrovstvách Slovenska v SCRABBLE medailu.
Zoradenie podľa počtu zlatých, potom strieborných a bronzových medailí.
# Hráč Celkom
1.   Jaroslav Vernarský 11 
2.   Peter Lámer
3.   Pavol Boroš
4.   Martin Krakovský
5.   Dagmar Bizoňová
6.   Michal Vernarský
6.   Tomáš Košlab
6.   Ivan Košalko
9.   Viera Jambrichová
10.   Ivan Pastucha
10.   Tomáš Vernarský
10.   Martin Sobala
10.   Viera Košalková
14.   Patrik Pinter
14.   Zdenka Žákovičová
14.   Dalibor Jakuš
17.   Miroslav Vaňo
18.   Róbert Staško
18.   Tomáš Krakovský
20.   Eva Zahradníková
21.   Miroslava Janikovičová
22.   Norbert Lančarič
22.   Ján Milan
22.   Jaroslav Vacula
25.   Roman Heriban
25.   Jozef Rak
# Hráč Celkom 1. 2. 3. 20MS 19MS 18MS 17MS 16MS 15MS 14MS 13MS 12MS 11MS 10MS 9 MS 8 MS 7 MS 6 MS 5 MS 4 MS 3 MS 2 MS 1 MS 0 MS
1.   Jaroslav Vernarský 11 3 3 5 SSBZZBZSBBB
2.   Peter Lámer 5 2 2 1 ZZSBS
3.   Pavol Boroš 3 2 1 SZZ
4.   Martin Krakovský 3 2 1 ZZB
5.   Dagmar Bizoňová 3 1 1 1 BZS
6.   Michal Vernarský 2 1 1 ZS
6.   Tomáš Košlab 2 1 1 ZS
6.   Ivan Košalko 2 1 1 SZ
9.   Viera Jambrichová 4 1 3 BBBZ
10.   Ivan Pastucha 2 1 1 ZB
10.   Tomáš Vernarský 2 1 1 ZB
10.   Martin Sobala 2 1 1 ZB
10.   Viera Košalková 2 1 1 ZB
14.   Patrik Pinter 1 1 Z
14.   Zdenka Žákovičová 1 1 Z
14.   Dalibor Jakuš 1 1 Z
17.   Miroslav Vaňo 3 2 1 SBS
18.   Róbert Staško 2 2 SS
18.   Tomáš Krakovský 2 2 SS
20.   Eva Zahradníková 3 1 2 BSB
21.   Miroslava Janikovičová 2 1 1 BS
22.   Norbert Lančarič 1 1 S
22.   Ján Milan 1 1 S
22.   Jaroslav Vacula 1 1 S
25.   Roman Heriban 1 1 B
25.   Jozef Rak 1 1 B