Pravidlá

Platnosť slov zodpovedá nasledujúcej časti súťažného poriadku. Upozorňujeme hráčov, že v platnosti je už aj nový diel Slovníka súčasného slovenského jazyka M-N
Pri riešení sa Vám môžu zísť nasledujúce linky:

Uzávierka kôl je každú druhú stredu o 22:00. Spolu s vyhodnotením kola bude zverejnené zadanie ďalšieho kola, a to najneskôr do dvoch dní od uzávierky. To znamená, že na riešenie jedného kola prislúchajú necelé dva týždne.

Vždy si tesne pred uzavretím kola skontrolujte, či ste dostali potvrdzujúci mail o prijatí a zaznamenaní riešenia. Ak nie, tak pošlite svoje riešenie ešte raz.

Výsledky turnaja sa zarátavajú do Slovenského pohára podľa kľúča, uvedeného v súťažnom poriadku.

Zápis riešenia (notácia)

POZOR: Keďže na svete sa vyskytujú dva typy scrabblovníc - jedna s riadkami označenými písmenami a druhá s riadkami označenými číslami - vy uvádzajte polohu začiatočného písmena podľa scrabblovnice, kde sú riadky označené písmenami a stĺpce číslami (t. j. ako na scrabblovniciach, ktoré sa používajú na turnajoch SSS.)
Príklad zápisu riešenia:
1. 8H - REČIE = 18 b
2. M7 - ZMES, REČ(I)EM - 12 + 11 = 23 b
SPOLU: 41 bodov
Meno Priezvisko, Mesto

Podrobný popis, ako zapisovať riešenia, si môžete prečítať tu.

Penalizácie

Často sa stáva, že kvôli nepozornosti či roztržitosti spraví hráč v zápise riešenia chybu alebo preklep, a tým príde o vzácne body a možnosť útočiť na najvyššie priečky. Niektorých hráčov i jediný takýto omyl odradí od ďalšej účasti v turnaji. Každý hráč preto bude mať nárok na tri upozornenia od organizátorov. Ak príde riešenie obsahujúce preklep, nesprávny zápis začiatočného políčka, nesprávny zápis hlavného alebo vedľajšieho slova /slov/, zle spočítané body či inú formálnu chybu, organizátor mu pošle mail s tromi otáznikmi. Tieto majú hráča upozorniť, aby si ešte raz pozorne skontroloval odoslané riešenie riadok za riadkom, písmeno za písmenom, chybu si opravil a poslal znovu. Ak hráč došlé otázniky v danom kole nevyužije, nepošle teda opravné riešenie (prinieslo by mu trebárs len 4 body navyše), otázniky zostávajú nevyužité a hráč má na ne právo niekedy v budúcnosti. Súťažiaci sa teda sám môže rozhodnúť, či obdržané otázniky v danom kole využije alebo nie.
Upozornenia sa však netýkajú platnosti slov - tú si musí hráč ustrážiť sám. Okrem otáznikov nebude v maile žiadna iná pomôcka, kde sa chyba nachádza. Aby sme však hráčom nezobrali možnosť opraviť, resp. vylepšiť si svoje riešenie aj sami od seba a tým si otázniky ušetriť na horšie časy, otáznikový mail sa bude posielať najskôr tri dni pred uzávierkou kola. Preto si vždy pred uzavretím kola skontrolujte, či ste dostali potvrdenie o zapísaní vášho zaslaného riešenia.
Do hodnotenia sa zarátava vždy posledné prijaté riešenie, a to bez ohľadu na jeho správnosť.

Ak viac nerovnakých najlepších riešení prinesie zhodný počet bodov, na scrabblovnicu sa položí to z nich, pre ktoré platí (v uvedenom poradí):

Keďže aj porotcovia sú ľudia a môžu sa pomýliť - či už v posúdení platnosti slova alebo vo výpočte dosiahnutých bodov - hráč môže poslať námietku. Námietka sa posiela na rovnakú mailovú adresu kam aj riešenia, a to do 1 týždňa od zverejnenia tabuľky výsledkov. Námietka sa môže týkať obodovania buď vlastného alebo cudzieho riešenia. Skôr však, ako sa rozhodnete napísať mail s námietkou, skontrolujte si váš mail s poslaným riešením, či ste sa v zápise nejako nepomýlili. Po uznaní námietky správcovia stránky čo najskôr upravia výsledkovú tabuľku. Reklamácie po termíne nebudú akceptované.