Kolá

1. kolo

Zadanie:   L M A T I E Í       D * D Á L A T

1.ťah: h4 -- liatí -- 24 bodov
2.ťah: 5e -- (c)edidlám -- 106 bodov
Spolu: 130 bodov

riešiteľov v kole: 37, najlepších riešení: 15, celkovo účastníkov: 37

Do prvého kola sa zapojilo 37 hráčov. Žiadny rozstrel sa na začiatku nekonal, keďže prvých 28 hráčov našlo riešenia v rozpätí 9 bodov. Avšak maximum sa podarilo dosiahnuť pätnástim. To sa dalo vytvoriť dvoma spôsobmi -- zatiaľ čo v prvom ťahu bolo potrebné vyložiť slovo liatí, tak v druhom ťahu, vďaka prítomnosti žolíka, bolo možné vyložiť buď (C)edidlám alebo de(l)idlám za rovnaký obnos bodov.

2. kolo

Zadanie:   A T Č I E N Ĺ       G U J Y L I O

1.ťah: j4 -- člena -- 12 bodov
2.ťah: 8j -- augity -- 78 bodov
Spolu: 90 bodov

riešiteľov v kole: 33, najlepších riešení: 7, celkovo účastníkov: 38

Zadaná zostava písmen umožnila vytvoriť veľké množstvo odlišných riešení. To najlepšie sa podarilo tentokrát siedmim hráčom. Kľúčom bolo nájsť slovo augity (augit -- nepriehľadný nerast zo skupiny pyroxénov hnedastočiernej až čiernej farby). Traja hráči sa rozhodli, pravdepodobne nevedomky, porušiť rytmický zákon, a tak hneď v prvom ťahu vytvorili neplatné slovo "liatín" (správne "liatin").

3. kolo

Zadanie:   Ĺ J L I O K M       F A T M O R *

1.ťah: k8 -- umĺklo -- 40 bodov
2.ťah: 9c -- fojtami, liatím -- 89 bodov
Spolu: 129 bodov

riešiteľov v kole: 28, najlepších riešení: 1, celkovo účastníkov: 38

Viac než v tretine riešení sa vyskytlo slovo fojtami, ktoré sa nenachádza v našom elektronickom slovníku ElSiňo. Keďže tento tvar nie je explicitne uvedený v prameňoch platných pre naše pravidlá, jazyková komisia požiadala o stanovisko Jazykovú poradňu JÚĽŠ SAV, ktorá nám poskytla promptnú odpoveď:

Na základe tohto stanoviska i ďalšej konzultácie s pracovníčkou jazykovedného ústavu a diskusie s jazykovou komisiou sme dospeli k nasledovným záverom:

4. kolo

Zadanie:   R * P J N É Ó       H V O Ď K O S

1.ťah: j13 -- pór, po -- 36 bodov
2.ťah: 3c -- hn(o)jové, vliatím -- 113 bodov
Spolu: 149 bodov

riešiteľov v kole: 29, najlepších riešení: 12, celkovo účastníkov: 38

Šťavnaté písmená v kombinácii so žolíkom spôsobili, že takmer všetci hráči si pripísali aspoň 130 bodov. Avšak, najlepšiu kombináciu našiel presne tucet riešiteľov.

5. kolo

Zadanie:   Ď K O S A B R       V E Š Ť A N V

1.ťah: 13j -- posaď -- 26 bodov
2.ťah: d6 -- škrobove -- 84 bodov
Spolu: 110 bodov

riešiteľov v kole: 29, najlepších riešení: 4, celkovo účastníkov: 38

Predsviatočná logistika spôsobila, že vyhodnotenie kola prichádza mierne po termíne. Avšak, aby sme mali možnosť si cez sviatky oddýchnuť v kruhu našich najbližších, na šieste kolo si necháme o týždeň viac. V tom piatom sa len štyrom hráčom podarilo nahrať 110 bodov s použitím binga škrobove (škrob -- lakomec).

6. kolo

Zadanie:   Ť A N V D O A       E E Ŕ T ä ô Z

1.ťah: 15h -- odrať -- 57 bodov
2.ťah: n2 -- nevŕtate -- 88 bodov
Spolu: 145 bodov

riešiteľov v kole: 27, najlepších riešení: 23, celkovo účastníkov: 38

Väčšina účastníkov našla bohaté riešenie nielen v druhom ale i prvom ťahu, ktorým si do celkového skóre pripisujú 145 bodov.