logo
plocha
7. kolo

Riešenia siedmeho kola posielajte do 23. januára 2019, 22:00 na adresu scrabblesit@gmail.com.
Vyhodnotenie siedmeho kola a zadanie ôsmeho kola budú zverejnené najneskôr do večera 25. januára 2019.

Vyhodnotenie 6. kola

1.ťah: 15h -- odrať -- 57 bodov
2.ťah: n2 -- nevŕtate -- 88 bodov
Spolu: 145 bodov

Väčšina účastníkov našla bohaté riešenie nielen v druhom ale i prvom ťahu, ktorým si do celkového skóre pripisujú 145 bodov.

Všetkým hráčom prajeme veľa zdaru pri hľadaní riešení siedmeho kola.