Liptovský Hrádok

22. apríl 2023

Pozvánka
1. kolo 2. kolo 3. kolo

Po troch ročníkoch, keď sa vykladacie majstrovstvá kvôli pandemickým obmedzeniam konali počas letných prázdnin sme sa vrátili k jarnému termínu a organizátorka Evka Zahradníková mohla privítať 28 hráčov, medzi ktorými boli aj traja nováčikovia – Marta Brngálová, Janka Jakubovská a Lukáš Macek.

Na úvod prvého kola boli vylosované veľmi prajné písmená aj so žolíkom a všetci hráči vyložili bingo – najčastejšie (N)EDAJTE (no nedajte to!), jeden dal (N)ADEJTE a dvaja DEJATE(Ľ), pričom 24 hráčov si pripísalo maximálnych 74 bodov, traja to vyložili za 72 bodov a jedna hráčka si pripísala 0 za neplatné slovo DETAJLE. Písmená v zásobníkoch už v ďalších ťahoch také prajné neboli, postupne prichádzali desaťbodové „svine“ a v siedmom ťahu sa zišli v zásobníku hneď štyri (Ä, Ĺ, Ŕ, Ó) a keďže piate X už bolo vyložené, tak sa k nim pridalo ešte Ô a zbaviť sa ich trvalo takmer do konca partie. Po bingu boli najhodnotnejšími ťahmi FŔKA za 47 bodov (nájdené 26x), ĎAS + HOĎ + MA a SOŤ + FŔKAŤ zhodne za 46 bodov a zhodne nájdené 25x. Ďalšie najčastejšie nájdené slová boli IXE (32 bodov, 27x), TĹK (23 bodov, 26x), KÓT (33 bodov, 25x), PÔDE (21 bodov, 26x), OŇ + OŇ (36 bodov, 24x) a BŔN (30 bodov, 22x). Druhý žolík bol v 25.ťahu vyložený v slove S(M)ÄD za 23 bodov, čo našlo 12 hráčov. Najmenej hľadaným a jediným sólovým ťahom 1.kola bolo MH + MI + HO za 25 bodov, čo našiel Jožko Gajdoš. Ďalšie najmenej hľadané slová boli v poslednom ťahu KANCLE (kanceľ – kazateľnica) za 24 bodov nájdené 2x (Zahradníková, Pinter), PRV + VLOŽ za 15 bodov (3x – Barák, Gajdoš, Štrba), BORGMI (borg – dlh) za 34 bodov (3x – Makovník, Žákovičová, Matejovie) a ĽAN + MAMIN za 30 bodov (4x – Janovská, Zahradníková, Gajdoš, Štrba). Zo zaujímavých vyložených slov ešte vyberám ČETUJ (četovať – komunikovať na internete) a ÓDIOM (ódium – opovrhnutie) a z nevyložených bodujúcich BRIGA (loď), CEKLA, SANICE. Z neplatných slov REMIX, ZADER (iba zadri), LACNE (iba lacno), NESMÄD, MÄSNE, MŔĽA, SIŇ (správne sinej), ĽANI, OČÚC. Prvé kolo sa skončilo po 27. ťahu, pričom nepoužitých zostalo až 14 písmen.

Prvé kolo vyhral Peťo Barák, ktorý mal o jedno maximum viac ako druhá Renka Janovská a o 3 body viac ako tretia Evka Zahradníková. Až 15 hráčov sa dostalo nad 90% úspešnosť a ôsmi nad 95%. Najviac maxím (20) našlo 5 hráčov – Barák, Zahradníková, Makovník, Gajdoš a Štrba.

V prvom ťahu druhého kola až 27 hráčov našlo OFINA, resp. OFINE za 26 bodov, čo bolo spolu so slovom RYČ v poslednom 25.ťahu najčastejšie hľadaným slovom. Prvý kľúčový okamih prišiel hneď v druhom ťahu a bingo OKADENIE za 83 bodov našlo 15 hráčov, ďalších 5 hráčov si pripísalo 75 bodov za KADENIE + KOFINA. Druhé bingo prišlo v 15.ťahu – traja hráči (Štrba, Plesníková, Ponická) za 80 bodov slovo NAPOJIL napojili péčkom na POŠKLBE, ďalších 15 hráčov sa napojili na áčko na NAPOJILA za 66 bodov. Tretie bingo, tentokrát so žolíkom prišlo v 17.ťahu – Evka Zahradníková našla za 78 bodov (O)POZITOM (opozitum – slovo opačného významu) a Marcel Makovník rovnako hodnotné (R)OZPITOM, dvaja našli PO(H)NITOM za 72 bodov (Pastucha, Kiss) a päť hráčov za 70 bodov POI(S)TNOM alebo PI(L)OTNOM. Popri týchto bingách bolo najmenej hľadaným slovom MOARÉ (hodvábna tkanina) za 52 bodov, čo našli 4 hráči (Zahradníková, Plesníková, Barák a Milan Macek) a 5 hráčov našlo OŽUL za 39 bodov. Najhodnotnejší ťah kola i turnaja paradoxne nebolo bingo, ale slová VŔTAŤ + NÁPRAVA za 101 bodov, čo našlo 22 hráčov. Ďalšie najhodnotnejšie ťahy boli NÁPRAV a STMEĽ zhodne za 52 bodov a zhodne nájdené 8x. Druhý žolík bol vyložený v slove VÔŇ(A) za 33 bodov, čo s rovnako hodnotným S(T)ÔP našlo 20 hráčov. Z vyložených slov ešte vyberám VĹČKA a z nevyložených bodujúcich JOLE (jola – čln), KÓDA (záverečný úsek hudobnej skladby), PANOŠI (sluhovia), POTAŠ (uhličitan draselný), PALOŠ (meč), POZORMI, BLŠKE, POVOZMI, NÔŽKY, KOJOT. Z neplatných slov to boli VZIATI, ŽĹŇA, BÔRI, BÔRA, MÄSY, ŠKLEB, IPÔN, ZVITOM (zviť ani zvitý nie sú v povolených slovníkoch), MÔDA, OSÚ, VZDATIE (iba vzdanie), VÔŇ, VZPAŠ, OPOMNITE (iba opomeňte). Druhé kolo skončilo po vyložení posledného písmena v 25.ťahu.

Druhé kolo vyhrala s vyše 96% úspešnosťou Evka Zahradníková o 33 bodov pred druhým Mirom Štrbom a tretím Ivanom Pastuchom. Evka trafila aj najviac maxím (21). Prvých šesť hráčov sa dostalo cez 90% úspešnosť. Po dvoch kolách viedla Evka o 9 bodov pred Mirom, ďalšie tri body zaostával Peťo a tesne za ním Renka, Jožko, Marcel a s hrateľným odstupom Jaro.

Na úvod tretieho kola bol do zásobníka vylosovaný žolík a najlepší ťah NA(P)ÍĽ za 42 bodov našlo 10 hráčov. Najhodnotnejší ťah bol v 17.ťahu ĎAHMI (ďah – časť chotára) za 51 bodov (nájdené 20x), čo bol mimochodom jediný prípad, keď v zásobníku nebolo žiadne 10-bodové písmeno, ale „iba“ tri 8-bodové. Ďalšie najhodnotnejšie ťahy boli HĹBKU za 46 bodov (19x), AFIER, resp OFIER za 39 bodov (15x). Najmenej hľadaným a zároveň najlepším sólovým ťahom kola i turnaja bolo ČVÁRG za 29 bodov, čo našiel Peťo Barák. Ďalšie najmenej hľadané slová boli KÝV + AMORKO za 24 bodov (2x – Šnábel, Pastucha) a 4x boli nájdené tri ťahy – ĽAPOT za 32 bodov (Pinter, Barák, Pastucha, Chrobáková), ÓDA za 36 bodov (Pinter, Gajdoš, Jančurová, Pastucha) a EMEJ + SÚM za 23 bodov (Vernarský, Barák, Plesníková, Janovská). Druhý žolík bol vyložený v slove FÉ(N) (resp FÉ(R)) za 29 bodov (nájdené 19x). Najčastejšie hľadané slová boli 27x MÄSO za 28 bodov a SÚ + TÚ za 24 bodov. Z vyložených slov vyberám OSTEŇ (pichliač) a CÁPE (cápať – udierať) a z nevyložených bodujúcich JÁV (java – programovací jazyk). PÁCI (pác – marináda), KANEL (žliabková ozdoba na hrnčiarskych výrobkoch), ČPIEŤ (páchnuť), KALONE (kaloň – netopier), KOLOVÉ, NEKALO, JANČIL (bláznil sa), KANOE. Z neplatných slov OSTE (3x, správne osti), PĹŽATI (2x), NAČ (2x), TRAFO, ĽANÍK (platí iba ľaníček), LENORE, KAĽNÍ, ROP, ZVY, OPICÄ. Tretie kolo skončilo po 27.ťahu, keď zostalo nepoužitých 7 písmen. Tretie kolo vyhral Patrik Pinter o bod pred Jarom Vernarským a o 6 bodov pred Marcelom Makovníkom, pričom Jaro a Marcel mali najviac maxím (21). Deviati hráči mali úspešnosť vyše 90%, prví dvaja vyše 95%.

Šiestykrát sa majsterkou Slovenska vo vykladacom scrabble stala Evka Zahradníková, ktorá mala pred druhým Marcelom Makovníkom a tretím Jarom Vernarským náskok 11 bodov. Evke sa ako prvej podarilo obhájiť titul a bola to pre ňu celkovo deviata medaila, pre Jara ôsma a Marcel skompletizoval svoju medailovú zbierku a má z každého kovu jeden kus. S postupnými jednobodovými odstupmi za medailovými stupňami skončili štvrtý Miro Štrba, piaty Peťo Barák a šiesty Patrik Pinter, do desiatky sa ešte zmestili Jožko Gajdoš, Renka Janovská, Vilo Šnábel a Peťo Lámer.

Evka mal aj najvyššiu percentuálnu úspešnosť (jediná nad 95%) a trafila najviac maxím (60). Diplom pre najlepšieho nováčika si odniesol Lukáš Macek a tipovaciu súťaž vyhrala Ivka Chrobáková, ktorá uhádla presné poradie všetkých troch medailistov.

Na záver sa chcem v mene všetkých scrabblistov poďakovať Evke za organizáciu turnaja, ako vždy perfektne zvládnutú, mestu Liptovský Hrádok za poskytnutú finančnú podporu, Strednej Odbornej Škole Elektrotechnickej za poskytnuté priestory a techniku, Martinovi Gabauerovi za technický servis, autorovi softvéru Jarovi Janikovičovi, ktorý sa zhostil aj funkcie hlavného rozhodcu a všetkým hráčom za bezproblémový priebeh majstrovstiev.

Už teraz sa tešíme na ďalšie vykladacie majstrovstvá, snáď budú chodiť o niečo prajnejšie písmená a snáď nás príde znova o čosi viac.

Ivan Pastucha

víťazi
všetci