Rekordy turnaja
8. kvalifikačný turnaj na MS v SCRABBLE - Banská Bystrica 02.04.2022
                   
 Najvyšší počet bodov jednotlivca 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body
BB ´22 1.   Slezakova Maria          Ivan Michal       295 : 526 526
BB ´22 2.   Kooijman Rudolf    Burda Zbynek           537 : 318 537
BB ´22 3.   Zatovicova Iveta         Jancurova Dagmar 317 : 545 545
BB ´22 4.   Nemcokova Klara          Barak Peter      384 : 513 513
BB ´22 5.   Chrobakova Iveta   Ivan Michal            531 : 392 531
BB ´22  6.    Udvardy Alexander   Ponicka Maria          298 : 530 530
BB ´22 7.   Milan Jan                Ponicka Maria     510 : 385 510
                   
 Najvyššie spoločné skóre 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
BB ´22 1.   Burda Zbynek             Snabel Viliam     437 : 524 961
BB ´22 2.   Chrobakova Iveta   Janovska Renata        455 : 460 915
BB ´22 3.   Mojzis Daniel            Zahradnikova Eva 427 : 527 954
BB ´22 4.   Ivan Michal              Snabel Viliam    504 : 454 958
BB ´22 5.   Tomkova Erika      Janikovicova Miroslava 526 : 403 929
BB ´22 6.   Janovska Renata     Tomkova Erika          528 : 429 957
BB ´22 7.   Zatovicova Iveta         Pastucha Ivan     428 : 505 933
                   
 Výhra najväčším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
BB ´22 1.   Slezakova Maria          Ivan Michal       295 : 526 231
BB ´22 2.   Zahradnikova Eva   Hudecova Zdenka        529 : 233 296
BB ´22 3.   Zatovicova Iveta         Jancurova Dagmar 317 : 545 228
BB ´22 4.   Nemcokova Klara          Barak Peter      384 : 513 129
BB ´22 5.   Chrobakova Iveta   Ivan Michal            531 : 392 139
BB ´22 6.   Udvardy Alexander   Ponicka Maria          298 : 530 232
BB ´22 7.   Janovska Renata          Zahradnikova Eva  287 : 496 209
                   
 Prehra najmenším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
BB ´22 1.   Plesnikova Ivana         Pastucha Ivan     426 : 445 19
BB ´22 2.   Chrobakova Iveta   Janovska Renata        455 : 460 5
BB ´22 3.   Burda Zbynek             Jackova Sona     382 : 376 6
BB ´22 4.   Burda Zbynek             Slezakova Maria  377 : 381 4
BB ´22 5.   Ponicka Maria      Pastucha Ivan          359 : 368 9
BB ´22 6.   Nemcokova Klara     Pinter Patrik          447 : 468 21
BB ´22 7.   Jackova Sona             Kooijman Rudolf   381 : 379 2
                   
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body
BB ´22 1.   Plesníková   kóme       30
BB ´22 2.   Chrobáková   navijem       74
BB ´22 3.   Plesníková   opleť       40
BB ´22 4.   Karaka   stav(a)jú       92
BB ´22 5   Tomková   zapnú       44
BB ´22 6   Janovská   ošat(í)me       76
BB ´22 7.   Milan   ovešali       78
                   
 Najhodnotnejší ťah na turnaji
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
BB ´22 1.   Kooijman   tréne(r)a       104
BB ´22 2.   Kooijman   kvä(c)neš , veriac       121
BB ´22 3.   Jančurová   kožkový       117
BB ´22 4.   Ivan   p(e)novým       98
BB ´22 5   Tomková   zvládala       101
BB ´22 6   Jančurová   rúban(i)u       109
BB ´22 6   Zaťovičová   mužmi       101
BB ´22 7   Pastucha   lakrosy , vy   107
                   
 Stovky
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
BB ´22 1.   Kooijman   tréne(r)a       104
BB ´22 2.   Kooijman   kvä(c)neš , veriac       121
BB ´22 3   Jančurová   kožkový       117
BB ´22 4   0           0
BB ´22 5   Tomková   zvládala       101
BB ´22 6   Jančurová   rúban(i)u       109
BB ´22 6   Zaťovičová   mužmi       101
BB ´22 7   Ivan   poke(c)ať       102
BB ´22 7   Pastucha   lakrosy , vy   107