Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
p.č.   SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Barák Peter 8 3 206 68,67 2 1 65 1 0   1 0   1 1 75 2 1 66 0 0   1 0  
2 Frický Vladimír 6 3 219 73,00 0 1 76 0 0   1 0   2 0   2 1 62 1 1 81      
3 Jalčová Jana 7 3 219 73,00 2 1 75 0 0   1 1 80 1 0         1 1 64 2 0  
4 Jašek Patrik 5 2 149 74,50 0 0         1 1 88 1 0   1 0   2 1 61 0 0  
5 Mačingová Eva 6 0 0 0,00 1 0   1 0   2 0   2 0   0 0         0 0  
6 Majerová Anna 6 1 80 80,00       2 0   1 0   0 0   1 0   0 0   2 1 80
7 Mojžiš Daniel 1 1 82 82,00 1 0   0 1 82 0 0   0 0   0 0   0 0        
8 Pastucha Ivan 10 7 551 78,71 1 1 71 2 1 69 1 0   1 1 98 2 1 63 1 1 74 2 2 176
9 Pinter Patrik 9 9 652 72,44 1 0   1 1 68 1 1 78 2 2 146 2 2 134 0 0   2 3 226
10 Plesníková Ivana 8 4 363 90,75 1 0   2 0   1 1 88 2 1 110       1 1 82 1 1 83
11 Ponická Mária 7 1 80 80,00 1 1 80 2 0   2 0   1 0   0 0   0 0   1 0  
12 Poremba Jozef 6 2 153 76,50 0 0   0 0   0 0   1 1 61 2 0   2 1 92 1 0  
13 Skalka Peter 5 2 163 81,50 2 1 93 0 0   1 1 70       1 0   1 0   0 0  
14 Skalková Anna 8 1 87 87,00 1 0   2 0         1 0   1 0   2 1 87 1 0  
15 Šnábel Viliam 6 3 224 74,67 1 0   1 0   1 0   0 1 80 2 1 84 0 0   1 1 60
16 Šnábelová Sylvia 6 4 269 67,25 1 0   1 1 69 1 1 64 1 1 78 0 0   1 0   1 1 58
17 Vernarský Jaroslav 6 7 493 70,43 1 1 64 1 1 74 1 1 63 0 0   0 1 71 2 2 156 1 1 65
18 Zahradníková Eva 9 6 494 82,33 1 0   1 3 237 1 2 179 1 0   2 0   2 1 78 1 0  
19 Žákovičová Zdenka 7 2 150 75,00 1 0   1 0   1 0   1 1 70       2 1 80 1 0  
SZK 126 61 4634   18 7 524 18 8 599 18 9 710 18 9 718 18 7 480 18 11 855 18 10 748
PZK       75,97     74,86     74,88     78,89     79,78     68,57     77,73     74,80
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj