Rekordy turnaja
10. kvalifikačný turnaj na 24.MS v SCRABBLE - Nitra 14.05.2022
                   
 Najvyšší počet bodov jednotlivca 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body
NR ´22 1.   Pinter Patrik   Koleno Marián 569 : 334 569
NR ´22 2.   Henc Marián   Jašek Patrik 605 : 417 605
NR ´22 3.   Čertíková Lucia   Nemčoková Klára 253 : 544 544
NR ´22 4.   Zahradníková Eva   Tomková Erika 553 : 390 553
NR ´22 5.   Tomková Erika   Henc Marián 424 : 603 603
NR ´22  6.    Sliš Martin   Nemčoková Klára 564 : 335 564
NR ´22 7.   Modránszky Peter   Henc Marián 203 : 629 629
                   
 Najvyššie spoločné skóre 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
NR ´22 1.   Baráková Ožga   Henc Marián 542 : 389 931
NR ´22 2.   Henc Marián   Jašek Patrik 605 : 417 1022
NR ´22 3.   Šnábel Viliam   Rybárska Iveta 471 : 474 945
NR ´22 4.   Rybárska Iveta   Jančurová Dagmar 463 : 530 993
NR ´22 5.   Tomková Erika   Henc Marián 424 : 603 1027
NR ´22 6.   Lančarič Norbert   Tomková Erika 514 : 502 1016
NR ´22 7.   Koleno Marián   Janovská Renata 453 : 531 984
                   
 Výhra najväčším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
NR ´22 1.   Šnábel Viliam   Čertíková Lucia 542 : 148 394
NR ´22 2.   Sliš Martin   Černinská Anna 527 : 303 224
NR ´22 3.   Čertíková Lucia   Nemčoková Klára 253 : 544 291
NR ´22 4.   Čertíková Lucia   Koleno Marián 203 : 480 277
NR ´22 5.   Modránszky Peter   Janovská Renata 571 : 295 276
NR ´22 6.   Sliš Martin   Nemčoková Klára 564 : 335 229
NR ´22 7.   Modránszky Peter   Henc Marián 203 : 629 426
                   
 Prehra najmenším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
NR ´22 1.   Chrobáková Iveta   Boroš Pavol 431 : 408 23
NR ´22 2.   Rybárska Iveta   Jambrichová Viera 403 : 389 14
NR ´22 3.   Kňˆazeová Jana   Hudecová  Zdenka  392 : 393 1
NR ´22 4.   Karaka Vladimír   Boroš Pavol 383 : 396 13
NR ´22 5.   Ivan Michal   Zahradníková Eva 494 : 474 20
NR ´22 6.   Lančarič Norbert   Tomková Erika 514 : 502 12
NR ´22 7.   Jančurová Dagmar   Lančarič Norbert 386 : 407 21
                   
 Najhodnotnejší prvý ah položený v partii
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy by v súlade s gramatikou alebo súažným poriadkom.
 Boli položené v súažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body
NR ´22 1.   Šnábel   kĺbne       38
NR ´22 2.   Zahradníková   mekavo(u)       68
NR ´22 3.   Boroš   érami       38
NR ´22 4.   Ponická   skrčená       86
NR ´22 5.   Jančurová   domodra       74
NR ´22 6.   Pinter / Zahradníková   tajnú / doxou       40
NR ´22 7.   Teplan   obesila       76
                   
 Najhodnotnejší ah na turnaji
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy by v súlade s gramatikou alebo súažným poriadkom.
 Boli položené v súažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
NR ´22 1   Černinská / Pinter   dokoná(v)a / naštopem       98
NR ´22 2.   Pastucha   zao(d)etú, úd       112
NR ´22 3.   Teplan   neoažia       125
NR ´22 4.   Zahradníková   veštenej       185
NR ´22 5.   Modránszky   nedokŕmi       122
NR ´22 6.   Tomková   počaruje       118
NR ´22 7.   Tomková   spín(a)čom       107
                   
 Stovky
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy by v súlade s gramatikou alebo súažným poriadkom.
 Boli položené v súažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
NR ´22 1   0   0       0
NR ´22 2   Pastucha   zao(d)etú, úd       112
NR ´22 2   Modránszky   o(b)robte       103
NR ´22 3   Teplan   neoažia       125
NR ´22 3   Ivan   zapá(r)aš       104
NR ´22 3   Zahradníková   neplate       104
NR ´22 4   Zahradníková   veštenej       185
NR ´22 4   Majerová   oslab(n)em       167
NR ´22 4   Modránszky   pomazaný       113
NR ´22 5   Modránszky   nedokŕmi       122
NR ´22 5   Pinter   n(e)zabime       106
NR ´22 6   Tomková   počaruje       118
NR ´22 6   Koleno   neďobal(i)       104
NR ´22 6   Pastucha   pos(t)ĺka       100
NR ´22 7   Tomková   spín(a)čom       107
NR ´22 7   Slezáková   povolíme       100