SLOVENSKÝ  POHÁR  2021
 body zo šiestich najlepších živých kvalifikačných turnajov               V prípade rovnosti bodov viac zaváži :      
 body z lepšieho turnaja na herni                          - počet bodov na živých turnajoch         
 body z lepšej písomnej súťaže                            - najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)    
 body z lepšieho internetového turnaja                          - väčší počet absolvovaných turnajov      
 body z Majstrovstiev Slovenska vynásobené koeficientom 2                                  
 body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble vynásobené koeficientom 2                              
2021 súťaž 21.11. 5.12. 16.1. 13.2. 27.2. 20.3. 8.5. 29.5. 12.6. 10.7. 28.8. 11.9. 24.10. 2.1. 03/21 09/21 03/21 09/21 Vykladacie MS 23. MS Počet súťaží Body spolu KVALIFIKAČNÉ TURNAJE  TURNAJE HERŇA INTERNETOVÁ SÚŤAŽ PÍSOMNÁ SÚŤAŽ
por. meno 2.QT 3.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT 1.QT 4.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 17.4. 2.-3.10. počet QT 1.naj QT 2.naj QT 3.naj QT 4.naj QT 5.naj QT 6.naj QT body QT počet herňa 1.naj herňa body herňa počet IS 1.naj IS body IS počet PS 1.naj PS body PS
herňa KN BB LH BA PO KE MT Le HE BJ PE herňa herňa súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
koeficient x 2,0 x 2,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 
1. Smoliga Tomáš 26                       35               2 61,0 1 26 0 0 0 0 0 26,0 1 35 35,0 0 0 0,0 0 0 0,0
2. Vernarský Jaroslav 35                       22               2 57,0 1 35 0 0 0 0 0 35,0 1 22 22,0 0 0 0,0 0 0 0,0
3. Pinter Patrik 32                       25               2 57,0 1 32 0 0 0 0 0 32,0 1 25 25,0 0 0 0,0 0 0 0,0
4. Janikovičová Miroslava 30                       26               2 56,0 1 30 0 0 0 0 0 30,0 1 26 26,0 0 0 0,0 0 0 0,0
5. Žákovičová Zdenka 21                       32               2 53,0 1 21 0 0 0 0 0 21,0 1 32 32,0 0 0 0,0 0 0 0,0
6. Jambrichová Viera 28                       24               2 52,0 1 28 0 0 0 0 0 28,0 1 24 24,0 0 0 0,0 0 0 0,0
7. Ponická Mária 40                       7               2 47,0 1 40 0 0 0 0 0 40,0 1 7 7,0 0 0 0,0 0 0 0,0
8. Zahradníková Eva 25                       19               2 44,0 1 25 0 0 0 0 0 25,0 1 19 19,0 0 0 0,0 0 0 0,0
9. Nemčoková Klára 23                       21               2 44,0 1 23 0 0 0 0 0 23,0 1 21 21,0 0 0 0,0 0 0 0,0
10. Pastucha Ivan 27                       14               2 41,0 1 27 0 0 0 0 0 27,0 1 14 14,0 0 0 0,0 0 0 0,0
11. Šnábelová Sylvia 17                       23               2 40,0 1 17 0 0 0 0 0 17,0 1 23 23,0 0 0 0,0 0 0 0,0
12. Gajdoš Jozef                         40               1 40,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 40 40,0 0 0 0,0 0 0 0,0
13. Nosál Ivan 19                       20               2 39,0 1 19 0 0 0 0 0 19,0 1 20 20,0 0 0 0,0 0 0 0,0
14. Vilner Gertrúda 9                       28               2 37,0 1 9 0 0 0 0 0 9,0 1 28 28,0 0 0 0,0 0 0 0,0
15. Tomková Erika 18                       16               2 34,0 1 18 0 0 0 0 0 18,0 1 16 16,0 0 0 0,0 0 0 0,0
16. Šnábel Viliam 24                       9               2 33,0 1 24 0 0 0 0 0 24,0 1 9 9,0 0 0 0,0 0 0 0,0
17. Brezovan Daniel 15                       17               2 32,0 1 15 0 0 0 0 0 15,0 1 17 17,0 0 0 0,0 0 0 0,0
18. Ivan Michal                         30               1 30,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 30 30,0 0 0 0,0 0 0 0,0
19. Henc Marián                         27               1 27,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 27 27,0 0 0 0,0 0 0 0,0
20. Stašková Brigita 6                       18               2 24,0 1 6 0 0 0 0 0 6,0 1 18 18,0 0 0 0,0 0 0 0,0
21. Jančurová Dagmar 22                                       1 22,0 1 22 0 0 0 0 0 22,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
22. Jacková Soňa 12                       10               2 22,0 1 12 0 0 0 0 0 12,0 1 10 10,0 0 0 0,0 0 0 0,0
23. Slezáková Mária 10                       12               2 22,0 1 10 0 0 0 0 0 10,0 1 12 12,0 0 0 0,0 0 0 0,0
24. Sliš Martin 20                                       1 20,0 1 20 0 0 0 0 0 20,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
25. Mojžiš Daniel 16                       4               2 20,0 1 16 0 0 0 0 0 16,0 1 4 4,0 0 0 0,0 0 0 0,0
26. Matejovie Peter 2                       15               2 17,0 1 2 0 0 0 0 0 2,0 1 15 15,0 0 0 0,0 0 0 0,0
27. Chrobáková Iveta 13                       3               2 16,0 1 13 0 0 0 0 0 13,0 1 3 3,0 0 0 0,0 0 0 0,0
29. Petrík Marek 14                       1               2 15,0 1 14 0 0 0 0 0 14,0 1 1 1,0 0 0 0,0 0 0 0,0
28. Modránszky Peter 8                       6               2 14,0 1 8 0 0 0 0 0 8,0 1 6 6,0 0 0 0,0 0 0 0,0
30. Jašek Patrik 3                       11               2 14,0 1 3 0 0 0 0 0 3,0 1 11 11,0 0 0 0,0 0 0 0,0
31. Fornerová Marta                         13               1 13,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 13 13,0 0 0 0,0 0 0 0,0
32. Jalčová Jana 7                       5               2 12,0 1 7 0 0 0 0 0 7,0 1 5 5,0 0 0 0,0 0 0 0,0
33. Vaváková Katarína 11                                       1 11,0 1 11 0 0 0 0 0 11,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
34. Dioszegi Ľudovít 1                       8               2 9,0 1 1 0 0 0 0 0 1,0 1 8 8,0 0 0 0,0 0 0 0,0
35. Horňáková Eva 5                       2               2 7,0 1 5 0 0 0 0 0 5,0 1 2 2,0 0 0 0,0 0 0 0,0
36. Udvardy Alexander 4                       0               2 4,0 1 4 0 0 0 0 0 4,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
37. Vidová Andreja 0                       0               2 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
38. Furík Viliam 0                       0               2 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
39. Karaka Vladimír                         0               1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
40.                                           0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
41.                                           0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0