Tabuľka kvalifikácie na 23. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE  (2021)
   
2020/21  Hráči kvalifikovaní na 23. MS priamo z 22. MS 24.10. 21.11. 5.12. 2.1. 16.1. 13.2. 27.2. 20.3. 17.4. 8.5. 29.5. 12.6. 10.7. 28.8. počet Kvalifikačné body
Poradie  (iba majster) 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT turnajov
 Priezvisko, meno herňa herňa herňa herňa herňa herňa herňa herňa herňa KE MT Le HE BJ  
   
1.  Vernarský Jaroslav   22 35 40 40 25 40 30 40 35           9 307
2.  Smoliga Tomáš   35 26 27 26 12 15 19 35 32           9 227
3.  Zahradníková Eva   19 25 23 28 21 30 40 11 24           9 221
4.  Jambrichová Viera   24 28 35 24 5 28 23 21 26           9 214
5.  Tomková Erika   16 18 21 14 40 17 35 30 20           9 211
6.  Pinter Patrik   25 32 9 35 24 27 21 25 13           9 211
7.  Pastucha Ivan   14 27 24 6 28 21 32 19 15           9 186
8.  Šnábelová Sylvia   23 17 20 16 19 18 28 17 23           9 181
9.  Janikovičová Miroslava   26 30 3 13 7 25 24 28 17           9 173
10.  Jančurová Dagmar     22 30   18 9 27 26 25           7 157
11.  Šnábel Viliam   9 24 5 25 0 32 16 14 22           9 147
12.  Nemčoková Klára   21 23 14 22 17 19 5 6 4           9 131
13.  Štrba Miroslav         32 35   11 24 27           5 129
14.  Henc Marián   27   8 15 22 24 25               6 121
15.  Gajdoš Jozef   40     27 20       30           4 117
16.  Žákovičová Zdenka   32 21 4 19 9 13 15 1 2           9 116
17.  Ivan Michal   30   25 20 32     7             5 114
18.  Ponická Mária   7 40 16 4 2 16 3 10 7           9 105
19.  Matejovie Peter   15 2 26 7 3 20 8 23 0           9 104
20.  Sliš Martin     20   18 13 26 4   21           6 102
21.  Modránszky Peter   6 8 17 1   23 10 16 18           8 99
22.  Mojžiš Daniel   4 16 6 21 14 22 6 0 10           9 99
23.  Nosál Ivan   20 19           18 40           4 97
24.  Vilner Gertrúda   28 9 7 23 26                   5 93
25.  Lančarič Norbert           30 35   27             3 92
26.  Fornerová Marta   13   12 30 11 14   9 0           7 89
27.  Milan Ján       28 17 27   17               4 89
28.  Slezáková Mária   12 10 0 11 1 0 26 15 9           9 84
29.  Vaváková Katarína     11 13 8 6 6 18 13 8           8 83
30.  Stašková Brigita   18 6 0 3 23 0 22 2 3           9 77
31.  Jalčová Jana   5 7 0 0 0 11 12 22 16           9 73
32.  Brezovan Daniel   17 15 2 9 16 10 0 3 0           9 72
33.  Janovská Renata       1   8 8   32 19           5 68
34.  Barák Peter           0 7 14 20 12           5 53
35.  Jacková Soňa   10 12 19 10 0 0     0           7 51
36.  Chrobáková Iveta   3 13 10 0 4 12 0 5 0           9 47
37.  Dioszegi Ľudovít   8 1 22 12 0 0 1 0 0           9 44
38.  Boroš Pavol         5 15 4 20               4 44
39.  Karaka Vladimír   0   15       13 8 5           5 41
40.  Jaso Miroslav                 12 28           2 40
41.  Rodr Tomáš           10 3 7 4 11           5 35
42.  Petrík Marek   1 14 18 0 0                   5 33
43.  Daniš Tomáš       32                       1 32
44.  Horňáková Eva   2 5 11 0 0 5 2 0 0           9 25
45.  Jašek Patrik   11 3     0 0 0 0 1           7 15
46.  Rybárska Iveta       0   0 0 0 0 14           6 14
47.  Jankovič Maroš               9               1 9
48.  Černinská Anna         0 0 2 0 0 6           6 8
49.  Udvardy Alexander   0 4 0 0 0 0 0 0 0           9 4
50.  Furík Viliam   0 0 0 2 0 1 0 0 0           9 3
51.  Vidová Andreja   0 0 0 0 0 0 0   0           8 0
52.  Furíková Zuzana           0     0 0           3 0
53.  Ištvánová Katarína           0 0   0             3 0
54.  Plesníková Ivana                   0           1 0
55.                                  0 0