BINGOSTAR 2020/2021     Bingá na živých turnajoch                                             MS Bingá v sezóne
2020/21   21.11.   5.12.   16.1.   13.2.   27.2.   20.3.   17.4.   8.5.   29.5.   12.6.   10.7.   28.8.   počet počet bíng na turnajoch suma bodov za bingá bingá na turnaj 2.-3.10.   počet počet bíng v sezóne suma bodov za bingá bingá na partiu
Poradie   1.QT   2.QT   3.QT   4.QT   5.QT   6.QT   7.QT   8.QT   9.QT   10.QT   11.QT   12.QT   turnajov MS   partií
 Priezvisko, meno ZM   KN   BB   LH   BA   PO   PE   KE   MT   Le   HE   BB     LM   v sezóne
                                                   
1.  Ivan Michal                                       9 693         1 9 693 9,00     7 9 693 1,29
2.  Janovská Renáta                                       7 529         1 7 529 7,00     7 7 529 1,00
3.  Mojžiš Daniel                                       6 461         1 6 461 6,00     7 6 461 0,86
4.  Modránszky Peter                                       6 457         1 6 457 6,00     7 6 457 0,86
5.  Janikovičová Miroslava                                       6 431         1 6 431 6,00     7 6 431 0,86
6.  Furík Viliam                                       5 417         1 5 417 5,00     6 5 417 0,83
7.  Pinter Patrik                                       5 385         1 5 385 5,00     7 5 385 0,71
8.  Zahradníková Eva                                       5 376         1 5 376 5,00     7 5 376 0,71
9.  Plesníková Ivana                                       4 326         1 4 326 4,00     7 4 326 0,57
10.  Slezáková Mária                                       4 310         1 4 310 4,00     7 4 310 0,57
11.  Brodenec Ivan                                       4 302         1 4 302 4,00     7 4 302 0,57
12.  Koleno Marián                                       4 282         1 4 282 4,00     6 4 282 0,67
13.  Chobotová Vladimíra                                       3 267         1 3 267 3,00     6 3 267 0,50
14.  Jančurová Dagmar                                       3 246         1 3 246 3,00     7 3 246 0,43
15.  Šnábel Viliam                                       3 230         1 3 230 3,00     7 3 230 0,43
16.  Barák Peter                                       3 226         1 3 226 3,00     7 3 226 0,43
17.  Tomková Erika                                       3 225         1 3 225 3,00     7 3 225 0,43
18.  Udvardy Alexander                                       3 210         1 3 210 3,00     6 3 210 0,50
19.  Ferčíková Erika                                       2 156         1 2 156 2,00     7 2 156 0,29
20.  Milan Ján                                       2 156         1 2 156 2,00     7 2 156 0,29
21.  Dulajová Zdenka                                       2 145         1 2 145 2,00     7 2 145 0,29
22.  Chrobáková Iveta                                       1 98         1 1 98 1,00     6 1 98 0,17
23.  Ponická Mária                                       1 78         1 1 78 1,00     7 1 78 0,14
24.  Černinská Anna                                       1 72         1 1 72 1,00     6 1 72 0,17
25.  De Nadai Eva                                       1 60         1 1 60 1,00     6 1 60 0,17
26.  Nemčoková Klára                                       0 0         1 0 0 0,00     7 0 0 0,00
27.  Vaváková Katarína                                       0 0         1 0 0 0,00     7 0 0 0,00