BINGOSTAR 2020/2021     Bingá na živých turnajoch                                             MS Bingá v sezóne
2020/21   21.11.   5.12.   16.1.   13.2.   27.2.   20.3.   17.4.   8.5.   29.5.   12.6.   10.7.   28.8.   počet počet bíng na turnajoch suma bodov za bingá bingá na turnaj 2.-3.10.   počet počet bíng v sezóne suma bodov za bingá bingá na partiu
Poradie   1.QT   2.QT   3.QT   4.QT   5.QT   6.QT   7.QT   8.QT   9.QT   10.QT   11.QT   12.QT   turnajov MS   partií
 Priezvisko, meno ZM   KN   BB   LH   BA   PO   PE   KE   MT   Le   HE   BB     LM   v sezóne
                                                   
1.  Ivan Michal                                       9 693 2 210 6 438 3 17 1341 5,67     20 17 1341 0,85
2.  Zahradníková Eva                                       5 376 3 159 8 629 3 16 1164 5,33     21 16 1164 0,76
3.  Pinter Patrik                                       5 385     7 670 2 12 1055 6,00     14 12 1055 0,86
4.  Modránszky Peter                                       6 457     6 486 2 12 943 6,00     14 12 943 0,86
5.  Gajdoš Jozef                                           11 880     1 11 880 11,00     7 11 880 1,57
6.  Barák Peter                                       3 226 4 283 3 216 3 10 725 3,33     21 10 725 0,48
7.  Šnábel Viliam                                       3 230 3 240 3 252 3 9 722 3,00     21 9 722 0,43
8.  Plesníková Ivana                                       4 326 3 215 2 130 3 9 671 3,00     20 9 671 0,45
9.  Pastucha Ivan                                               7 536 1 7 536 7,00     7 7 536 1,00
9.  Vernarský Jaroslav                                               7 536 1 7 536 7,00     7 7 536 1,00
11.  Janovská Renáta                                       7 529         1 7 529 7,00     7 7 529 1,00
12.  Jančurová Dagmar                                       3 246     3 221 2 6 467 3,00     14 6 467 0,43
13.  Mojžiš Daniel                                       6 461         1 6 461 6,00     7 6 461 0,86
14.  Michalka Rastislav                                           6 459     1 6 459 6,00     6 6 459 1,00
15.  Janikovičová Miroslava                                       6 431         1 6 431 6,00     7 6 431 0,86
15.  Šnábelová Sylvia                                               6 431 1 6 431 6,00     7 6 431 0,86
17.  Milan Ján                                       2 156 3 375     2 5 531 2,50     13 5 531 0,38
18.  Furík Viliam                                       5 417         1 5 417 5,00     6 5 417 0,83
19.  Udvardy Alexander                                       3 210     2 119 2 5 329 2,50     13 5 329 0,38
20.  Frický Vladimír                                           5 294     1 5 294 5,00     7 5 294 0,71
21.  Rodr Tomáš                                               4 352 1 4 352 4,00     7 4 352 0,57
22.  Chrobáková Iveta                                       1 98 1 79 2 160 3 4 337 1,33     19 4 337 0,21
23.  Slezáková Mária                                       4 310         1 4 310 4,00     7 4 310 0,57
24.  Brodenec Ivan                                       4 302         1 4 302 4,00     7 4 302 0,57
25.  Nemčoková Klára                                       0 0     4 298 2 4 298 2,00     14 4 298 0,29
26.  Koleno Marián                                       4 282         1 4 282 4,00     6 4 282 0,67
27.  Burda Zbyněk                                               3 271 1 3 271 3,00     7 3 271 0,43
28.  Chobotová Vladimíra                                       3 267         1 3 267 3,00     6 3 267 0,50
29.  Tomková Erika                                       3 225         1 3 225 3,00     7 3 225 0,43
30.  Dioszegi Ľudovít                                               2 224 1 2 224 2,00     7 2 224 0,29
31.  Ferčíková Erika                                       2 156         1 2 156 2,00     7 2 156 0,29
32.  Dulajová Zdenka                                       2 145         1 2 145 2,00     7 2 145 0,29
33.  Žákovičová Zdenka                                               2 143 1 2 143 2,00     7 2 143 0,29
34.  Mačingová Eva                                           1 85     1 1 85 1,00     6 1 85 0,17
35.  Ponická Mária                                       1 78     0 0 2 1 78 0,50     14 1 78 0,07
36.  Ištvánová Katarína                                           1 76     1 1 76 1,00     6 1 76 0,17
37.  Jalčová Jana                                           1 74     1 1 74 1,00     6 1 74 0,17
38.  Černinská Anna                                       1 72     0 0 2 1 72 0,50     13 1 72 0,08
39.  De Nadai Eva                                       1 60         1 1 60 1,00     6 1 60 0,17
40.  Vaváková Katarína                                       0 0         1 0 0 0,00     7 0 0 0,00
40.  Brezovan Daniel                                           0 0     1 0 0 0,00     6 0 0 0,00
40.  Vilner Gertrúda                                           0 0     1 0 0 0,00     7 0 0 0,00