Najvyššie spoločné skóre 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
HE ´21 1.   Chrobáková Iveta   Michalka Rastislav 349 : 625 974
HE ´21 2.   Zahradníková Eva   Michalka Rastislav 375 : 681 1056
HE ´21 3.   Jalčová Jana   Frický Vladimír 387 : 589 976
HE ´21 4.   Ivan Michal   Šnábel Viliam 461 : 385 846
HE ´21 5.   Zahradníková Eva   Frický Vladimír 461 : 496 957
HE ´21 6.   Brezovan Daniel   Milan Ján 374 : 630 1004
HE ´21 7.   Gajdoš Jozef   Frický Vladimír 604 : 417 1021
                   
 Výhra najväčším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
HE ´21 1.   Chrobáková Iveta   Michalka Rastislav 349 : 625 276
HE ´21 2.   Zahradníková Eva   Michalka Rastislav 375 : 681 306
HE ´21 3.   Jalčová Jana   Frický Vladimír 387 : 589 202
HE ´21 4.   Brezovan Daniel   Mačingová Eva 498 : 305 193
HE ´21 5.   Vilner Gertrúda   Ištvánová Katarína 509 : 382 127
HE ´21 6.   Brezovan Daniel   Milan Ján 374 : 630 256
HE ´21 7.   Gajdoš Jozef   Frický Vladimír 604 : 417 187
                   
 Prehra najmenším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
HE ´21 1.   Mačingová Eva   Ivan Michal 411 : 435 24
HE ´21 2.   Mačingová Eva   Vilner Gertrúda 383 : 361 22
HE ´21 3.   Michalka Rastislav   Barák Peter 371 : 406 35
HE ´21 4.   Jalčová Jana   Zahradníková Eva 400 : 411 11
HE ´21 5.   Barák Peter   Ivan Michal 442 : 446 4
HE ´21 6.   Michalka Rastislav   Vilner Gertrúda 422 : 414 8
HE ´21 7.   Vilner Gertrúda   Zahradníková Eva 407 : 404 3
                   
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body
HE ´21 1.   Gajdoš   nekopa(ť)       66
HE ´21 2.   Frický   vozňu       40
HE ´21 3.   Vilner   pobaľ       44
HE ´21 4.   Chrobáková   poľahne       48
HE ´21 5.   Mačingová   fény       40
HE ´21 6.   Plesníková   hôľ       38
HE ´21 7.   Gajdoš   (n)evsali       68
                   
 Najhodnotnejší ťah na turnaji
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
HE ´21 1.   Michalka   firno(c)h, fa       110
HE ´21 2.   Frický   grantom       100
HE ´21 3.   Šnábel   be(l)avom       83
HE ´21 4.   Zahradníková   (c)hytrou       96
HE ´21 5.   Gajdoš   plodenie       89
HE ´21 6.   Milan   miech(o)ví       212
HE ´21 7.   Gajdoš   kohútove       125
                   
 Stovky
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
HE ´21 1.   Michalka   firno(c)h, fa       110
HE ´21 2.   Frický   grantom       100
HE ´21 6.   Milan   miech(o)ví       212
HE ´21 6.   Ivan   klingaj(ú)       122
HE ´21 7.   Gajdoš   kohútove       125