Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
p.č.   SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Barák Peter 9 4 283 70,75 1 0 0 1 2 130 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 91 2 1 62
2 Brezovan Daniel 8 0 0 0,00 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
3 Frický Vladimír 6 5 294 58,80 0 0 0 1 1 100 1 1 61 1 0 0 1 2 149 1 0 0 1 1 84
4 Gajdoš Jozef 8 11 880 80,00 2 2 140 1 1 76 1 1 76 0 1 63 1 2 175 2 1 95 1 3 255
5 Chrobáková Iveta 3 1 79 79,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 79
6 Ištvánová Katarína 6 1 76 76,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 76 0 0 0
7 Ivan Michal 4 2 210 105,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 88 0 0 0 1 1 122 0 0 0
8 Jalčová Jana 6 1 74 74,00 2 0 0 1 1 74 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mačingová Eva 7 1 85 85,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 85 1 0 0 0 0 0
10 Michalka Rastislav 10 6 459 76,50 2 2 146 0 3 245 2 1 68 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
11 Milan Ján 5 3 375 125,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 298 2 1 77
12 Plesníková Ivana 4 3 215 71,67 2 1 69 0 1 78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 68 0 0 0
13 Šnábel Viliam 7 3 240 80,00 1 0 0 1 1 69 2 1 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 88
14 Vilner Getrúda 5 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15 Zahradníková Eva 8 3 159 53,00 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 96 1 0 0 0 0 0 1 1 63
16   0 0 0 0,00                                          
17   0 0 0 0,00                                          
18   0 0 0 0,00                                          
19   0 0 0 0,00                                          
20   0 0 0 0,00                                          
SZK 96 44 3429   14 6 355 14 10 772 14 4 288 14 3 247 14 5 409 14 7 750 12 9 708
PZK       77,93     59,17     77,20     72,00     82,33     81,80     107,14     78,67
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj