2. PÍSOMNÁ SÚTAŽ V SCRABBLE
súťažná sezóna 2020/2021


Začiatok 17. 4. 2021

Svoje riešenia posielajte na adresu>  pisomna.scrabble@gmail.com

Termín uzávierky cca 9. 2021, presný dátum vcas upresníme


Bolo vylosovaných 10 zásobníkov, s ktorými sa hrá. Poradie zásobníkov je pevné!

Pravidlá pre losovanie zásobníkov

Úlohou je, aby ste desiatimi tahmi dosiahli co najvyššiu bodovú hodnotu.
Pre vyloženie prvého slova použite iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na polícku H8 (stredné polícko hracieho plánu).
Pre druhý tah použite iba písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí tah použite písmená z tretieho zásobníka a tak pokracujete až do desiateho tahu, kedy použijete písmená z desiateho zásobníka.
Je dovolené v niektorom tahu nepoložit žiadne slovo, zapocítat si 0 bodov a pokracovat dalším zásobníkom.

Pri tvorbe slov musia byt dodržané zodpovedajúce casti sútažného poriadku.

Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové císlo tahu, polohu zaciatocného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. dalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu tahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stlpec a potom riadok (napr. 8H); ak slovo smeruje zlava doprava, uvediete najprv riadok a potom stlpec (napr. H8). Na konci uvedte celkový súcet bodov za 10 tahov.

POZOR: Kedže na svete sa vyskytujú dva typy scrabblovníc - jedna s riadkami oznacenými písmenami a druhá s riadkami oznacenými císlami - vy uvádzajte polohu zaciatocného písmena podla scrabblovnice, kde sú riadky oznacené písmenami a stlpce císlami.

Samozrejme uvedte aj kontakt na vás (meno a priezvisko, mesto, e-mail).
Hrác má právo poslat vylepšené alebo opravné riešenie. Do hodnotenia sa berie posledné prijaté riešenie.

V sezóne 2020/2021 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné sútaže. Tie nebudú mat kvalifikacný charakter, ale výsledky oboch sútaží sa zapocítajú do Slovenského pohára.

 

Zásobníky pre 2. písomnú sútaž 2020/2021