1. PÍSOMNÁ  SÚŤAŽ  V SCRABBLE
súťažná sezóna 2020/2021


Záver a vyhodnotenieBolo vylosovaných 10 zásobníkov, s ktorými sa hrá. Poradie zásobníkov je pevné!
Úlohou je, aby ste desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova použite iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah použite iba písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah použite písmená z tretieho zásobníka a tak pokračujete až do desiateho ťahu, kedy použijete písmená z desiateho zásobníka.
Je dovolené v niektorom ťahu nepoložiť žiadne slovo, započítať si 0 bodov a pokračovať ďalším zásobníkom.
 
    Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.
 
Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. 8H); ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. H8). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov.
POZOR: Keďže na svete sa vyskytujú dva typy scrabblovníc - jedna s riadkami označenými písmenami a druhá s riadkami označenými číslami - vy uvádzajte polohu začiatočného písmena podľa scrabblovnice, kde sú riadky označené písmenami a stĺpce číslami.

Samozrejme uveďte aj kontakt na vás (meno a priezvisko, mesto, e-mail).
Hráč má právo poslať vylepšené alebo opravné riešenie. Do hodnotenia sa berie posledné prijaté riešenie.
 

V sezóne 2020/2021 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné súťaže.
Tie nebudú mať kvalifikačný charakter, ale výsledky oboch súťaží sa započítajú do Slovenského pohára.

Vítazom 1. písomnej sútaže 2020/2021 sa stal Marcel Makovník.
Blahoželáme!
Pozrite si jeho 830-bodové riešenie

 1. Marcel Makovník (830 bodov)
 2. Ivan Pastucha (804 bodov)
 3. Viera Jambrichová (792 boodov)
 4. Jaroslav Vernarský (769 bodov)
 5. Noro Lančarič (751 bodov)
 6. Július Alexy (709 bodov)
 7. Vladimír Karaka (700 bodov)
 8. Patrik Pinter (681 bodov)
 9. Tomáš Smoliga (639 bodov)
 10. Alexander Udvardy (633 bodov)
 11. Ján Paco (625 bodov)
 12. Gabriela Sládeková (608 bodov)
 13. Peter Barák (587 bodov)
 14. Zdenka Žákovičová (525 bodov)
 15. Miroslav Kiss (515 bodov)
 16. Peter Modránszky (482 bodov)
 17. Daniel Mojžiš (447 bodov)
 18. Dáša Kašparová (424 bodov)
 19. Cecília Telková (394 bodov)
 20. Lenka Stahlová (263 bodov)

1_pisomná sútaž