SLOVENSKÝ  POHÁR  2020
 body zo siedmich najlepších kvalifikačných turnajov                 V prípade rovnosti bodov viac zaváži :      
 body z lepšej písomnej súťaže                            - počet bodov na živých turnajoch       
 body z lepšieho internetového turnaja                        - najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)    
 body z Majstrovstiev Slovenska vynásobené koeficientom 2                - väčší počet absolvovaných turnajov      
 body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble vynásobené koeficientom 2                          
 
2020 súťaž 26.10. 16.11. 7.12. 18.1. 8.2. 29.2. 21.3. 18.4. 2.5. 30.5. 13.6. 4.7. 29.8. 12.9. 03/20 09/20 03/20 09/20 Vykladacie MS 22. MS Počet súťaží Body spolu KVALIFIKAČNÉ TURNAJE INTERNETOVÁ SÚŤAŽ PÍSOMNÁ SÚŤAŽ
por. meno 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 4.4. 3.-4.10. počet QT 1.naj QT 2.naj QT 3.naj QT 4.naj QT 5.naj QT 6.naj QT 7.naj QT body QT počet IS 1.naj IS body IS počet PS 1.naj PS body PS
BJ KN LC PP BA LH PO Mo KE Le BB HE PE MT súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
koeficient x 2,0 x 2,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 
                                           
1. Zahradníková Eva  40                                       1 40.0 1 40 0 0 0 0 0 0 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 40
2. Pinter Patrik  35                                       1 35.0 1 35 0 0 0 0 0 0 35.0 0 0 0.0 0 0 0.0 35
3. Vilner Gertrúda 32                                       1 32.0 1 32 0 0 0 0 0 0 32.0 0 0 0.0 0 0 0.0 32
4. Vernarský Jaroslav  30                                       1 30.0 1 30 0 0 0 0 0 0 30.0 0 0 0.0 0 0 0.0 30
5. Pastucha Ivan  28                                       1 28.0 1 28 0 0 0 0 0 0 28.0 0 0 0.0 0 0 0.0 28
6. Poremba Jozef  27                                       1 27.0 1 27 0 0 0 0 0 0 27.0 0 0 0.0 0 0 0.0 27
7. Tomková Erika 26                                       1 26.0 1 26 0 0 0 0 0 0 26.0 0 0 0.0 0 0 0.0 26
8. Brodenec Ivan  25                                       1 25.0 1 25 0 0 0 0 0 0 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 25
9. Šnábel Viliam 24                                       1 24.0 1 24 0 0 0 0 0 0 24.0 0 0 0.0 0 0 0.0 24
10. Žákovičová Zdenka  23                                       1 23.0 1 23 0 0 0 0 0 0 23.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23
11. Brezovan Daniel 22                                       1 22.0 1 22 0 0 0 0 0 0 22.0 0 0 0.0 0 0 0.0 22
12. Jalčová Jana 21                                       1 21.0 1 21 0 0 0 0 0 0 21.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21
13. Stašková Brigita 20                                       1 20.0 1 20 0 0 0 0 0 0 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20
14. Jančurová Dagmar  19                                       1 19.0 1 19 0 0 0 0 0 0 19.0 0 0 0.0 0 0 0.0 19
15. Jacková Soňa  18                                       1 18.0 1 18 0 0 0 0 0 0 18.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18
16. Ponická Mária 17                                       1 17.0 1 17 0 0 0 0 0 0 17.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17
17. Chrobáková Iveta  16                                       1 16.0 1 16 0 0 0 0 0 0 16.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16
18. Štofaník Jozef 15                                       1 15.0 1 15 0 0 0 0 0 0 15.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15
19. Modránszky Peter 14                                       1 14.0 1 14 0 0 0 0 0 0 14.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14
20. Baranovičová Viera 13                                       1 13.0 1 13 0 0 0 0 0 0 13.0 0 0 0.0 0 0 0.0 13
21. Kiss Miroslav 12                                       1 12.0 1 12 0 0 0 0 0 0 12.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12
22. Černinská Anna 11                                       1 11.0 1 11 0 0 0 0 0 0 11.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11
23. Furíková Zuzana 10                                       1 10.0 1 10 0 0 0 0 0 0 10.0 0 0 0.0 0 0 0.0 10
24. Udvardy Alexander  9                                       1 9.0 1 9 0 0 0 0 0 0 9.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9
25. Furík Viliam 8                                       1 8.0 1 8 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8
26.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
27.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
28.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
29.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
30.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
31.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
32.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
33.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
34.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
35.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
36.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
37.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
38.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
39.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
40.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
41.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
42.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
43.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
44.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
45.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
46.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
47.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
48.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
49.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
50.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
51.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
52.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
53.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
54.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
55.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
56.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
57.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
58.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
59.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
60.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
61.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
62.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
63.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
64.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
65.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
66.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
67.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
68.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
69.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
70.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0