SLOVENSKÝ  POHÁR  2020
 body zo siedmich najlepších kvalifikačných turnajov                 V prípade rovnosti bodov viac zaváži :      
 body z lepšej písomnej súťaže                            - počet bodov na živých turnajoch       
 body z lepšieho internetového turnaja                        - najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)    
 body z Majstrovstiev Slovenska vynásobené koeficientom 2                - väčší počet absolvovaných turnajov      
 body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble vynásobené koeficientom 2                          
 
2020 súťaž 26.10. 16.11. 7.12. 18.1. 8.2. 29.2. 21.3. 18.4. 2.5. 30.5. 13.6. 4.7. 29.8. 12.9. 03/20 09/20 03/20 09/20 Vykladacie MS 22. MS Počet súťaží Body spolu KVALIFIKAČNÉ TURNAJE INTERNETOVÁ SÚŤAŽ PÍSOMNÁ SÚŤAŽ
por. meno 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 4.4. 3.-4.10. počet QT 1.naj QT 2.naj QT 3.naj QT 4.naj QT 5.naj QT 6.naj QT 7.naj QT body QT počet IS 1.naj IS body IS počet PS 1.naj PS body PS
BJ KN LC PP BA LH PO Mo KE Le BB HE PE MT súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
koeficient                                     x 2,0 x 2,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 
                                   
1. Pinter Patrik  35 25 28                                   3 88.0 3 35 28 25 0 0 0 0 88.0 0 0 0.0 0 0 0.0 88
2. Zahradníková Eva  40   40                                   2 80.0 2 40 40 0 0 0 0 0 80.0 0 0 0.0 0 0 0.0 80
3. Žákovičová Zdenka  23 19 35                                   3 77.0 3 35 23 19 0 0 0 0 77.0 0 0 0.0 0 0 0.0 77
4. Brodenec Ivan  25 24 23                                   3 72.0 3 25 24 23 0 0 0 0 72.0 0 0 0.0 0 0 0.0 72
5. Pastucha Ivan  28 20 21                                   3 69.0 3 28 21 20 0 0 0 0 69.0 0 0 0.0 0 0 0.0 69
6. Poremba Jozef  27 40                                     2 67.0 2 40 27 0 0 0 0 0 67.0 0 0 0.0 0 0 0.0 67
7. Tomková Erika 26 18 22                                   3 66.0 3 26 22 18 0 0 0 0 66.0 0 0 0.0 0 0 0.0 66
8. Lámer Peter   30 32                                   2 62.0 2 32 30 0 0 0 0 0 62.0 0 0 0.0 0 0 0.0 62
9. Ponická Mária 17 27 17                                   3 61.0 3 27 17 17 0 0 0 0 61.0 0 0 0.0 0 0 0.0 61
10. Vilner Gertrúda 32   18                                   2 50.0 2 32 18 0 0 0 0 0 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 50
11. Jančurová Dagmar  19   27                                   2 46.0 2 27 19 0 0 0 0 0 46.0 0 0 0.0 0 0 0.0 46
12. Ivan Michal   22 19                                   2 41.0 2 22 19 0 0 0 0 0 41.0 0 0 0.0 0 0 0.0 41
13. Chrobáková Iveta  16 10 13                                   3 39.0 3 16 13 10 0 0 0 0 39.0 0 0 0.0 0 0 0.0 39
14. Jalčová Jana 21   15                                   2 36.0 2 21 15 0 0 0 0 0 36.0 0 0 0.0 0 0 0.0 36
15. Jambrichová Viera   35                                     1 35.0 1 35 0 0 0 0 0 0 35.0 0 0 0.0 0 0 0.0 35
16. Gajdoš Jozef   32                                     1 32.0 1 32 0 0 0 0 0 0 32.0 0 0 0.0 0 0 0.0 32
17. Jacková Soňa  18   14                                   2 32.0 2 18 14 0 0 0 0 0 32.0 0 0 0.0 0 0 0.0 32
18. Frický Vladimír     30                                   1 30.0 1 30 0 0 0 0 0 0 30.0 0 0 0.0 0 0 0.0 30
19. Vernarský Jaroslav  30                                       1 30.0 1 30 0 0 0 0 0 0 30.0 0 0 0.0 0 0 0.0 30
20. Furík Viliam 8 13 8                                   3 29.0 3 13 8 8 0 0 0 0 29.0 0 0 0.0 0 0 0.0 29
21. Henc Marián   28                                     1 28.0 1 28 0 0 0 0 0 0 28.0 0 0 0.0 0 0 0.0 28
22. Brezovan Daniel 22   5                                   2 27.0 2 22 5 0 0 0 0 0 27.0 0 0 0.0 0 0 0.0 27
23. Udvardy Alexander  9 8 10                                   3 27.0 3 10 9 8 0 0 0 0 27.0 0 0 0.0 0 0 0.0 27
24. Lančarič Norbert   26                                     1 26.0 1 26 0 0 0 0 0 0 26.0 0 0 0.0 0 0 0.0 26
25. Janovská Renata     26                                   1 26.0 1 26 0 0 0 0 0 0 26.0 0 0 0.0 0 0 0.0 26
26. Kooijman Rudolf     25                                   1 25.0 1 25 0 0 0 0 0 0 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 25
27. Mojžiš Daniel     24                                   1 24.0 1 24 0 0 0 0 0 0 24.0 0 0 0.0 0 0 0.0 24
28. Šnábel Viliam 24                                       1 24.0 1 24 0 0 0 0 0 0 24.0 0 0 0.0 0 0 0.0 24
29. Koleno Marián   23                                     1 23.0 1 23 0 0 0 0 0 0 23.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23
30. Stašková Brigita 20   3                                   2 23.0 2 20 3 0 0 0 0 0 23.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23
31. Vaváková Katarína   21                                     1 21.0 1 21 0 0 0 0 0 0 21.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21
32. Modránszky Peter 14   7                                   2 21.0 2 14 7 0 0 0 0 0 21.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21
33. Furíková Zuzana 10 2 9                                   3 21.0 3 10 9 2 0 0 0 0 21.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21
34. Matejovie Peter     20                                   1 20.0 1 20 0 0 0 0 0 0 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20
35. Boroš Pavol   17                                     1 17.0 1 17 0 0 0 0 0 0 17.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17
36. Košlabová Silvia   16                                     1 16.0 1 16 0 0 0 0 0 0 16.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16
37. Zaťovičová Iveta     16                                   1 16.0 1 16 0 0 0 0 0 0 16.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16
38. Slezáková Mária   4 12                                   2 16.0 2 12 4 0 0 0 0 0 16.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16
39. Janikovičová Miroslava   5 11                                   2 16.0 2 11 5 0 0 0 0 0 16.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16
40. Sliš Martin   15                                     1 15.0 1 15 0 0 0 0 0 0 15.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15
41. Štofaník Jozef 15                                       1 15.0 1 15 0 0 0 0 0 0 15.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15
42. Horňák Štefan   14                                     1 14.0 1 14 0 0 0 0 0 0 14.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14
43. Baranovičová Viera 13                                       1 13.0 1 13 0 0 0 0 0 0 13.0 0 0 0.0 0 0 0.0 13
44. Košlab Peter   12                                     1 12.0 1 12 0 0 0 0 0 0 12.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12
45. Kiss Miroslav 12                                       1 12.0 1 12 0 0 0 0 0 0 12.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12
46. Horňáková Eva   11                                     1 11.0 1 11 0 0 0 0 0 0 11.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11
47. Černinská Anna 11                                       1 11.0 1 11 0 0 0 0 0 0 11.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11
48. Nemčoková Klára   9                                     1 9.0 1 9 0 0 0 0 0 0 9.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9
49. Fornerová Marta   7                                     1 7.0 1 7 0 0 0 0 0 0 7.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7
50. Ferčíková Erika   6                                     1 6.0 1 6 0 0 0 0 0 0 6.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6
51. Milan Ján     6                                   1 6.0 1 6 0 0 0 0 0 0 6.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6
52. Karaka Vladimír     4                                   1 4.0 1 4 0 0 0 0 0 0 4.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4
53. Krakovský Tomáš   3                                     1 3.0 1 3 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3
54. Slivková Jana     2                                   1 2.0 1 2 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2
55. Majerová Anna   1                                     1 1.0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1
56.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
57.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
58.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
59.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
60.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
61.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
62.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
63.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
64.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
65.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
66.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
67.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
68.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
69.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
70.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
71.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
72.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
73.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
74.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
75.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
76.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
77.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
78.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
79.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
80.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
81.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
82.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
83.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
84.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
85.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
86.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
87.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
88.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
89.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
90.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
91.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
92.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
93.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
94.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
95.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
96.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
97.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
98.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
99.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
100.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
101.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
102.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
103.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
104.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
105.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
106.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
107.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
108.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
109.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
110.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
111.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
112.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
113.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
114.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
115.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
116.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
117.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
118.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0