SLOVENSKÝ  POHÁR  2020
 body zo siedmich najlepších kvalifikačných turnajov                 V prípade rovnosti bodov viac zaváži :      
 body z lepšej písomnej súťaže                            - počet bodov na živých turnajoch       
 body z lepšieho internetového turnaja                        - najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)    
 body z Majstrovstiev Slovenska vynásobené koeficientom 2                - väčší počet absolvovaných turnajov      
 body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble vynásobené koeficientom 2                          
 
2020 súťaž 26.10. 16.11. 7.12. 18.1. 8.2. 29.2. 21.3. 18.4. 2.5. 30.5. 13.6. 4.7. 29.8. 12.9. 03/20 09/20 03/20 09/20 Vykladacie MS 22. MS Počet súťaží Body spolu KVALIFIKAČNÉ TURNAJE INTERNETOVÁ SÚŤAŽ PÍSOMNÁ SÚŤAŽ
por. meno 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 4.4. 3.-4.10. počet QT 1.naj QT 2.naj QT 3.naj QT 4.naj QT 5.naj QT 6.naj QT 7.naj QT body QT počet IS 1.naj IS body IS počet PS 1.naj PS body PS
BJ KN LC Št BA LH PO Mo KE Le BB HE PE MT súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
koeficient x 2,0 x 2,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 
1. Pinter Patrik  35 25 28 30 30                               5 148.0 5 35 30 30 28 25 0 0 148.0 0 0 0.0 0 0 0.0 148
2. Pastucha Ivan  28 20 21 23 24                               5 116.0 5 28 24 23 21 20 0 0 116.0 0 0 0.0 0 0 0.0 116
3. Lámer Peter   30 32 21 28                               4 111.0 4 32 30 28 21 0 0 0 111.0 0 0 0.0 0 0 0.0 111
4. Zahradníková Eva  40   40 28                                 3 108.0 3 40 40 28 0 0 0 0 108.0 0 0 0.0 0 0 0.0 108
5. Tomková Erika 26 18 22 17 18                               5 101.0 5 26 22 18 18 17 0 0 101.0 0 0 0.0 0 0 0.0 101
6. Brodenec Ivan  25 24 23 3 25                               5 100.0 5 25 25 24 23 3 0 0 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 100
7. Gajdoš Jozef   32   27 40                               3 99.0 3 40 32 27 0 0 0 0 99.0 0 0 0.0 0 0 0.0 99
8. Poremba Jozef  27 40   8 23                               4 98.0 4 40 27 23 8 0 0 0 98.0 0 0 0.0 0 0 0.0 98
9. Žákovičová Zdenka  23 19 35 20                                 4 97.0 4 35 23 20 19 0 0 0 97.0 0 0 0.0 0 0 0.0 97
10. Jančurová Dagmar  19   27 14 19                               4 79.0 4 27 19 19 14 0 0 0 79.0 0 0 0.0 0 0 0.0 79
11. Ponická Mária 17 27 17 4 14                               5 79.0 5 27 17 17 14 4 0 0 79.0 0 0 0.0 0 0 0.0 79
12. Janikovičová Miroslava   5 11 35 26                               4 77.0 4 35 26 11 5 0 0 0 77.0 0 0 0.0 0 0 0.0 77
13. Ivan Michal   22 19 26 10                               4 77.0 4 26 22 19 10 0 0 0 77.0 0 0 0.0 0 0 0.0 77
14. Vilner Gertrúda 32   18 24                                 3 74.0 3 32 24 18 0 0 0 0 74.0 0 0 0.0 0 0 0.0 74
15. Vernarský Jaroslav  30     40                                 2 70.0 2 40 30 0 0 0 0 0 70.0 0 0 0.0 0 0 0.0 70
16. Jambrichová Viera   35     32                               2 67.0 2 35 32 0 0 0 0 0 67.0 0 0 0.0 0 0 0.0 67
17. Janovská Renata     26 19 21                               3 66.0 3 26 21 19 0 0 0 0 66.0 0 0 0.0 0 0 0.0 66
18. Chrobáková Iveta  16 10 13 16 7                               5 62.0 5 16 16 13 10 7 0 0 62.0 0 0 0.0 0 0 0.0 62
19. Brezovan Daniel 22   5 32                                 3 59.0 3 32 22 5 0 0 0 0 59.0 0 0 0.0 0 0 0.0 59
20. Frický Vladimír     30 25                                 2 55.0 2 30 25 0 0 0 0 0 55.0 0 0 0.0 0 0 0.0 55
21. Lančarič Norbert   26     27                               2 53.0 2 27 26 0 0 0 0 0 53.0 0 0 0.0 0 0 0.0 53
22. Mojžiš Daniel     24 18 11                               3 53.0 3 24 18 11 0 0 0 0 53.0 0 0 0.0 0 0 0.0 53
23. Henc Marián   28     20                               2 48.0 2 28 20 0 0 0 0 0 48.0 0 0 0.0 0 0 0.0 48
24. Koleno Marián   23   22                                 2 45.0 2 23 22 0 0 0 0 0 45.0 0 0 0.0 0 0 0.0 45
25. Jacková Soňa  18   14 13                                 3 45.0 3 18 14 13 0 0 0 0 45.0 0 0 0.0 0 0 0.0 45
26. Boroš Pavol   17     22                               2 39.0 2 22 17 0 0 0 0 0 39.0 0 0 0.0 0 0 0.0 39
27. Jalčová Jana 21   15 2 0                               4 38.0 4 21 15 2 0 0 0 0 38.0 0 0 0.0 0 0 0.0 38
28. Šimko Marián         35                               1 35.0 1 35 0 0 0 0 0 0 35.0 0 0 0.0 0 0 0.0 35
29. Stašková Brigita 20   3 12                                 3 35.0 3 20 12 3 0 0 0 0 35.0 0 0 0.0 0 0 0.0 35
30. Matejovie Peter     20 15                                 2 35.0 2 20 15 0 0 0 0 0 35.0 0 0 0.0 0 0 0.0 35
31. Udvardy Alexander  9 8 10 7                                 4 34.0 4 10 9 8 7 0 0 0 34.0 0 0 0.0 0 0 0.0 34
32. Sliš Martin   15     17                               2 32.0 2 17 15 0 0 0 0 0 32.0 0 0 0.0 0 0 0.0 32
33. Modránszky Peter 14   7 10                                 3 31.0 3 14 10 7 0 0 0 0 31.0 0 0 0.0 0 0 0.0 31
34. Vaváková Katarína   21     9                               2 30.0 2 21 9 0 0 0 0 0 30.0 0 0 0.0 0 0 0.0 30
35. Slezáková Mária   4 12 11 3                               4 30.0 4 12 11 4 3 0 0 0 30.0 0 0 0.0 0 0 0.0 30
36. Furík Viliam 8 13 8 0 0                               5 29.0 5 13 8 8 0 0 0 0 29.0 0 0 0.0 0 0 0.0 29
37. Kooijman Rudolf     25                                   1 25.0 1 25 0 0 0 0 0 0 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 25
38. Šnábel Viliam 24                                       1 24.0 1 24 0 0 0 0 0 0 24.0 0 0 0.0 0 0 0.0 24
39. Ferčíková Erika   6     16                               2 22.0 2 16 6 0 0 0 0 0 22.0 0 0 0.0 0 0 0.0 22
40. Horňák Štefan   14     8                               2 22.0 2 14 8 0 0 0 0 0 22.0 0 0 0.0 0 0 0.0 22
41. Kiss Miroslav 12     9                                 2 21.0 2 12 9 0 0 0 0 0 21.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21
42. Furíková Zuzana 10 2 9 0 0                               5 21.0 5 10 9 2 0 0 0 0 21.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21
43. Černinská Anna 11     5 1                               3 17.0 3 11 5 1 0 0 0 0 17.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17
44. Horňáková Eva   11     6                               2 17.0 2 11 6 0 0 0 0 0 17.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17
45. Košlabová Silvia   16                                     1 16.0 1 16 0 0 0 0 0 0 16.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16
46. Zaťovičová Iveta     16                                   1 16.0 1 16 0 0 0 0 0 0 16.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16
47. Štofaník Jozef 15                                       1 15.0 1 15 0 0 0 0 0 0 15.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15
48. Michalka Rastislav         15                               1 15.0 1 15 0 0 0 0 0 0 15.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15
49. Baranovičová Viera 13                                       1 13.0 1 13 0 0 0 0 0 0 13.0 0 0 0.0 0 0 0.0 13
50. Nosál Ivan         13                               1 13.0 1 13 0 0 0 0 0 0 13.0 0 0 0.0 0 0 0.0 13
51. Košlab Peter   12                                     1 12.0 1 12 0 0 0 0 0 0 12.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12
52. Škavronka Ivo         12                               1 12.0 1 12 0 0 0 0 0 0 12.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12
53. Nemčoková Klára   9                                     1 9.0 1 9 0 0 0 0 0 0 9.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9
54. Fornerová Marta   7                                     1 7.0 1 7 0 0 0 0 0 0 7.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7
55. Majerová Anna   1   1 5                               3 7.0 3 5 1 1 0 0 0 0 7.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7
56. Skalková Anna       6                                 1 6.0 1 6 0 0 0 0 0 0 6.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6
57. Milan Ján     6                                   1 6.0 1 6 0 0 0 0 0 0 6.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6
58. Karaka Vladimír     4 0                                 2 4.0 2 4 0 0 0 0 0 0 4.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4
59. Rybárska Iveta         4                               1 4.0 1 4 0 0 0 0 0 0 4.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4
60. Krakovský Tomáš   3                                     1 3.0 1 3 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3
61. Slivková Jana     2                                   1 2.0 1 2 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2
62. Doležalová Lenka         2                               1 2.0 1 2 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2
63. Skalka Peter       0                                 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
64. Chmelárová Alžbeta       0                                 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
65. Hesko Miroslav       0                                 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
66.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
67.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
68.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
69.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
70.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
71.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
72.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
73.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
74.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
75.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
76.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
77.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
78.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
79.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
80.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
81.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
82.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
83.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
84.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
85.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
86.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
87.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
88.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
89.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
90.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
91.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
92.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
93.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
94.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
95.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
96.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
97.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
98.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
99.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
100.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
101.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
102.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
103.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
104.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
105.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
106.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
107.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
108.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
109.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
110.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
111.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
112.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
113.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
114.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
115.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
116.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
117.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
118.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0