Tabuľka kvalifikácie na 22. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE  (2020)
   
2019/20  Hráči kvalifikovaní na 22. MS priamo z 21. MS 26.10. 16.11. 7.12. 18.1. 8.2. 29.2. 21.3. 18.4. 2.5. 30.5. 13.6. 4.7. 29.8. 12.9. počet Kvalifikačné body Body SP
Poradie  (iba majster) 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT turnajov
 Priezvisko, meno BJ KN LC PP BA LH PO Mo KE Le BB HE PE MT  
   
1.  Pinter Patrik    35 25 28                       3 88
2.  Zahradníková Eva    40   40                       2 80
3.  Žákovičová Zdenka    23 19 35                       3 77
4.  Brodenec Ivan    25 24 23                       3 72
5.  Pastucha Ivan    28 20 21                       3 69
6.  Poremba Jozef    27 40                         2 67
7.  Tomková Erika   26 18 22                       3 66
8.  Lámer Peter     30 32                       2 62
9.  Ponická Mária   17 27 17                       3 61
10.  Vilner Gertrúda   32   18                       2 50
11.  Jančurová Dagmar    19   27                       2 46
12.  Ivan Michal     22 19                       2 41
13.  Chrobáková Iveta    16 10 13                       3 39
14.  Jalčová Jana   21   15                       2 36
15.  Jambrichová Viera     35                         1 35
16.  Gajdoš Jozef     32                         1 32
17.  Jacková Soňa    18   14                       2 32
18.  Frický Vladimír       30                       1 30
19.  Vernarský Jaroslav    30                           1 30
20.  Furík Viliam   8 13 8                       3 29
21.  Henc Marián     28                         1 28
22.  Brezovan Daniel   22   5                       2 27
23.  Udvardy Alexander    9 8 10                       3 27
24.  Lančarič Norbert     26                         1 26
25.  Janovská Renata       26                       1 26
26.  Kooijman Rudolf       25                       1 25
27.  Mojžiš Daniel       24                       1 24
28.  Šnábel Viliam   24                           1 24
29.  Koleno Marián     23                         1 23
30.  Stašková Brigita   20   3                       2 23
31.  Vaváková Katarína     21                         1 21
32.  Modránszky Peter   14   7                       2 21
33.  Furíková Zuzana   10 2 9                       3 21
34.  Matejovie Peter       20                       1 20
35.  Boroš Pavol     17                         1 17
36.  Košlabová Silvia     16                         1 16
37.  Zaťovičová Iveta       16                       1 16
38.  Slezáková Mária     4 12                       2 16
39.  Janikovičová Miroslava     5 11                       2 16
40.  Sliš Martin     15                         1 15
41.  Štofaník Jozef   15                           1 15
42.  Horňák Štefan     14                         1 14
43.  Baranovičová Viera   13                           1 13
44.  Košlab Peter     12                         1 12
45.  Kiss Miroslav   12                           1 12
46.  Horňáková Eva     11                         1 11
47.  Černinská Anna   11                           1 11
48.  Nemčoková Klára     9                         1 9
49.  Fornerová Marta     7                         1 7
50.  Ferčíková Erika     6                         1 6
51.  Milan Ján       6                       1 6
52.  Karaka Vladimír       4                       1 4
53.  Krakovský Tomáš     3                         1 3
54.  Slivková Jana       2                       1 2
55.  Majerová Anna     1                         1 1
56.  Štrba Miroslav majster                             0 0
57.                                  0 0
58.                                  0 0
59.                                  0 0
60.                                  0 0
61.                                  0 0
62.                                  0 0
63.                                  0 0
64.                                  0 0
65.                                  0 0
66.                                  0 0
67.                                  0 0
68.                                  0 0
69.                                  0 0
70.                                  0 0
71.                                  0 0
72.                                  0 0
73.                                  0 0
74.                                  0 0
75.                                  0 0
76.                                  0 0
77.                                  0 0
78.                                  0 0
79.                                  0 0
80.                                  0 0
81.                                  0 0
82.                                  0 0
83.                                  0 0
84.                                  0 0
85.                                  0 0
86.                                  0 0
87.                                  0 0
88.                                  0 0
89.                                  0 0
90.                                  0 0
91.                                  0 0
92.                                  0 0
93.                                  0 0
94.                                  0 0
95.                                  0 0