Tabuľka kvalifikácie na 22. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE  (2020)
   
2019/20  Hráči kvalifikovaní na 22. MS priamo z 21. MS 26.10. 16.11. 7.12. 18.1. 8.2. 29.2. 21.3. 18.4. 2.5. 30.5. 13.6. 4.7. 29.8. 12.9. počet Kvalifikačné body Body SP
Poradie  (iba majster) 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT turnajov
 Priezvisko, meno BJ KN LC PP BA LH PO Mo KE Le BB HE PE MT  
                                     
1.  Zahradníková Eva    40                           1 40
2.  Pinter Patrik    35                           1 35
3.  Vilner Gertrúda   32                           1 32
4.  Vernarský Jaroslav    30                           1 30
5.  Pastucha Ivan    28                           1 28
6.  Poremba Jozef    27                           1 27
7.  Tomková Erika   26                           1 26
8.  Brodenec Ivan    25                           1 25
9.  Šnábel Viliam   24                           1 24
10.  Žákovičová Zdenka    23                           1 23
11.  Brezovan Daniel   22                           1 22
12.  Jalčová Jana   21                           1 21
13.  Stašková Brigita   20                           1 20
14.  Jančurová Dagmar    19                           1 19
15.  Jacková Soňa    18                           1 18
16.  Ponická Mária   17                           1 17
17.  Chrobáková Iveta    16                           1 16
18.  Štofaník Jozef   15                           1 15
19.  Modránszky Peter   14                           1 14
20.  Baranovičová Viera   13                           1 13
21.  Kiss Miroslav   12                           1 12
22.  Černinská Anna   11                           1 11
23.  Furíková Zuzana   10                           1 10
24.  Udvardy Alexander    9                           1 9
25.  Furík Viliam   8                           1 8
26.  Štrba Miroslav majster                             0 0
27.                                  0 0
28.                                  0 0
29.                                  0 0
30.                                  0 0
31.                                  0 0
32.                                  0 0
33.                                  0 0
34.                                  0 0
35.                                  0 0
36.                                  0 0
37.                                  0 0
38.                                  0 0
39.                                  0 0
40.                                  0 0
41.                                  0 0
42.                                  0 0
43.                                  0 0
44.                                  0 0
45.                                  0 0
46.                                  0 0
47.                                  0 0
48.                                  0 0
49.                                  0 0
50.                                  0 0